Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - 2015 - 2016


Zaměstnanci používající počítač a jiné ICT
Tab. 44 Zaměstnanci používající v práci počítač alespoň jednou týdně Excel PDF
Tab. 45 Zaměstnanci používající v práci počítač s přístupem na internet Excel PDF
Tab. 46 Firmy poskytující zaměstnancům přenosné počítače nebo tablety s internetem k prac. účelům Excel PDF
Tab. 47 Firmy poskytující zaměstnancům mobilní tel. nebo smartphony s internetem k prac. účelům Excel PDF
Tab. 48 Zaměstnanci využívající přenosná zařízení s přístupem na internet k pracovním účelům Excel PDF
Tab. 49 Firmy umožňující zaměstnancům vzdálený přístup k pracovnímu e-mailu Excel PDF
Tab. 50 Firmy umožňující zaměstnancům vzdálený přístup k pracovnímu e-mailu prostřednictvím přenosných zařízení Excel PDF
Tab. 51 Firmy umožňující zaměstnancům vzdálený přístup (k pracovnímu e-mailu, firemním dokumentům nebo aplikacím) prostřednictvím přenosných zařízení Excel PDF
Tab. 52 Firmy poskytující zaměstnancům možnost školení pro získání/rozšíření PC znalostí Excel PDF
Tab. 53 Firmy zaměstnávající IT odborníky Excel PDF
Tab. 54 IT odborníci zaměstnaní v podnicích Excel PDF
Tab. 55 Firmy poskytující IT odborníkům možnost školení pro získání/rozšíření znalostí Excel PDF
Tab. 56 Firmy, v nichž údržbu ICT provádí vlastní zaměstnanci Excel PDF
Tab. 57 Firmy, v nichž údržbu ICT provádí externí dodavatelé Excel PDF
Tab. 58 Firmy, v nichž vlastní zaměstnanci provádí podporu kancelářského SW Excel PDF
Tab. 59 Firmy, v nichž podporu kancelářského SW provádí externí dodavatelé Excel PDF
Tab. 60 Firmy, v nichž vlastní zaměstnanci vyvíjejí SW pro řízení firmy Excel PDF
Tab. 61 Firmy, v nichž vývoj SW pro řízení firmy provádí externí dodavatelé Excel PDF
Tab. 62 Firmy, v nichž vlastní zaměstnanci provádí podporu SW pro řízení firmy Excel PDF
Tab. 63 Firmy, v nichž podporu SW pro řízení firmy provádí externí dodavatelé Excel PDF
Tab. 64 Firmy, v nichž vlastní zaměstnanci vyvíjejí webové stránky a aplikace Excel PDF
Tab. 65 Firmy, v nichž vývoj webových stránek a aplikací provádí externí dodavatelé Excel PDF
Tab. 66 Firmy, v nichž vlastní zaměstnanci provádí podporu webových stránek a aplikací Excel PDF
Tab. 67 Firmy, v nichž podporu webových stránek a aplikací provádí externí dodavatelé Excel PDF
Tab. 68 Firmy, v nichž se o bezpečnost a ochranu dat starají vlastní zaměstnanci Excel PDF
Tab. 69 Firmy, v nichž se o bezpečnost a ochranu dat starají externí dodavatelé Excel PDF
Tab. 70 Firmy, v nichž vlastní zaměstnanci vyvíjejí SW a ICT aplikace pro vnitřní potřeby firmy Excel PDF
Tab. 71 Firmy, v nichž vývoj SW a ICT aplikací pro vnitřní potřeby firmy provádí externí dodavatelé Excel PDF

Zveřejněno dne: 02.01.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.