Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - rok 2018, leden 2019


Firmy poskytující zaměstnancům počítač a jiné ICT
Tab. 88: Firmy poskytující zaměstnancům stolní počítač Excel PDF
Tab. 89: Firmy poskytující zaměstnancům stolní počítač s přístupem na internet Excel PDF
Tab. 90: Firmy poskytující zaměstnancům přenosný počítač nebo tablet Excel PDF
Tab. 91: Firmy poskytující zaměstnancům přenosný počítač nebo tablet s přístupem na internet Excel PDF
Tab. 92: Firmy poskytující zaměstnancům mobilní telefon/smartphone Excel PDF
Tab. 93: Firmy poskytující zaměstnancům mob.tel./smartphone s přístupem na internet přes mobilní sítě Excel PDF
Tab. 94: Firmy poskytující zaměstnancům přenosná zařízení Excel PDF
Tab. 95: Firmy poskytující zaměstnancům přenosná zařízení s přístupem na internet Excel PDF
Tab. 96: Firmy, které v roce 2018 poskytly svým zaměstnancům možnost školení pro získání/rozšíření jejich počítačových znalostí Excel PDF

Zveřejněno dne: 10.01.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.