Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů - Jihomoravský kraj - 2021

 
Kód: 170392-23
Informační služby: tel: 542 528 115
E-mail: infoservisbrno@czso.cz
Kontakt: Mgr. Tomáš Svozil
E-mail: tomas.svozil@czso.cz

Celá publikace (tištěná) v pdf (14,3 MB) PDF
Úvod PDF
Metodické vysvětlivky PDF
Administrativní členění Jihomoravského kraje PNG
Města v Jihomoravském kraji podle velikosti PNG
Komentář k základním výsledkům SLDB 2021 v Jihomoravském kraji PDF

Základní výsledky SLDB 2021 v Jihomoravském kraji
(podle velikostních skupin obcí, okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností)
Tab. 1 Obyvatelstvo podle druhu pobytu a pohlaví Odkaz [nové okno]
Tab. 2 Obyvatelstvo podle pohlaví a bydliště v době narození Odkaz [nové okno]
Tab. 3 Obyvatelstvo podle státního občanství a pohlaví Odkaz [nové okno]
Tab. 4 Obyvatelstvo podle hlavních věkových skupin a pohlaví Odkaz [nové okno]
Tab. 5 Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle věku a pohlaví Odkaz [nové okno]
Tab. 6 Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu Odkaz [nové okno]
Tab. 7 Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího dosaženého vzdělání a pohlaví Odkaz [nové okno]
Tab. 8 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity a pohlaví Odkaz [nové okno]
Tab. 9 Zaměstnaní podle postavení v zaměstnání a pohlaví Odkaz [nové okno]
Tab. 10 Zaměstnaní podle odvětví ekonomické činnosti a pohlaví Odkaz [nové okno]
Tab. 11 Zaměstnaní a žáci a studenti podle místa pracoviště/školy a pohlaví Odkaz [nové okno]
Tab. 12 Vyjíždějící do zaměstnání a do školy podle hlavního dopravního prostředku Odkaz [nové okno]
Tab. 13 Obyvatelstvo mimo pracovní sílu podle pohlaví Odkaz [nové okno]
Tab. 14 Obyvatelstvo podle národnosti a pohlaví Odkaz [nové okno]
Tab. 15 Obyvatelstvo podle náboženské víry a pohlaví Odkaz [nové okno]
Tab. 16 Ženy ve věku 15 a více let podle počtu živě narozených dětí Odkaz [nové okno]
Tab. 17 Domy podle obydlenosti a druhu domu a osoby v obydlených domech Odkaz [nové okno]
Tab. 18 Obydlené domy podle vlastníka domu a druhu domu Odkaz [nové okno]
Tab. 19 Obydlené domy podle období výstavby nebo rekonstrukce a druhu domu Odkaz [nové okno]
Tab. 20 Obydlené domy podle počtu bytů a počtu nadzemních podlaží Odkaz [nové okno]
Tab. 21 Obydlené domy podle materiálu nosných zdí, technické vybavenosti a druhu domu Odkaz [nové okno]
Tab. 22 Byty podle obydlenosti a druhu domu a počet osob v bytech Odkaz [nové okno]
Tab. 23 Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu a druhu domu Odkaz [nové okno]
Tab. 24 Obydlené byty podle počtu obytných místností a druhu domu Odkaz [nové okno]
Tab. 25 Obydlené byty podle počtu osob v bytě a druhu domu Odkaz [nové okno]
Tab. 26 Obydlené byty podle celkové plochy bytu a druhu domu Odkaz [nové okno]
Tab. 27 Obydlené byty podle technické vybavenosti a druhu domu Odkaz [nové okno]
Tab. 28 Obydlené byty podle způsobu vytápění a energie používané k vytápění a druhu domu Odkaz [nové okno]
Tab. 29 Průměrná celková plocha obydlených bytů v přepočtu na 1 byt a 1 osobu podle druhu domu Odkaz [nové okno]
Tab. 30 Obyvatelstvo podle způsobu bydlení Odkaz [nové okno]
Tab. 31 Bytové domácnosti podle počtu hospodařících domácností Odkaz [nové okno]
Tab. 32 Hospodařící domácnosti podle typu domácnosti Odkaz [nové okno]
Tab. 33 Hospodařící domácnosti podle způsobu bydlení a rodiny podle závislosti dětí Odkaz [nové okno]

Základní výsledky SLDB 2021 v územním srovnání, dlouhodobý vývoj
Tab. 34 Vybrané ukazatele podle krajů a okresů České republiky Odkaz [nové okno]
Tab. 35 Vybrané ukazatele podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností ČR Odkaz [nové okno]
Tab. 36 Vybrané ukazatele podle obcí v Jihomoravském kraji Odkaz [nové okno]
Tab. 37 Vybrané ukazatele v dlouhodobém vývoji za Jihomoravský kraj Odkaz [nové okno]

Grafy
Změna hodnot vybraných ukazatelů v krajích mezi roky 2011 a 2021 PNG
Obyvatelstvo podle věku a pohlaví v Jihomoravském kraji a v ČR PNG
Obyvatelstvo podle rodinného stavu a pohlaví v Jihomoravském kraji PNG
Ženy ve věku 15 a více let podle počtu živě narozených dětí a podle krajů PNG
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího dosaženého vzdělání a podle krajů PNG
Zaměstnaní podle sektorů ekonomické činnosti a podle krajů PNG
Zaměstnaní podle místa pracoviště a podle krajů PNG
Vyjíždějící do zaměstnání a školy podle hlavního dopravního prostředku a podle krajů PNG
Obydlené domy podle období výstavby nebo rekonstrukce a podle krajů PNG
Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu a podle krajů PNG
Obydlené byty podle hlavního zdroje energie používaného k vytápění a podle krajů PNG
Hospodařící domácnosti podle typu domácnosti a podle krajů PNG

Kartogramy
Změna počtu obyvatel mezi sčítáními 2011 a 2021 podle správních obvodů ORP a krajů JPG
Obyvatelstvo s bydlištěm v době narození v obci obvyklého pobytu podle správních obvodů ORP a krajů JPG
Věřící obyvatelstvo podle správních obvodů ORP a krajů JPG
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let s dosaženým vzděláním středním s maturitou nebo vyšším podle správních obvodů ORP a krajů JPG
Obydlené rodinné domy podle správních obvodů ORP a krajů JPG
Obydlené byty v osobním vlastnictví podle správních obvodů ORP a krajů JPG
Hospodařící domácnosti tvořené 1 úplnou rodinou podle správních obvodů ORP a krajů JPG
Domácnosti jednotlivců podle správních obvodů ORP a krajů JPG
Archiv:
  • rok 2023  |  2021
  • rok 2012  |  2011
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 28.06.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.