Základní ukazatele národních účtů

 

Kód: 050111-22
Název produktu: Základní ukazatele národních účtů
Anotace: Datová sada obsahuje časovou řadu základních makroekonomických ukazatelů (hrubý domácí produkt, tvorba hrubého fixního kapitálu, hrubá přidaná hodnota a další) České republiky od roku 1990.
Klíčová slova: Hrubý domácí produkt, produkce, mezispotřeba, dotace na produkty, vývoz zboží a služeb, dovoz zboží a služeb, tvorba hrubého fixního kapitálu, hrubá přidaná hodnota, čistý disponibilní důchod domácností
Periodicita: Roční
Územní členění: Česká republika
Kontakt: martin.cerny@czso.cz
Typ produktu: Otevřená data, časová řada
Verze: Česká
Rok: 1990-2021
Datum vydání 30.06.2022

 

  • Dokumentace datové sady
    29.06.2020 (kód: 050111-20)
  • Schéma datového souboru
    30.06.2022 (kód: 050111-22)
  • Data
    30.06.2022 (kód: 050111-22)