Mzdy učitelů v regionálním školství - 2013–2020


Učitelé na základních školách
Tab. 3.1: Mzdy učitelů na základních školách podle pohlaví Excel PDF
Tab. 3.2a: Průměrná hrubá měsíční mzda učitelů na základních školách podle věku Excel PDF
Tab. 3.2b: Medián hrubé měsíční mzdy učitelů na základních školách podle věku Excel PDF
Tab. 3.3a: Průměrná hrubá měsíční mzda učitelů na základních školách podle délky posledního zaměstnání Excel PDF
Tab. 3.3b: Medián hrubé měsíční mzdy učitelů na základních školách podle délky posledního zaměstnání Excel PDF
Tab. 3.4a: Průměrná hrubá měsíční mzda učitelů na základních školách v krajích ČR Excel PDF
Tab. 3.4b: Medián hrubé měsíční mzdy učitelů na základních školách v krajích ČR Excel PDF

Zveřejněno dne: 18.08.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.