Základní školství v ČR - po roce 1996

 
Kód: w-3312-09
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Lenka Watier
E-mail: lenka.watier@czso.cz

1. Úvod Word PDF
1.1. Základní školství obecně
1.2. Základní vzdělávání v některých zemích EU
2. Základní školy Word PDF
2.1. Průměrná velikost škol
2.2. Odchody žáků základních škol
2.2. Odchody žáků základních škol
2.3. Žáci základních škol
2.4. Nástup dětí na základní školy a jejich věkové složení
2.5. Žáci ve speciálních a specializovaných třídách
3. Učitelé a zaměstnanci Word PDF
3.1 Mzdy
4. Výdaje na základní školy Word PDF
5. Soukromé a církevní základní školy Word PDF
6. Výuka jazyků Word PDF
7. Shrnutí Word PDF

Zveřejněno dne: 31.03.2009
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.