Základem bohatství v ekonomice je hmotný majetek

 

13. 5. 2014

Hmotný majetek v české ekonomice byl podle stavů z konce roku 2012 mírně nižší než majetek finanční. Držitelé nefinančních aktiv však utrpěli v posledních letech reálné ztráty na jejich hodnotě, protože ceny těchto aktiv se vyvíjely hůře než celková cenová hladina v ekonomice.

Finanční bohatství všech sektorů ekonomiky České republiky dosahovalo v závěru roku 2012 podle velikosti jejich finančních aktiv 17,736 bil. korun, přičemž téměř polovinou se na něm podílely nefinanční podniky (27,6 %) spolu s domácnostmi (22,1 %). Tento finanční majetek tak převyšoval hmotný majetek v ekonomice (16,417 bil. korun) měřený velikostí hmotných fixních aktiv (v tzv. čistém vyjádření, tj. po zohlednění jeho odpisů). Plyne to z nominálních dat národních účtů. „Zohledníme-li však i finanční závazky všech institucionálních sektorů v ekonomice, jejichž výše na konci roku 2012 přesahovala 19 bilionů korun, je zřejmé, že základem bohatství v ekonomice je hmotný majetek“, říká analytička ČSÚ Drahomíra Dubská.

Studie s názvem „Hmotné bohatství v České republice: posiluje ho vývoj na realitním trhu?“ se zaměřuje zejména na majetek v podobě domů, bytů a ostatních budov a staveb s detailnějším pohledem na sektor domácností. „Zatímco za silné a dlouhé ekonomické konjunktury rostlo hmotné bohatství zejména u domácností, v období 2010 až 2012 už byly přírůstky fixních aktiv nízké. Navíc vývoj cen fixních aktiv oproti úhrnné cenové hladině v ekonomice přinesl reálnou ztrátu majitelům těchto aktiv v řádu stovek miliard“, uvedla Dubská. „I tak však hodnota domů a bytů přesahovala koncem roku 2012 v ČR 4,475 biliony korun“.

Ve studii je dále analyzováno regionální rozvrstvení výstavby komerčních nemovitostí v ČR v posledních sedmi letech, ceny stavebních pozemků, nově poskytované hypoteční úvěry v roce 2013, preference lidí pokud jde o volbu fixace úrokové sazby hypotečních úvěrů a jejich splátková platební morálka.

Celá studie je k dispozici na webových stránkách ČSÚ: www.czso.cz/csu/czso/hmotne-bohatstvi-v-ceske-republice-posiluje-ho-vyvoj-na-realitnim-trhu-2012-9z36nz64ms


Kontakt:
Ing. Drahomíra Dubská, CSc.
analytička ČSÚ
Tel.: 274 054 041
E-mail: drahomira.dubska@czso.cz

  • TZ140513.docx