Zajímavosti názvů obcí v České republice

 

Historický lexikon obcí 1869-2015 nejlépe a nejčastěji využijete při hledání údajů o počtech obyvatel té které obce v průběhu let, desetiletí i staletí.
My jsme pro vás tentokrát vybrali to nejzajímavějších o názvech obcí.

Od Aše až po … aneb nejkratší a nejdelší název obce

Obce s nejdelším názvem:

Tab. 1 Obce s nejdelším názvem

Naopak nejkratší název mají shodně:

Tab. 2 Obce s nejkratším názvem

Pro milovníky průměrů všeho druhu lze prozradit, že průměrná délka názvu obce v republice je 8,77 znaku.

A jak vypadá srovnání nejdelších názvů a průměrného počtu znaků v krajích?

Tab. 3 Krajské srovnání obcí s nejdelším názvem a průměrného počtu znaků v názvech obcí

Mezi obcemi s jednoslovným názvem pak jednoznačně vítězí Prostředkovice (část obce Suchá v okr. Jihlava). Nejdelšími slovy v databázi názvů jsou Střelskohoštická a Svatogothardská, v obou případech se jedná (jak jinak) o přívlastky Lhot.

U jmen je to Novák, jak je to u názvů obcí?

Na téměř 19 tisících sídelních jednotek jsme následujícím způsobem otestovali obecně zakořeněnou představu, že četnosti názvů obcí kralují Lhoty.

Nejčastějším názvem pro obec nebo část obce je v současné době Nová Ves (62), následovaná Lhotou (31) a Lhotkou (28), Chlumem a Petrovicemi (obě 25). Tyto výsledky však zahrnují pouze Lhoty a Lhotky v „čisté“ podobě bez jakýchkoliv přívlastků, jako je např. Nová Lhota, Horní Lhota apod.

Nejčastějšími slovy mezi místními názvy byla: Horní (263), nad (248), Dolní (247), Lhota (234), u (183), Nová (155), Ves (145), Nové (93), Újezd (84) a Nový (70).

Když si nyní z tohoto pořadí vyškrtáme všechna přídavná jména, předložky a další „doplňky“, a ponecháme pouze holá vlastní jména, zvítězí skutečně Lhota.
Se značným odstupem pak následují: Ves (145), Újezd (84), Město (56), Předměstí (54), Lhotka (48), Voda (39), Dvory (35) a Petrovice (35).

Zajímavé je v tomto ohledu také pořadí okresů s největším počtem Lhot a Lhotek:

Tab. 4 Pořadí okresů s největším počtem Lhot a Lhotek

Ani názvy obcí nejsou neměnné!

Od roku 1869, jímž začíná sledování obcí v našem Lexikonu, změnilo mnoho obcí svůj název z nejrůznějších, v posledních desetiletích také z politických důvodů.

Nejvíce variant jsme našli u obce Příštpo na Třebíčsku. Mezi roky 1869 a 1910 zde došlo k 7 změnám: Příštba, Přísba, Přístpo, Příštbo, Příspa, Přístbo a Příšpo, od roku 1921 již obec známe jen pod názvem Příštpo.

Podobně 7krát změnila název i Karviná-Doly:
Karwin, Karvinná, Karviná, Karvín, Karviná-Doly, Karviná 2-Doly, Doly.