Pohyb high-tech zboží přes hranice

 

Zbožím s vysokou technologickou náročností (dále jen high-tech zboží) se rozumí výrobky, jejichž výroba a zpracování vyžadují v převažující míře, špičkové, technologicky velmi pokročilé a náročné provozy. Vývoj těchto produktů provází zpravidla relativně vysoké náklady na výzkum, vývoj a inovace.

High-tech zboží je v rámci statistiky zahraničního obchodu se zbožím vymezeno dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) a dle Standardní mezinárodní klasifikace zboží (SITC). Statistika zahraničního obchodu se zbožím sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tedy obchod, kdy dochází ke změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty. Detailnější údaje za high-tech zboží jsou k dispozici pouze dle statistiky pohybu zboží přes hranice, která vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice ČR, bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné, nicméně nevypovídají o uskutečněném obchodě s tímto zbožím.

Detailnější údaje za high-tech zboží jsou k dispozici za osm hlavních kategorií (SITC) dle statistiky pohybu zboží přes hranice. Kromě podrobnějších údajů za high-tech zboží zpracoval Český statistický úřad i podrobnější údaje o výrobcích zpracovatelského průmyslu podle technologické náročnosti, a to podle mezinárodní Klasifikace produkce (CZ-CPA) opět dle statistiky pohybu zboží přes hranice. Za tuto skupinu výrobků jsou k dispozici i dvě srovnávací tabulky s údaji za zahraniční obchod se zbožím.

 • Definice a vymezení high-tech zboží dle klasifikace SITC
 • Vymezeni výrobků zpracovatelského průmyslu podle technologické náročnosti dle CZ-CPA
 • Metodika statistiky zahraničního obchodu
 • Podrobné údaje za zahraniční obchod s high-tech zbožím a s výrobky zpracovatelského průmyslu podle technologické náročnosti naleznete pod následujícími odkazy:

 • Pohyb high-tech zboží přes hranice České republiky, 1993 – 2021
 • Pohyb high-tech zboží přes hranice v zemích EU, 2007 – 2021
 • Pohyb zboží přes hranice České republiky dle technologické náročnosti, 2008 – 2021
 • Pohyb high-tech zboží přes hranice v zemích EU dle technologické náročnosti, 2002 – 2021
 • Zahraniční obchod se zbožím dle technologické náročnosti v České republice, 2010 - 2021
 • Kontaktní osoba Českého statistického úřadu pro tuto oblast:

  Ing. Karel Eliáš
  Tel: 731 618 280
  e-mail: karel.elias@czso.cz