Zahraniční obchod se službami (platební bilance)

 

Údaje za mezinárodní obchod se službami jsou dostupné na stránkách České národní banky jako součást statistiky platební bilance:

Platební bilance v podrobném členění

Platební bilance v podrobném členění - časová řada

Platební bilance v teritoriálním členění

Platební bilance v teritoriálním členění - časová řada