Zahraniční obchod s technologickými službami

 

Zahraniční obchod s technologickými službami charakterizuje prodej/nákup nehmotné technologie dané země ve vztahu k ostatním ekonomikám. Údaje o příjmech, resp. platbách získaných v rámci zahraničního obchodu s technologickými službami vyjadřují technologickou úroveň ekonomiky, či přesněji informují o rozsahu zahraničního obchodu s průmyslovým vlastnictvím a znalostmi spojenými s vyspělými technologiemi.

Data za vývoz a dovoz technologických služeb pocházejí z přímého šetření ČSÚ o vývozu a dovozu služeb ZO 1‑04. Jednotlivé položky těchto služeb jsou pak vymezeny na základě Rozšířené klasifikace služeb v platební bilanci EBOPS 2010 do následujících čtyř kategorií:

 • Počítačové služby a software
 • Architektonické, inženýrské a ostatní technické služby 
 • Služby výzkumu a vývoje
 • Licenční poplatky za právo užívat produkty průmyslového vlastnictví 

 • Definice a vymezení technologických služeb
 • Zahraniční obchod s technologickými službami v České republice, 2005 – 2022
 • Zahraniční obchod s technologickými službami v zemích EU, 2010 – 2021
 • Kontaktní osoby Českého statistického úřadu pro tuto oblast:
  Ing. Karel Eliáš
  Tel: 731 618 280
  E-mail: karel.elias@czso.cz