Zahraniční obchod s ICT zbožím a službami

 

Zboží a služby v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT zboží a služby) jsou definovány jako zboží nebo služby, jejichž hlavní funkcí je uskutečnění nebo umožnění komunikace nebo zpracování informací, včetně jejich přenosu a zobrazení elektronickou cestou (OECD 2008). Podrobněji viz: „OECD Guide to Measuring the Information Society 2011“, který je k dispozici na následující adrese: http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdguidetomeasuringtheinformationsociety2011.htm

Pohyb ICT zboží přes hranice

Zahraniční obchod s ICT službami