Zahraniční obchod ČR - roční údaje - 2016

 
Kód: 241015-17
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Monika Bartlová
E-mail: monika.bartlova@czso.cz

Celá publikace ke stažení - verze pro tisk (3,9 MB) PDF
Všechna data publikace (1.5 MB) ZIP
Metodická poznámka Word PDF
Komentář Word PDF
Tabulková část
1.1 - Zahraniční obchod v Kč
       (obrat, vývoz, dovoz, bilance, krytí dovozu vývozem)
Excel PDF
1.2 - Zahraniční obchod v EUR
       (obrat, vývoz, dovoz, bilance, krytí dovozu vývozem)
Excel PDF
1.3 - Zahraniční obchod v USD
       (obrat, vývoz, dovoz, bilance, krytí dovozu vývozem)
Excel PDF
2.1 - Hlavní zahraničněobchodní partneři Excel PDF
2.2 - Zahraniční obchod se státy EU a mimo EU Excel PDF
2.3 - Pořadí států podle výše vývozu a dovozu Excel PDF
2.4 - Obrat s vybranými státy Excel PDF
2.5 - Vývoz do vybraných států Excel PDF
2.6 - Dovoz z vybraných států Excel PDF
2.7 - Bilance s vybranými státy Excel PDF
2.8 - Zahraniční obchod s vybranými státy v EUR Excel PDF
2.9 - Zahraniční obchod s vybranými státy v USD Excel PDF
2.10 - Zahraniční obchod se sousedními státy Excel PDF
2.11 - Zahraniční obchod podle kontinentů Excel PDF
3.1 - Zahraniční obchod podle SITC v Kč
       (obrat, vývoz, dovoz, bilance, krytí dovozu vývozem)
Excel PDF
3.2 - Zahraniční obchod podle SITC v EUR
       (obrat, vývoz, dovoz, bilance, krytí dovozu vývozem)
Excel PDF
3.3 - Zahraniční obchod podle SITC v USD
       (obrat, vývoz, dovoz, bilance, krytí dovozu vývozem)
Excel PDF
3.4 - Vývoz v teritoriálním členění podle SITC Excel PDF
3.5 - Dovoz v teritoriálním členění podle SITC Excel PDF
3.6 - Vývoz do vybraných států podle SITC Excel PDF
3.7 - Dovoz z vybraných států podle SITC Excel PDF
3.8 - Zahraniční obchod s vybranými státy podle skupin SITC Excel PDF
4.1 - Indexy zahraničního obchodu Excel PDF
5.1 - Zahraniční obchod v Kč, EUR a USD (2009 - 2016) Excel PDF
5.2 - Zahraniční obchod v teritoriálním členění (2009 - 2016) Excel PDF
5.3 - Zahraniční obchod v jednotlivých měsících (2015 - 2016) Excel PDF
6.1 - Vývoz států Evropské unie Excel PDF
6.2 - Dovoz států Evropské unie Excel PDF
6.3 - Hlavní partneři sousedních států Excel PDF
Archiv:
  • rok 2019  |  2018
  • rok 2018  |  2017
  • rok 2017  |  2016
  • rok 2016  |  2015
  • rok 2015  |  2014
  • rok 2014  |  2013
  • rok 2013  |  2012
  • rok 2012  |  2011
  • rok 2011  |  2010
  • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 29.09.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.