Zahraniční obchod ČR (10 let od vstupu do EU) - 2004 až 2013

 
Kód: 241005-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Monika Bartlová
E-mail: monika.bartlova@czso.cz

Kolektiv autorů:
Ing. Monika Bartlová
Ing. Petra Křížová
Ing. Markéta Heczková
Celá publikace (1,5 MB) PDF
Metodická poznámka Word PDF
Komentář Word PDF
Tabulková část
1.1 - Zahraniční obchod ČR, 1993 - 2013 Excel PDF
2004 - 2013
2.1 Zahraniční obchod ČR – EU28 – Kč Excel PDF
2.2 Zahraniční obchod ČR – EU28 – EUR Excel PDF
2.3 Zahraniční obchod ČR – EU28 – USD Excel PDF
3.1 Zahraniční obchod ČR – pololetí – Kč – EUR – USD Excel PDF
3.2 Zahraniční obchod ČR – měsíce – Kč Excel PDF
3.3 Zahraniční obchod ČR – Evropská unie – Kč Excel PDF
3.4 Zahraniční obchod ČR – eurozóna – Kč Excel PDF
3.5 Zahraniční obchod ČR – kontinenty – Kč Excel PDF
3.6 Zahraniční obchod ČR – sousední státy – Kč Excel PDF
4.1 Zahraniční obchod ČR – pořadí států − 2004 Excel PDF
4.2 Zahraniční obchod ČR – pořadí států – 2007 Excel PDF
4.3 Zahraniční obchod ČR – pořadí států – 2010 Excel PDF
4.4 Zahraniční obchod ČR – pořadí států – 2013 Excel PDF
4.5 Zahraniční obchod ČR – pořadí států, 2004 – 2013 Excel PDF
5.1 Zahraniční obchod ČR – vybrané státy – obrat Excel PDF
5.2 Zahraniční obchod ČR – vybrané státy – vývoz Excel PDF
5.3 Zahraniční obchod ČR – vybrané státy – dovoz Excel PDF
5.4 Zahraniční obchod ČR – vybrané státy – bilance Excel PDF
5.5 Zahraniční obchod ČR – vybrané státy – obrat, vývoz, dovoz, bilance Excel PDF
6.1 Zahraniční obchod ČR – třídy SITC Excel PDF
6.2 Zahraniční obchod ČR – oddíly SITC Excel PDF
6.3 Zahraniční obchod ČR – třídy KN8 Excel PDF
Třída I – živá zvířata; živočišné produkty Excel PDF
Třída II – rostlinné produkty Excel PDF
Třída III – živočišné nebo rostlinné tuky a oleje; upravené jedlé tuky; vosky Excel PDF
Třída IV – výrobky potravinářského průmyslu Excel PDF
Třída V – nerostné produkty Excel PDF
Třída VI – výrobky chemického průmyslu Excel PDF
Třída VII – plasty a výrobky z nich Excel PDF
Třída VIII – surové kůže a kožky, usně, kožešiny a výrobky z nich Excel PDF
Třída IX – dřevo a dřevěné výrobky Excel PDF
Třída X – buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin Excel PDF
Třída XI – textilie a textilní výrobky Excel PDF
Třída XII – obuv, pokrývky hlavy, deštníky, slunečníky, hole; umělé květiny Excel PDF
Třída XIII – výrobky z kamene, sádry, cementu nebo podobných materiálů Excel PDF
Třída XIV – přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy; bižuterie Excel PDF
Třída XV – obecné kovy a výrobky z nich Excel PDF
Třída XVI – stroje a mechanická zařízení; elektrická zařízení; jejich části a součásti Excel PDF
Třída XVII – vozidla, letadla, plavidla a dopravní zařízení Excel PDF
Třída XVIII – optické, fotografické, kinematografické, měřící nástroje a přístroje Excel PDF
Třída XX – různé výrobky Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.10.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.