Zahraniční obchod České republiky - 2009

 
Kód: e-6008-10
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Monika Bartlová
E-mail: monika.bartlova@czso.cz

Celá publikace (1,4 MB) PDF
Metodická poznámka Word PDF
Komentář Word PDF
Tabulková část
1.1 - Zahraniční obchod v mil. Kč                  (obrat, vývoz, dovoz, bilance, krytí dovozu vývozem) Excel PDF
1.2 - Zahraniční obchod v mil. EUR                  (obrat, vývoz, dovoz, bilance, krytí dovozu vývozem) Excel PDF
1.3 - Zahraniční obchod v mil. USD                  (obrat, vývoz, dovoz, bilance, krytí dovozu vývozem) Excel PDF
2.1 - Hlavní zahraničněobchodní partneři Excel PDF
2.2 - Obrat s vybranými státy v mil. Kč Excel PDF
2.3 - Vývoz do vybraných států v mil. Kč Excel PDF
2.4 - Dovoz z vybraných států v mil. Kč Excel PDF
2.5 - Bilance s vybranými státy v mil. Kč Excel PDF
2.6 - Zahraniční obchod s vybranými státy v mil. EUR Excel PDF
2.7 - Zahraniční obchod s vybranými státy v mil. USD Excel PDF
3.1 - Struktura zahraničního obchodu podle SITC v mil. Kč                     (obrat, vývoz, dovoz, bilance) Excel PDF
3.2 - Struktura zahraničního obchodu podle SITC v mil. EUR                    (seskupení, vybrané země) Excel PDF
3.3 - Struktura zahraničního obchodu podle SITC v mil. USD                    (seskupení, vybrané země) Excel PDF
3.4 - Struktura vývozu v teritoriálním členění podle SITC v mil. Kč Excel PDF
3.5 - Struktura vývozu vybraných států podle SITC v mil. Kč Excel PDF
3.6 - Struktura dovozu v teritoriálním členění podle SITC v mil. Kč Excel PDF
3.7 - Struktura dovozu vybraných států podle SITC v mil. Kč Excel PDF
4.1 - Vývoz jednotlivých krajů v mil. Kč, EUR a USD Excel PDF
4.2 - Vývoz jednotlivých krajů v přepočtu na 1 obyvatele Excel PDF
4.3 - Struktura vývozu jednotlivých krajů podle SITC Excel PDF
5.1 - Vývoz a dovoz výrobků zpracovatelského průmyslu podle SKP v mil. Kč Excel PDF
5.2 - Vývoz a dovoz výrobků zpracovatelského průmyslu podle SKP v mil. EUR Excel PDF
5.3 - Vývoz a dovoz výrobků zpracovatelského průmyslu podle SKP v mil. USD Excel PDF
6.1 - Indexy zahraničního obchodu v běžných a stálých cenách Excel PDF
7.1 - Zahraniční obchod států EU v mld. EUR (údaje Eurostatu) Excel PDF
7.2 - Hlavní vývozní partneři vybraných států (údaje Eurostatu) Excel PDF
7.3 - Hlavní dovozní partneři vybraných států (údaje Eurostatu) Excel PDF
8.1 - Zahraniční obchod v letech 2004 až 2009 Excel PDF
Seskupení států Word PDF
Statistické klasifikace (SITC, SKP) Word PDF
Archiv:
  • rok 2019  |  2018
  • rok 2018  |  2017
  • rok 2017  |  2016
  • rok 2016  |  2015
  • rok 2015  |  2014
  • rok 2014  |  2013
  • rok 2013  |  2012
  • rok 2012  |  2011
  • rok 2011  |  2010
  • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 01.04.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.