Žádost o zasílání vybraných produktů ČSÚ

 

Prostřednictvím tohoto formuláře lze objednat zasílání odkazů na nově zveřejněné produkty. V den zveřejnění Vám bude zaslán e-mail s příslušnými odkazy.Kód Název produktu
270243-20 Výroba masa na jatkách
050124-20 Analýza čtvrtletních sektorových účtů
270126-20 Bilance rostlinných výrobků
200029-21 Bytová výstavba
200029-20 Bytová výstavba
014006-20 Ceny sledovaných druhů nemovitostí
011082-21 Ceny zemědělské půdy
020026-20 Cestovní ruch
290038-21 Cizinci podle státního občanství, věku a pohlaví
250139-20 Časová řada základních ukazatelů VŠPS
250139-21 Časová řada základních ukazatelů VŠPS
070007-21 Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů
050039-21 Čtvrtletní sektorové účty
050057-20 Čtvrtletní sektorové účty
050039-20 Čtvrtletní sektorové účty
050061-20 Deficit a dluh vládních institucí
200072-21 Dokončené byty
200068-21 Dokončené byty v obcích
020023-21 Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR
020023-20 Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR
030018-20 Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní
030018-21 Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní
030019-21 Doprava - naturální ukazatele roční
150181-21 Energetika - Energetická bilance ČR
340131-21 Euroregiony v České republice
110024-20 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy
270217-21 Historické srovnání rostlinné produkce
270218-21 Historické srovnání živočišné produkce
350004-21 Hlavní makroekonomické ukazatele
270230-21 Hospodářská zvířata podle krajů
020064-21 Hosté a přenocování v hotelích podle zemí
020064-20 Hosté a přenocování v hotelích podle zemí
020063-21 Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí
020063-20 Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí
270136-20 Chov prasat
270135-20 Chov skotu
014005-20 Index cen bytových nemovitostí
014008-21 Index nabídkových cen bytů
150196-21 Index průmyslové produkce
150196-20 Index průmyslové produkce
200075-20 Index stavební produkce
200075-21 Index stavební produkce
200027-20 Index stavební produkce
200027-21 Index stavební produkce
011044-20 Indexy cen průmyslových výrobců
011043-21 Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015=100)
011043-20 Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015=100)
011041-20 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady
011035-20 Indexy cen v lesnictví (surové dříví)
011047-20 Indexy cen výrobců
011042-20 Indexy cen výrobců (měsíčně)
011042-21 Indexy cen výrobců (měsíčně)
013014-20 Indexy cen vývozu a dovozu
013012-20 Indexy cen vývozu a dovozu v České republice
014007-20 Indexy realizovaných cen bytů
010022-21 Indexy spotřebitelských cen
012022-21 Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (čtvrtletně)
012021-21 Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně)
012023-20 Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění
120016-21 Indexy tržeb v maloobchodě
120016-20 Indexy tržeb v maloobchodě
030030-20 Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb
030030-21 Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb
013013-20 Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně)
013013-21 Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně)
020021-21 Kapacita hromadných ubytovacích zařízení
020055-21 Kapacity hromadných ubytovacích zařízení
070013-21 Konjunkturální průzkumy
120019-20 Maloobchod
030022-21 Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech
030022-20 Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech
250146-20 Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity
020019-20 Modul zaměstnanosti cestovního ruchu
020019-21 Modul zaměstnanosti cestovního ruchu
130140-21 Naděje dožití v okresech a správních obvodech ORP
280041-21 Náklady na ochranu životního prostředí a ekonomický přínos těchto aktivit
020050-21 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení
020030-21 Návštěvnost v hotelech
020030-20 Návštěvnost v hotelech
020022-20 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních
020022-21 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních
990016-21 Newsletter
200078-21 Nová výstavba nebytových budov podle klasifikace stavebních děl CZ-CC
130071-21 Obyvatelstvo - měsíční ČŘ
130070-21 Obyvatelstvo - roční ČŘ
130149-21 Obyvatelstvo k 31.12. podle pohlaví v obcích
130181-21 Obyvatelstvo podle jednotek věku a pohlaví ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností
130142-21 Obyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin a pohlaví v krajích a okresech
270145-21 Osevní plochy zemědělských plodin
270228-21 Osevní plochy zemědělských plodin podle krajů
130184-20 Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad)
130080-20 Pohyb obyvatelstva
130071-20 Pohyb obyvatelstva - měsíční ČŘ
241013-20 Pohyb zboží přes hranice ČR - měsíční údaje
241048-21 Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí
241048-20 Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí
270127-20 Porážky hospodářských zvířat
260017-21 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle okresů a krajů
260004-20 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice
280040-20 Produkce podnikových a komunálních odpadů podle krajů
280040-21 Produkce podnikových a komunálních odpadů podle krajů
110030-21 Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty
110030-20 Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty
110080-21 Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd v krajích
011060-21 Průměrné ceny zemědělských výrobků
011060-20 Průměrné ceny zemědělských výrobků
110031-20 Průměrné mzdy
150153-20 Průmysl
150148-20 Průmysl - čtvrtletní data
150148-21 Průmysl - čtvrtletní data
150147-20 Průmysl - měsíční data
150147-21 Průmysl - měsíční data
150149-21 Průmysl - roční data
150149-20 Průmysl - roční data
050055-20 Předběžný odhad HDP
160061-21 Příjmy domácností zaměstnanců a důchodců
020068-21 Regionální satelitní účet cestovního ruchu
050101-21 Regionální účty za regiony soudržnosti a kraje
020020-21 Satelitní účet cestovního ruchu
020020-20 Satelitní účet cestovního ruchu
030021-20 Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit
030021-21 Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit
270146-21 Sklizeň zemědělských plodin
270229-21 Sklizeň zemědělských plodin podle krajů
180030-20 Služby
180026-21 Služby - měsíční indexy tržeb
180026-20 Služby - měsíční indexy tržeb
270148-21 Souhrnný zemědělský účet
150185-20 Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn
340129-21 Statistická data pro územně analytické podklady
330121-20 Statistický bulletin - Hl. m. Praha
330106-20 Statistický bulletin - Jihočeský kraj
330104-20 Statistický bulletin - Jihomoravský kraj
330084-20 Statistický bulletin - Karlovarský kraj
330102-20 Statistický bulletin - Kraj Vysočina
330090-20 Statistický bulletin - Královéhradecký kraj
330088-20 Statistický bulletin - Liberecký kraj
330101-20 Statistický bulletin - Moravskoslezský kraj
330097-20 Statistický bulletin - Olomoucký kraj
330093-20 Statistický bulletin - Pardubický kraj
330109-20 Statistický bulletin - Plzeňský kraj
330111-20 Statistický bulletin - Středočeský kraj
330086-20 Statistický bulletin - Ústecký kraj
330099-20 Statistický bulletin - Zlínský kraj
381000-21 Statistika zahraničních afilací
130062-20 Stav a pohyb obyvatelstva v ČR
200077-20 Stavební povolení
200028-21 Stavební povolení
200028-20 Stavební povolení
200077-21 Stavební povolení
200030-21 Stavební práce "S"
200076-21 Stavební zakázky
200076-20 Stavební zakázky
200031-20 Stavební zakázky
200031-21 Stavební zakázky
200035-20 Stavebnictví
270147-21 Stavy hospodářských zvířat
270248-21 Stavy turů a prasat
270248-20 Stavy turů a prasat
012026-21 Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje
012025-21 Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky
230057-21 Školy a školská zařízení
100013-21 Těžba dřeva podle druhů dřevin a typu nahodilé těžby
180033-20 Tržní služby - měsíční indexy tržeb
180033-21 Tržní služby - měsíční indexy tržeb
050056-20 Tvorba a užití HDP
050038-20 Tvorba a užití HDP, zaměstnanost
050038-21 Tvorba a užití HDP, zaměstnanost
250169-21 Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí
320202-20 Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky
210014-21 Ukazatele výzkumu a vývoje podle krajů
340130-21 Velikostní skupiny obcí
220021-21 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
220053-21 Voliči, účast, hlasy
030016-21 Vybrané finanční ukazatele (roční) v dopravě, informačních a komunikačních činnostech
120018-21 Vybrané finanční ukazatele (roční) v obchodě
180028-21 Vybrané roční ukazatele v odvětvích tržních služeb
270169-21 Výroba masa a nákup mléka
270243-21 Výroba masa na jatkách
110028-20 Vývoj českého trhu práce
320193-20 Vývoj ekonomiky České republiky
320194-20 Vývoj ekonomiky České republiky (anglicky)
013011-20 Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě
011040-20 Vývoj indexů cen výrobců
241014-20 Zahraniční obchod ČR se zbožím podle CZ-CPA - čtvrtletní údaje
241018-20 Zahraniční obchod se zbožím
242002-21 Zahraniční obchod se zbožím
242002-20 Zahraniční obchod se zbožím
242010-21 Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí
220050-21 Základní údaje o termínech voleb a volební účasti
050111-21 Základní ukazatele národních účtů
110079-20 Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví
110079-21 Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví
250180-20 Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za kraje
250180-21 Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za kraje
250145-20 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS
250128-20 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje
250129-20 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje (anglicky)
190037-21 Zařízení sociálních služeb podle obcí
270149-20 Zemědělství
130143-21 Zemřelí podle příčin smrti a pohlaví v ČR, krajích a okresech
130185-20 Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice
270144-21 Živočišná výroba