Žádost o zasílání vybraných produktů ČSÚ

 

Prostřednictvím tohoto formuláře lze objednat zasílání odkazů na nově zveřejněné produkty. V den zveřejnění Vám bude zaslán e-mail s příslušnými odkazy.Kód Název produktu
050124-21 Analýza čtvrtletních sektorových účtů
050124-22 Analýza čtvrtletních sektorových účtů
320336-21 Atraktivní pohled na naši zemi přináší Česko v číslech
290043-21 Bez cizinců by zaměstnanost dlouhodobě nerostla
270126-21 Bilance rostlinných výrobků
270126-22 Bilance rostlinných výrobků
990243-22 Březnové vydání Statistika & My se zaměřilo na inflaci
130203-21 Březnový počet zemřelých byl rekordní, výrazně však klesla nadúmrtnost nejstarších seniorů
200029-22 Bytová výstavba
200029-21 Bytová výstavba
330255-21 Bytová výstavba v hl. m. Praze v dlouhodobém vývoji
330249-21 Bytová výstavba v Jihočeském kraji v dlouhodobém vývoji
330250-21 Bytová výstavba v Jihomoravském kraji v dlouhodobém vývoji
330256-21 Bytová výstavba v Karlovarském kraji v dlouhodobém vývoji
330262-21 Bytová výstavba v Kraji Vysočina v dlouhodobém vývoji
330258-21 Bytová výstavba v Královéhradeckém kraji v dlouhodobém vývoji
330261-21 Bytová výstavba v Libereckém kraji v dlouhodobém vývoji
330260-21 Bytová výstavba v Moravskoslezském kraji v dlouhodobém vývoji
330259-21 Bytová výstavba v Olomouckém kraji v dlouhodobém vývoji
330254-21 Bytová výstavba v Pardubickém kraji v dlouhodobém vývoji
330251-21 Bytová výstavba v Plzeňském kraji v dlouhodobém vývoji
330253-21 Bytová výstavba v Ústeckém kraji v dlouhodobém vývoji
330257-21 Bytová výstavba ve Středočeském kraji v dlouhodobém vývoji
330252-21 Bytová výstavba ve Zlínském kraji v dlouhodobém vývoji
200095-21 Bytovou výstavbu táhnou rodinné domy
270259-21 Celková spotřeba potravin loni vzrostla
014016-22 Ceny nemovitostí
011082-21 Ceny zemědělské půdy
011082-22 Ceny zemědělské půdy
020026-21 Cestovní ruch
020026-22 Cestovní ruch
290038-21 Cizinci podle státního občanství, věku a pohlaví
290038-22 Cizinci podle státního občanství, věku a pohlaví
290027-22 Cizinci v ČR
290027-21 Cizinci v ČR
170319-21 Co dělat, když při vyplňování formuláře udělám chybu
130208-21 Covid-19 byl vloni druhou nejčastější příčinou smrti
020076-22 Covid-19 citelně postihl ekonomiku cestovního ruchu
130226-22 Covid-19 v roce 2021 usmrtil 25,5 tisíce obyvatel Česka
990244-22 Časopis Statistika & My se zaměřil na téma závislosti
250139-22 Časová řada základních ukazatelů VŠPS
250139-21 Časová řada základních ukazatelů VŠPS
070007-22 Časové řady vybraných indikátorů důvěry
070007-21 Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů
110025-22 Časové řady základních ukazatelů statistiky práce
110025-21 Časové řady základních ukazatelů statistiky práce
320332-21 Část české ekonomiky se zotavuje
320337-22 Česká ekonomika v roce 2021 rostla
320181-22 Česká republika od roku 1989 v číslech
320181-21 Česká republika od roku 1989 v číslech
370002-21 Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje)
370002-22 Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje)
320203-21 Česko v číslech
280046-21 Česko v roce 2019 vyprodukovalo 37 mil. tun odpadu
130221-22 Česko zažilo nejhlubší přirozený úbytek populace
330122-21 Čísla z první ruky Praha
330122-22 Čísla z první ruky Praha
330123-22 Čísla z první ruky Praha (anglicky)
330123-21 Čísla z první ruky Praha (anglicky)
280047-21 ČSÚ a MŽP zintenzivní spolupráci v oblasti odpadů
220160-22 ČSÚ a zpracování výsledků voleb
170285-21 ČSÚ prodlužuje online sčítání
990248-22 ČSÚ předsedá Pracovní skupině Rady pro statistiku
170357-22 ČSÚ představil první výsledky Sčítání 2021
050136-22 ČSÚ přináší nový pohled na domácnosti
990247-22 ČSÚ získal Českou cenu za PR
220158-22 ČSÚ zpracoval výsledky prvních letošních voleb
170369-22 ČSÚ zveřejnil další údaje o plodnosti žen ze Sčítání 2021
170358-22 ČSÚ zveřejnil data ze Sčítání 2021 ve větším územním detailu
220152-21 ČSÚ zveřejnil kandidátní listiny pro sněmovní volby
170361-22 ČSÚ zveřejnil podrobnou věkovou strukturu obyvatel
170366-22 ČSÚ zveřejnil podrobnou věkovou strukturu podle jednotek věku a pohlaví až do úrovně obcí
170367-22 ČSÚ zveřejnil podrobnou vzdělanostní strukturu a podrobné údaje o rodinném stavu do úrovně krajů
170362-22 ČSÚ zveřejnil první technické charakteristiky domů
130223-22 ČSÚ zveřejnil údaje o mateřském jazyce obyvatel
170365-22 ČSÚ zveřejnil údaje o plodnosti žen ze Sčítání 2021
050057-21 Čtvrtletní sektorové účty
050039-22 Čtvrtletní sektorové účty
050057-22 Čtvrtletní sektorové účty
050039-21 Čtvrtletní sektorové účty
050048-22 Daně a sociální příspěvky
050048-21 Daně a sociální příspěvky
212027-22 Daňová podpora výzkumu a vývoje klesla o 0,6 mld. Kč
990241-22 Data ČSÚ jsou nyní přístupná i v mobilní aplikaci
170262-21 Data ze sčítání ovlivňují objem a rozmístění stavebních prací v Česku
050061-21 Deficit a dluh vládních institucí
050061-22 Deficit a dluh vládních institucí
270141-21 Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin
270141-22 Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin
130055-22 Demografická příručka
130055-21 Demografická příručka
130067-22 Demografická ročenka České republiky
130067-21 Demografická ročenka České republiky
130068-21 Demografická ročenka krajů
130068-22 Demografická ročenka krajů
130066-21 Demografická ročenka měst
130066-22 Demografická ročenka měst
130056-21 Demografická ročenka okresů
130056-22 Demografická ročenka okresů
130057-21 Demografická ročenka správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem
130057-22 Demografická ročenka správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem
130054-21 Demografická ročenka správních obvodů obcí s rozšířenou působností
130054-22 Demografická ročenka správních obvodů obcí s rozšířenou působností
130053-21 Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje
130053-22 Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje
170295-21 Denně zodpovíme tisíce dotazů na sčítání
170255-21 Děti v Minisčítání potvrdily svoji počítačovou gramotnost, vyplnit online dotazník zvládlo téměř 19 tisíc českých školáků
062023-22 Digitální dovednosti
063005-21 Digitální ekonomika v číslech
063006-21 Digitální ekonomika v číslech (anglicky)
063005-22 Digitální ekonomika v číslech 2022
063006-22 Digitální ekonomika v číslech 2022 (anglicky)
212023-21 Díky daňové podpoře výzkumu a vývoje ušetřily firmy necelé tři miliardy
050043-21 Dluh sektoru vládních institucí
050043-22 Dluh sektoru vládních institucí
170331-21 Do konce sčítání zbývá už jen týden. Do 11. května je třeba odeslat vyplněný elektronický nebo listinný formulář
170303-21 Do sčítání se zapojují i známé tváře. Podívejte se na video
170261-21 Do školy nejčastěji pěšky nebo autem. Žáků jsme se ptali, jak cestují za vzděláním
061012-21 Do výzkumu ICT zařízení a služeb šlo 23 miliard korun
170322-21 Doba vyplnění elektronického sčítacího formuláře je výrazně nižší než u listinného
170302-21 Dočasné omezení přihlašování do elektronického formuláře přes NIA a datové schránky
200072-21 Dokončené byty
200072-22 Dokončené byty
200068-22 Dokončené byty v obcích
200068-21 Dokončené byty v obcích
020023-21 Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR
020023-22 Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR
150203-21 Domácí průmysl dosáhl v roce 2019 rekordních tržeb
050138-22 Domácnosti v závěru roku více spořily
170292-21 Domácnosti vyplnily již více než 1,5 milionu formulářů. Jen za pátek 147 tisíc
030018-22 Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní
030018-21 Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní
030019-21 Doprava - naturální ukazatele roční
030019-22 Doprava - naturální ukazatele roční
140133-21 Ekonomické subjekty podle odvětví převažující činnosti za správní obvody Prahy a obcí s rozšířenou působností
140131-21 Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem za správní obvody Prahy a obcí s rozšířenou působností
042006-21 Ekonomické výsledky peněžních institucí (bankovních i nebankovních)
042006-22 Ekonomické výsledky peněžních institucí (bankovních i nebankovních)
042007-21 Ekonomické výsledky pojišťoven, zajišťoven, penzijních společností a fondů
042007-22 Ekonomické výsledky pojišťoven, zajišťoven, penzijních společností a fondů
150141-22 Ekonomické výsledky průmyslu ČR
150141-21 Ekonomické výsledky průmyslu ČR
020078-22 Ekonomický přínos cestovního ruchu v Praze se v roce 2020 propadl o dvě třetiny
170281-21 Elektronický sčítací formulář je z preventivních důvodů dočasně nedostupný
150143-22 Energetická náročnost výroby vybraných výrobků
150143-21 Energetická náročnost výroby vybraných výrobků
150181-21 Energetika - Energetická bilance ČR
150181-22 Energetika - Energetická bilance ČR
390000-22 Energetika prošla od roku 2010 výraznou proměnou
120038-21 Epidemie covid-19 zasáhla maloobchod ve třech vlnách
340131-21 Euroregiony v České republice
340131-22 Euroregiony v České republice
110024-22 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy
110024-21 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy
110023-21 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v jednotlivých čtvrtletích, definitivní údaje
110023-22 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v jednotlivých čtvrtletích, definitivní údaje
050045-21 Finanční účty sektoru vládních institucí
050045-22 Finanční účty sektoru vládních institucí
270217-22 Historické srovnání rostlinné produkce
270217-21 Historické srovnání rostlinné produkce
270218-22 Historické srovnání živočišné produkce
270218-21 Historické srovnání živočišné produkce
170267-21 Hlas národnostních menšin může být díky Sčítání 2021 více slyšet
050044-22 Hlavní agregáty sektoru vládních institucí
050044-21 Hlavní agregáty sektoru vládních institucí
350004-22 Hlavní makroekonomické ukazatele
350004-21 Hlavní makroekonomické ukazatele
270230-21 Hospodářská zvířata podle krajů
270230-22 Hospodářská zvířata podle krajů
020064-21 Hosté a přenocování v hotelích podle zemí
020064-22 Hosté a přenocování v hotelích podle zemí
020063-21 Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí
020063-22 Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí
050134-22 Chod české ekonomiky se přibližuje normálu
270133-22 Chov drůbeže
270133-21 Chov drůbeže
270136-22 Chov prasat
270136-21 Chov prasat
270135-22 Chov skotu
270135-21 Chov skotu
270263-22 Chová se více skotu, méně prasat i drůbeže
014005-22 Index cen bytových nemovitostí
014005-21 Index cen bytových nemovitostí
011038-22 Index cen výrobků a služeb vstupujících do zemědělství
011038-21 Index cen výrobků a služeb vstupujících do zemědělství
014008-21 Index nabídkových cen bytů
014008-22 Index nabídkových cen bytů
150196-22 Index průmyslové produkce
150196-21 Index průmyslové produkce
200075-21 Index stavební produkce
200027-21 Index stavební produkce
200075-22 Index stavební produkce
200027-22 Index stavební produkce
011044-22 Indexy cen průmyslových výrobců
011044-21 Indexy cen průmyslových výrobců
011043-21 Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015=100)
011043-22 Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015=100)
011041-21 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady
011041-22 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady
011036-22 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
011046-21 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
011046-22 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
011036-21 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
011035-22 Indexy cen v lesnictví (surové dříví)
011035-21 Indexy cen v lesnictví (surové dříví)
011047-22 Indexy cen výrobců
011047-21 Indexy cen výrobců
011042-22 Indexy cen výrobců (měsíčně)
011042-21 Indexy cen výrobců (měsíčně)
013014-21 Indexy cen vývozu a dovozu
013012-21 Indexy cen vývozu a dovozu v České republice
013014-22 Indexy cen vývozu a dovozu zboží
013012-22 Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice
011033-21 Indexy cen zemědělských výrobců
011045-21 Indexy cen zemědělských výrobců
011045-22 Indexy cen zemědělských výrobců
011033-22 Indexy cen zemědělských výrobců
014007-22 Indexy realizovaných cen bytů
014007-21 Indexy realizovaných cen bytů
010022-21 Indexy spotřebitelských cen
010022-22 Indexy spotřebitelských cen
012024-21 Indexy spotřebitelských cen - inflace
012024-22 Indexy spotřebitelských cen - inflace
012022-21 Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (čtvrtletně)
012022-22 Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (čtvrtletně)
012021-22 Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně)
012021-21 Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně)
012019-21 Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění
012023-22 Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění
012023-21 Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění
012019-22 Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění
012018-22 Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění
012018-21 Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění
120016-21 Indexy tržeb v maloobchodě
120016-22 Indexy tržeb v maloobchodě
120035-21 Indexy tržeb v obchodě a velkoobchodě
120035-22 Indexy tržeb v obchodě a velkoobchodě
030030-22 Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb
030030-21 Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb
013013-21 Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně)
013013-22 Indexy vývozních a dovozních cen zboží (měsíčně)
012062-22 Inflaci výrazně zrychlily zejména ceny energií
061004-22 Informační společnost v číslech
061004-21 Informační společnost v číslech
061005-21 Informační společnost v číslech (anglicky)
061005-22 Informační společnost v číslech (anglicky)
062020-22 Informační technologie ve školách v České republice
061011-21 Informační technologie ve zdravotnictví v České republice
213003-22 Inovační aktivity podniků
270151-21 Integrované šetření v zemědělství
270168-22 Integrované šetření v zemědělství - analytické vyhodnocení
270166-21 Integrované šetření v zemědělství – regiony
213012-22 Investice do inovací byly rekordní
050129-21 Investicím se oživení vyhnulo
170340-21 Jak jsme se sčítali: Kontaktní centrum si poradilo i s neobvyklými dotazy
170299-21 Jak na home office vyplnit údaj o dojíždění do práce
170317-21 Jak odevzdat listinný formulář
170288-21 Jak poznám, že jsem se skutečně sečetl?
170313-21 Jak probíhá návštěva sčítacího komisaře
170259-21 Jak vzniká vlakový jízdní řád? Roli hrají nároky dopravců, kapacita železnic a data ze sčítání
320330-21 Jarní propad ekonomiky se ve 4. čtvrtletí neopakoval
170325-21 Jedinečný chatbot sčítání denně zodpoví 13,5 tisíce dotazů
062046-21 Jídlo z restaurací si online objednává o polovinu více lidí než loni
320333-21 K oživení došlo napříč celou ekonomikou
020021-22 Kapacita hromadných ubytovacích zařízení
020021-21 Kapacita hromadných ubytovacích zařízení
020045-22 Kapacita hromadných ubytovacích zařízení - nižší územní celky
020045-21 Kapacita hromadných ubytovacích zařízení - nižší územní celky
020055-21 Kapacity hromadných ubytovacích zařízení
020055-22 Kapacity hromadných ubytovacích zařízení
170315-21 Kdy přijde sčítací komisař a jak ho poznat
170330-21 Konec Sčítání 2021 se blíží, čas je pouze do 11. května!
070008-21 Konjunkturální průzkum
070013-21 Konjunkturální průzkumy
070008-22 Konjunkturální průzkumy
070013-22 Konjunkturální průzkumy
170272-21 Kontaktní centrum Sčítání 2021 zahájilo svou činnost
170341-21 Kontaktní místa sčítání ČSÚ využili i lidé bez domova
170329-21 Kontaktní místa sčítání jsou tu pro vás
320201-21 Kraje České republiky
320201-22 Kraje České republiky
330265-22 Krajské statistiky pod drobnohledem
990236-21 Krátká nedostupnost hlasových služeb
170327-21 Krátkodobé omezení přihlašování do elektronického formuláře přes NIA
090024-21 Kultura zaměstnávala více než 200 tisíc osob
090004-22 Kulturní a kreativní průmysly v ČR
090004-21 Kulturní průmysly v ČR: Audiovizuální a mediální sektor
170282-21 Kybernetický útok na sčítání vyloučen. Odstraňují se nedostatky v aplikaci
100004-22 Lesnictví
100004-21 Lesnictví
213002-21 Licence na předměty průmyslového vlastnictví
213002-22 Licence na předměty průmyslového vlastnictví
063015-21 Lidské zdroje v informačních technologiích
120019-21 Maloobchod
120019-22 Maloobchod
320199-22 Malý lexikon obcí České republiky
320199-21 Malý lexikon obcí České republiky
170301-21 Menší obce jsou ve sčítání aktivní
030022-21 Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech
170284-21 Milion lidí už se sečetlo online. Velký zájem o sčítání trvá
270262-22 Minulý rok se urodilo více obilovin, luskovin, cukrovky i chmele
250146-22 Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity
250146-21 Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity
020019-21 Modul zaměstnanosti cestovního ruchu
020019-22 Modul zaměstnanosti cestovního ruchu
230072-21 Mzda učitelů vzrostla o 9 % a překročila 43 tisíc Kč
230069-21 Mzdy učitelů v regionálním školství
170324-21 Na co se nejčastěji ptají ke sčítání cizinci?
170268-21 Na co se ptáme při Sčítání 2021
130188-22 Naděje dožití podle pohlaví - roční ČŘ
130188-21 Naděje dožití podle pohlaví - roční ČŘ
130140-21 Naděje dožití v okresech a správních obvodech ORP
130140-22 Naděje dožití v okresech a správních obvodech ORP
280041-22 Náklady na ochranu životního prostředí a ekonomický přínos těchto aktivit
280041-21 Náklady na ochranu životního prostředí a ekonomický přínos těchto aktivit
320335-21 Narušení dodavatelských řetězců brzdí růst HDP
020050-22 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení
020050-21 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení
090026-22 Návštěvnost kultury klesla v prvním covidovém roce o 55 %
020030-22 Návštěvnost v hotelech
020030-21 Návštěvnost v hotelech
020022-22 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních
020022-21 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních
020046-22 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - nižší územní celky
020046-21 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - nižší územní celky
260033-22 Necelá třetina případů pracovní neschopnosti vloni souvisela s karanténou či izolací
170307-21 Nejaktivnější jsou Říčky v Orlických horách
200094-21 Nejvíce dokončených nebytových budov za 15 let
170316-21 Nemusíte čekat na komisaře, sečíst se můžete i bez něj
170368-22 Neobydlený byt nemusí být prázdný
211003-21 Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje
211003-22 Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje
260032-21 Neschopenek je více, ale jsou kratší
260031-21 Neschopenek loni přibylo, jejich doba se však zkrátila
990016-22 Newsletter
990016-21 Newsletter
050062-21 Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí
050062-22 Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí
170256-21 Nová poštovní známka připomíná blížící se Sčítání 2021
110089-22 Nová publikace ČSÚ poskytuje detailní pohled na výdělky zaměstnanců v loňském roce
200078-21 Nová výstavba nebytových budov podle klasifikace stavebních děl CZ-CC
200078-22 Nová výstavba nebytových budov podle klasifikace stavebních děl CZ-CC
170294-21 O Velikonocích už se sečetlo více než 700 tisíc lidí
320339-22 Obavy z růstu cen ochlazovaly spotřebu
330091-21 Obce Královéhradecka
330091-22 Obce Královéhradecka
321307-22 Obce Plzeňského kraje
130071-21 Obyvatelstvo - měsíční ČŘ
130071-22 Obyvatelstvo - měsíční ČŘ
130070-21 Obyvatelstvo - roční ČŘ
130070-22 Obyvatelstvo - roční ČŘ
130149-22 Obyvatelstvo k 31. 12. podle pohlaví v obcích
130149-21 Obyvatelstvo k 31.12. podle pohlaví v obcích
130051-21 Obyvatelstvo Plzeňského kraje
130051-22 Obyvatelstvo Plzeňského kraje
130181-22 Obyvatelstvo podle jednotek věku a pohlaví ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností
130181-21 Obyvatelstvo podle jednotek věku a pohlaví ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností
130142-22 Obyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin a pohlaví v krajích a okresech
130142-21 Obyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin a pohlaví v krajích a okresech
170310-21 Od soboty se můžete sečíst i na listinném formuláři
170312-21 Odeslaných formulářů už jsou skoro 3 miliony
170297-21 Odevzdány jsou již 2 miliony formulářů
270134-21 Odhady sklizně - operativní zpráva
270128-21 Odhady sklizně - operativní zpráva
270129-22 Odhady sklizně - operativní zpráva
270130-22 Odhady sklizně - operativní zpráva
270128-22 Odhady sklizně - operativní zpráva
270129-21 Odhady sklizně - operativní zpráva
270134-22 Odhady sklizně - operativní zpráva
270130-21 Odhady sklizně - operativní zpráva
270150-21 Odhady sklizní
270150-22 Odhady sklizní
213008-22 Ochrana průmyslového vlastnictví
170283-21 Online sčítání je opět funkční
170274-21 Online sčítání zvládnou i senioři
170304-21 Online se sečetlo už 5 milionů lidí. Největší zájem je ve dnech volna a ve večerních hodinách
170323-21 Online sečtených lidí je již přes 7 milionů
140070-21 Organizační statistika
140070-22 Organizační statistika
270254-21 Osevní plochy ozimých plodin pro sklizeň v roce 2021
270260-22 Osevní plochy ozimých plodin pro sklizeň v roce 2022
270145-21 Osevní plochy zemědělských plodin
270145-22 Osevní plochy zemědělských plodin
270228-22 Osevní plochy zemědělských plodin podle krajů
270228-21 Osevní plochy zemědělských plodin podle krajů
990238-21 Oslavte Evropský den statistiky!
050098-22 Penzijní schémata
050098-21 Penzijní závazky
050130-21 Penzijní závazky dosahují hodnoty 14,7 bilionu korun
050137-22 Penzijní závazky v čase rostou
170273-21 Pět důvodů, proč se sečíst online
990237-21 Plánovaná nedostupnost Veřejné databáze ČSÚ
990230-21 Plánované výpadky webu Sčítání 2021
270255-21 Plocha vinic se rozšířila, malých pěstitelů ubývá
200099-22 Počet dokončených nebytových budov meziročně vzrostl
130198-21 Počet lednových úmrtí zlomil historické rekordy
200097-22 Počet loni dokončených bytů byl na úrovni roku 2020
130072-21 Počet obyvatel v obcích
130072-22 Počet obyvatel v obcích
170289-21 Počet odeslaných formulářů přesáhl 1,2 milionu
063016-21 Počet studentů IT oborů pomalu roste
290044-21 Počet v Česku pracujících cizinců loni vzrostl
130184-21 Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad)
130184-22 Počet zemřelých - týdenní a měsíční časové řady
230074-21 Počet žáků středních škol roste, zvyšuje se zájem o zdravotnické obory
170318-21 Početným domácnostem se vyplatí sečíst se online
140133-22 Počty ekonomických subjektů podle odvětví převažující činnosti za správní obvody Prahy, obcí s rozšířenou působností, obce a městské obvody a části
140131-22 Počty ekonomických subjektů podle vybraných právních forem za správní obvody Prahy, obcí s rozšířenou působností, obce a městské obvody a části
130219-22 Počty zemřelých v lednu byly na předpandemické úrovni
130212-21 Podíl předčasně narozených dětí klesá
050099-22 Podrobný seznam daní a sociálních příspěvků
050099-21 Podrobný seznam daní a sociálních příspěvků
130141-21 Pohyb obyvatel za ČR, kraje, okresy, SO ORP a obce
130141-22 Pohyb obyvatel za ČR, kraje, okresy, SO ORP a obce
130080-22 Pohyb obyvatelstva
130080-21 Pohyb obyvatelstva
130061-22 Pohyb obyvatelstva v obcích Jihočeského kraje
130061-21 Pohyb obyvatelstva v obcích Jihočeského kraje
241048-21 Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí
241048-22 Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí
110088-21 Pokud si zaměstnanci udrželi práci, jejich mzdy rostly
270127-21 Porážky hospodářských zvířat
270127-22 Porážky hospodářských zvířat
130118-22 Porodnost a plodnost
330247-22 Porovnání krajů
330247-21 Porovnání krajů
330266-22 Pozitivní populační vývoj Prahy v poslední dekádě přerušil koronavirus
170306-21 Pozvánka na tiskovou konferenci - Sčítání 2021: Start listinného sčítání
270257-21 Pozvánka na tiskovou konferenci: Agrocenzus 2020
020072-21 Pozvánka na tiskovou konferenci: Cestovní ruch zažil těžký rok
290042-21 Pozvánka na tiskovou konferenci: Cizinci v Česku
320331-21 Pozvánka na tiskovou konferenci: Česká ekonomika v 1. čtvrtletí 2021
050135-22 Pozvánka na tiskovou konferenci: České domácnosti ve světle nové statistiky
110090-22 Pozvánka na tiskovou konferenci: Český trh práce: Mzdy a volná místa
062041-21 Pozvánka na tiskovou konferenci: Digitální technologie a podniky
012061-22 Pozvánka na tiskovou konferenci: Je inflace v Česku vysoká?
120037-21 Pozvánka na tiskovou konferenci: Maloobchod v době covidové
170253-21 Pozvánka na tiskovou konferenci: Minisčítání 2020
110087-21 Pozvánka na tiskovou konferenci: Mzdy v koronakrizi
130220-22 Pozvánka na tiskovou konferenci: Obyvatelstvo České republiky v roce 2021
062045-21 Pozvánka na tiskovou konferenci: Online nákupy a používání internetu domácnostmi
150204-21 Pozvánka na tiskovou konferenci: Průmysl a stavebnictví v roce 2021
130205-21 Pozvánka na tiskovou konferenci: Příčiny smrti v roce 2020
130225-22 Pozvánka na tiskovou konferenci: Příčiny smrti v roce 2021
130213-21 Pozvánka na tiskovou konferenci: Sebevraždy v Česku
230073-21 Pozvánka na tiskovou konferenci: Uplynulý školní rok ve statistikách
320338-22 Pozvánka na tiskovou konferenci: Vývoj ekonomiky v 1. čtvrtletí 2022
212024-21 Pozvánka na tiskovou konferenci: Výzkum a vývoj v roce 2020
170276-21 Pozvánka na tiskovou konferenci: Zahájení Sčítání lidu, domů a bytů 2021
160071-22 Pozvánka na tiskovou konferenci: Životní podmínky českých domácností
062047-22 Práce na dálku se i díky pandemii stává běžnou
990154-21 Pracovní místa v ČSÚ
990154-22 Pracovní místa v ČSÚ
260017-21 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle okresů a krajů
260017-22 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle okresů a krajů
260004-22 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice
260004-21 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice
130200-21 Právě vyšlo nové číslo odborného recenzovaného časopisu Demografie – Demografie 1/2021
130222-22 Právě vyšlo nové číslo odborného recenzovaného časopisu Demografie – Demografie 1/2022
130207-21 Právě vyšlo nové číslo odborného recenzovaného časopisu Demografie – Demografie 2/2021
130224-22 Právě vyšlo nové číslo odborného recenzovaného časopisu Demografie – Demografie 2/2022
130211-21 Právě vyšlo nové číslo odborného recenzovaného časopisu Demografie – Demografie 3/2021
130215-21 Právě vyšlo nové číslo odborného recenzovaného časopisu Demografie – Demografie 4/2021
990242-22 Právě vyšlo nové číslo odborného recenzovaného časopisu Statistika: Statistics and Economy Journal č. 1/2022
990233-21 Právě vyšlo nové číslo odborného recenzovaného časopisu Statistika: Statistics and Economy Journal č. 2/2021
990246-22 Právě vyšlo nové číslo odborného recenzovaného časopisu Statistika: Statistics and Economy Journal č. 2/2022
990234-21 Právě vyšlo nové číslo odborného recenzovaného časopisu Statistika: Statistics and Economy Journal č. 3/2021
990239-21 Právě vyšlo nové číslo odborného recenzovaného časopisu Statistika: Statistics and Economy Journal č. 4/2021
130199-21 Právě vyšlo nové číslo odborného recenzovaného časopisu Statistika: Statistics and Economy Journal 1/2021
170290-21 Prodloužení online sčítání především zohledňuje epidemickou situaci
280020-21 Produkce, využití a odstranění odpadů
280020-22 Produkce, využití a odstranění odpadů
110030-22 Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty
110030-21 Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty
110080-22 Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd v krajích
110080-21 Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd v krajích
011060-22 Průměrné ceny zemědělských výrobků
011060-21 Průměrné ceny zemědělských výrobků
110031-21 Průměrné mzdy
110031-22 Průměrné mzdy
150153-21 Průmysl
150153-22 Průmysl
150148-22 Průmysl - čtvrtletní data
150148-21 Průmysl - čtvrtletní data
150147-21 Průmysl - měsíční data
150147-22 Průmysl - měsíční data
150149-21 Průmysl - roční data
150149-22 Průmysl - roční data
150205-21 Průmysl i stavebnictví se postupně zotavují
160070-21 Před příchodem pandemie příjmy domácností rostly
050055-22 Předběžný odhad HDP
050055-21 Předběžný odhad HDP
213010-21 Při patentování jsou nejúspěšnější vysoké školy
170296-21 Při sčítání uvádějte skutečné, nikoliv úředně hlášené bydliště
050046-21 Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí
050046-22 Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí
160021-21 Příjmy a životní podmínky domácností
160021-22 Příjmy a životní podmínky domácností
160072-22 Příjmy domácností i v prvním pandemickém roce rostly
160061-22 Příjmy domácností zaměstnanců a důchodců
160061-21 Příjmy domácností zaměstnanců a důchodců
211001-22 Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje
211001-21 Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje
020068-22 Regionální satelitní účet cestovního ruchu
020068-21 Regionální satelitní účet cestovního ruchu
050040-21 Regionální účty
050040-22 Regionální účty
050101-22 Regionální účty za regiony soudržnosti a kraje
050101-21 Regionální účty za regiony soudržnosti a kraje
140134-22 Registr ekonomických subjektů – otevřená data
140134-21 Registr ekonomických subjektů – otevřená data
140135-21 Registr ekonomických subjektů je nově i v otevřených datech
020071-21 Registr hromadných ubytovacích zařízení a zařazení jednotek do návazných šetření
140136-22 Registrace ekonomických subjektů
100016-21 Rekord v těžbě dřeva byl znovu pokořen
062042-21 Roboty využívá téměř pětina průmyslových podniků
050042-22 Roční národní účty
050042-21 Roční národní účty
050133-21 Rostla spotřeba domácností i jejich investice
170333-21 Roznos listinných formulářů téměř končí, komisaři řeší v terénu poslední pochůzky
170308-21 Rozpracovaný elektronický formulář můžete poslat ostatním členům domácnosti k doplnění
120036-21 Rozšíření publikovaných statistik v odvětví obchodu
180044-21 Rozšíření publikovaných statistik v odvětví obchodu a služeb
270256-21 Růst ekonomického výsledku zemědělství pokračoval
212025-21 Růst výdajů na výzkum a vývoj zpomalil
020020-21 Satelitní účet cestovního ruchu
020020-22 Satelitní účet cestovního ruchu
050050-22 Satelitní účet neziskových institucí
050050-21 Satelitní účet neziskových institucí
050100-21 Satelitní účet veřejného sektoru
050100-22 Satelitní účet veřejného sektoru
170309-21 Sčítací komisaři dnes vyrážejí do terénu s oznámením, kdy budou roznášet listinné formuláře. Oznámení vhodí do schránky nebo vyvěsí na domech
170291-21 Sčítají se i Češi v zahraničí
170337-21 Sčítání dneškem končí, máte poslední možnost se sečíst
170287-21 Sčítání je v plném provozu, blíží se hranici jednoho milionu přijatých formulářů
170298-21 Sčítání je velký test připravenosti Česka na digitalizaci
170335-21 Sčítání končí 11. května
170355-22 Sčítání lidu, domů a bytů - Hl. m. Praha - analýza výsledků
170345-22 Sčítání lidu, domů a bytů - Jihočeský kraj - analýza výsledků
170343-22 Sčítání lidu, domů a bytů - Jihomoravský kraj - analýza výsledků
170350-22 Sčítání lidu, domů a bytů - Karlovarský kraj - analýza výsledků
170353-22 Sčítání lidu, domů a bytů - Kraj Vysočina - analýza výsledků
170342-22 Sčítání lidu, domů a bytů - Královéhradecký kraj - analýza výsledků
170351-22 Sčítání lidu, domů a bytů - Liberecký kraj - analýza výsledků
170344-22 Sčítání lidu, domů a bytů - Moravskoslezský kraj - analýza výsledků
170352-22 Sčítání lidu, domů a bytů - Olomoucký kraj - analýza výsledků
170347-22 Sčítání lidu, domů a bytů - Pardubický kraj - analýza výsledků
170346-22 Sčítání lidu, domů a bytů - Plzeňský kraj - analýza výsledků
170354-22 Sčítání lidu, domů a bytů - Středočeský kraj - analýza výsledků
170348-22 Sčítání lidu, domů a bytů - Ústecký kraj - analýza výsledků
170349-22 Sčítání lidu, domů a bytů - Zlínský kraj - analýza výsledků
170254-21 Sčítání lidu klade důraz na zdravotní bezpečnost
170275-21 Sčítání lidu se týká i cizinců
170265-21 Sčítání napoví, kolik zbývá vyměnit kotlů a kde postavit čističku
170264-21 Sčítání po 100 letech bude hlavně online
170270-21 Sčítání 2021 bude cenným zdrojem informací i pro podnikatele
170286-21 Sčítání 2021 je přístupné i osobám se zdravotním postižením
170263-21 Sčítání 2021 napomůže složkám integrovaného záchranného systému v jejich práci
170260-21 Sčítání 2021 poskytne data pro efektivní plánování kapacit školek i domovů pro seniory
170278-21 Sčítání 2021 se týká i českých občanů žijících v zahraničí
170257-21 Sčítání 2021 se uskuteční, startuje již za 65 dní
170338-21 Sčítání 2021 skončilo. Děkujeme!
170277-21 Sčítání 2021 startuje za týden. Váš majetek už statistiky nezajímá
170266-21 Sčítání 2021 také na sociálních sítích
170271-21 Sčítání 2021: tradičně na jaře, zcela nově online
170279-21 Sčítat se bude i v kasárnách a policejních ubytovnách
130187-21 Sebevraždy v České republice
130214-21 Sebevražednost v Česku setrvale klesá
170314-21 Sečetli jste se online? Listinné sčítání se vás netýká
170339-21 Sečteno a podtrženo: první zajímavosti ze Sčítání 2021
310034-22 Senioři v ČR v datech
310034-21 Senioři v ČR v datech
030021-22 Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit
030021-21 Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit
270146-22 Sklizeň zemědělských plodin
270146-21 Sklizeň zemědělských plodin
270229-22 Sklizeň zemědělských plodin podle krajů
270229-21 Sklizeň zemědělských plodin podle krajů
180030-21 Služby
180030-22 Služby
180026-22 Služby - měsíční indexy tržeb a produkce
180026-21 Služby - měsíční indexy tržeb a produkce
020073-21 Smutný rok pro cestovní ruch
270148-21 Souhrnný zemědělský účet
270148-22 Souhrnný zemědělský účet
270132-21 Souhrnný zemědělský účet - definitivní výsledky za rok 2019 a semidefinitivní výsledky za rok 2020
270132-22 Souhrnný zemědělský účet - definitivní výsledky za rok 2020 a semidefinitivní výsledky za rok 2021
270131-21 Souhrnný zemědělský účet - předběžné výsledky
270131-22 Souhrnný zemědělský účet - předběžné výsledky
270137-21 Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích - definitivní výsledky za rok 2019 a semidefinitivní výsledky roku 2020
270137-22 Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích - definitivní výsledky za rok 2020 a semidefinitivní výsledky roku 2021
270142-21 Soupis hospodářských zvířat
270142-22 Soupis hospodářských zvířat
270143-21 Soupis ploch osevů
270143-22 Soupis ploch osevů
150142-22 Spotřeba paliv a energie
150142-21 Spotřeba paliv a energie
270139-22 Spotřeba potravin
270139-21 Spotřeba potravin
150185-21 Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn
150185-22 Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn
160066-22 Spotřební výdaje domácností
160066-21 Spotřební výdaje domácností
330244-22 Správní obvody obcí s rozšířenou působností
330244-21 Správní obvody obcí s rozšířenou působností
330205-21 Srovnání krajů v České republice
330205-22 Srovnání krajů v České republice
050132-21 Stabilitu ekonomiky zajistily vládní výdaje
212026-21 Stát investoval do výzkumu a vývoje v posledních deseti letech 300 mld. Kč
340129-21 Statistická data pro územně analytické podklady
340129-22 Statistická data pro územně analytické podklady
320198-21 Statistická ročenka České republiky
320198-22 Statistická ročenka České republiky
330120-21 Statistická ročenka Hl. m. Prahy
330120-22 Statistická ročenka Hl. m. Prahy
330105-22 Statistická ročenka Jihočeského kraje
330105-21 Statistická ročenka Jihočeského kraje
330103-22 Statistická ročenka Jihomoravského kraje
330103-21 Statistická ročenka Jihomoravského kraje
330083-22 Statistická ročenka Karlovarského kraje
330083-21 Statistická ročenka Karlovarského kraje
330095-21 Statistická ročenka Kraje Vysočina
330095-22 Statistická ročenka Kraje Vysočina
330089-21 Statistická ročenka Královéhradeckého kraje
330089-22 Statistická ročenka Královéhradeckého kraje
330087-22 Statistická ročenka Libereckého kraje
330087-21 Statistická ročenka Libereckého kraje
330100-22 Statistická ročenka Moravskoslezského kraje
330100-21 Statistická ročenka Moravskoslezského kraje
330096-22 Statistická ročenka Olomouckého kraje
330096-21 Statistická ročenka Olomouckého kraje
330092-21 Statistická ročenka Pardubického kraje
330092-22 Statistická ročenka Pardubického kraje
330108-22 Statistická ročenka Plzeňského kraje
330108-21 Statistická ročenka Plzeňského kraje
330110-22 Statistická ročenka Středočeského kraje
330110-21 Statistická ročenka Středočeského kraje
330085-21 Statistická ročenka Ústeckého kraje
330085-22 Statistická ročenka Ústeckého kraje
330098-22 Statistická ročenka Zlínského kraje
330098-21 Statistická ročenka Zlínského kraje
330121-21 Statistický bulletin - Hl. m. Praha
330121-22 Statistický bulletin - Hl. m. Praha
330106-22 Statistický bulletin - Jihočeský kraj
330106-21 Statistický bulletin - Jihočeský kraj
330104-21 Statistický bulletin - Jihomoravský kraj
330104-22 Statistický bulletin - Jihomoravský kraj
330084-22 Statistický bulletin - Karlovarský kraj
330084-21 Statistický bulletin - Karlovarský kraj
330102-22 Statistický bulletin - Kraj Vysočina
330102-21 Statistický bulletin - Kraj Vysočina
330090-21 Statistický bulletin - Královéhradecký kraj
330090-22 Statistický bulletin - Královéhradecký kraj
330088-22 Statistický bulletin - Liberecký kraj
330088-21 Statistický bulletin - Liberecký kraj
330101-22 Statistický bulletin - Moravskoslezský kraj
330101-21 Statistický bulletin - Moravskoslezský kraj
330097-21 Statistický bulletin - Olomoucký kraj
330097-22 Statistický bulletin - Olomoucký kraj
330093-21 Statistický bulletin - Pardubický kraj
330093-22 Statistický bulletin - Pardubický kraj
330109-22 Statistický bulletin - Plzeňský kraj
330109-21 Statistický bulletin - Plzeňský kraj
330111-21 Statistický bulletin - Středočeský kraj
330111-22 Statistický bulletin - Středočeský kraj
330086-22 Statistický bulletin - Ústecký kraj
330086-21 Statistický bulletin - Ústecký kraj
330099-22 Statistický bulletin - Zlínský kraj
330099-21 Statistický bulletin - Zlínský kraj
330107-21 Statistický průvodce obcemi Jihočeského kraje
330107-22 Statistický průvodce obcemi Jihočeského kraje
990245-22 Statistika & My se podrobněji podívala na život seniorů
090016-21 Statistika sportu: základní ukazatele
320197-21 Statistika: Statistics and Economy Journal
320197-22 Statistika: Statistics and Economy Journal
381000-22 Statistika zahraničních afilací
381000-21 Statistika zahraničních afilací
320185-21 Statistika&My
320185-22 Statistika&My
130062-22 Stav a pohyb obyvatelstva v ČR
130062-21 Stav a pohyb obyvatelstva v ČR
200028-21 Stavební povolení
200077-21 Stavební povolení
200077-22 Stavební povolení
200028-22 Stavební povolení
200030-21 Stavební práce "S"
200030-22 Stavební práce "S"
200031-22 Stavební zakázky
200076-22 Stavební zakázky
200076-21 Stavební zakázky
200031-21 Stavební zakázky
200035-21 Stavebnictví
200035-22 Stavebnictví
270147-21 Stavy hospodářských zvířat
270147-22 Stavy hospodářských zvířat
270248-22 Stavy turů a prasat
270248-21 Stavy turů a prasat
110026-22 Struktura mezd zaměstnanců
110026-21 Struktura mezd zaměstnanců
050054-22 Struktura výdajů sektoru vládních institucí
050054-21 Struktura výdajů sektoru vládních institucí
230061-21 Studenti a absolventi vysokých škol v České republice
230061-22 Studenti a absolventi vysokých škol v České republice
012026-21 Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje
012026-22 Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje
012025-21 Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky
012025-22 Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky
230057-22 Školy a školská zařízení
230042-21 Školy a školská zařízení
230042-22 Školy a školská zařízení
230057-21 Školy a školská zařízení
063017-22 Téměř třetinu studentů ICT oborů tvoří cizinci
200096-21 Téměř 15 % nových rodinných domů jsou dřevostavby
100013-22 Těžba dřeva podle druhů dřevin a typu nahodilé těžby
100013-21 Těžba dřeva podle druhů dřevin a typu nahodilé těžby
170321-21 TOP 3 otázky ke sčítání, na které se nejčastěji ptají senioři
170305-21 TOP 3 otázky ke sčítání, na které se rodiče ptají nejčastěji
250119-22 TRH PRÁCE (krajské srovnání)
250119-21 TRH PRÁCE (krajské srovnání)
110091-22 Trh práce oživuje, výdělky však znehodnocuje inflace
250130-21 Trh práce v ČR - časové řady
250130-22 Trh práce v ČR - časové řady
250131-21 Trh práce v ČR - časové řady (anglicky)
250131-22 Trh práce v ČR - časové řady (anglicky)
180033-21 Tržní služby - měsíční indexy tržeb
050056-21 Tvorba a užití HDP
050056-22 Tvorba a užití HDP
050038-22 Tvorba a užití HDP, zaměstnanost
050038-21 Tvorba a užití HDP, zaměstnanost
280023-21 Účty materiálových toků (vybrané indikátory)
280023-22 Účty materiálových toků (vybrané indikátory)
250169-22 Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí
250169-21 Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí
320202-22 Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky
320202-21 Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky
211002-22 Ukazatele výzkumu a vývoje
211002-21 Ukazatele výzkumu a vývoje
210014-22 Ukazatele výzkumu a vývoje podle krajů
210014-21 Ukazatele výzkumu a vývoje podle krajů
014015-21 Ukončení publikace Ceny sledovaných druhů nemovitostí
130204-21 Úmrtnost seniorů nad 80 let se dostala na úroveň před propuknutím epidemie covid-19
130063-21 Úmrtnostní tabulky za ČR, regiony soudržnosti a kraje
130063-22 Úmrtnostní tabulky za ČR, regiony soudržnosti a kraje
130119-21 Úmrtnostní tabulky za okresy a naděje dožití ve správních obvodech ORP
130119-22 Úmrtnostní tabulky za okresy a naděje dožití ve správních obvodech ORP
130202-21 Únorová úmrtnost převýšila o více než třetinu pětiletý průměr, zdaleka nejhůře bylo v Karlovarském kraji
110027-22 Úplné náklady práce
110027-21 Úplné náklady práce
110032-21 Úplné náklady práce - definitivní údaje
110032-22 Úplné náklady práce - definitivní údaje
220155-21 Úprava v prezentaci volebních výsledků
990235-22 Úřední deska ČSÚ
990235-21 Úřední deska ČSÚ
050131-21 Úspory domácností výrazně vzrostly
170336-21 Už zítra končí Sčítání 2021
062048-22 V čase covidu jsme více telefonovali i nakupovali online
270261-22 V Česku loni vzrostly stavy skotu a drůbeže i výroba mléka a snáška vajec
020074-21 V Česku se v roce 2019 prostřednictvím rezervačních portálů uskutečnilo 10,4 milionu přespání
020075-22 V Česku se v roce 2020 prostřednictvím rezervačních portálů uskutečnilo 3,6 milionu přespání
170334-21 V českých domácnostech je stále 675 tisíc neodeslaných formulářů
130209-21 V druhé polovině května se počty zemřelých vrátily na běžnou úroveň
062043-21 V nakupování potravin online jsme nad průměrem EU
170320-21 V online sčítání jsou nejaktivnější v Podhradí nad Dyjí
170326-21 V pátek začíná druhá vlna roznosu listinných sčítacích formulářů
220149-21 V pěti obcích vybrali v sobotu nové zastupitele
090023-21 V posledním předkrizovém roce sportovala třetina populace
130217-22 V prvním pololetí roku 2021 nejvíce zabíjel covid-19
200093-21 V roce 2020 se u nás prostavělo 536 miliard
130197-21 V roce 2020 zemřelo přes 129 tisíc obyvatel Česka
200098-22 V roce 2021 se u nás prostavělo 579 miliard
220150-21 V sobotu zvolili v šesti obcích nová zastupitelstva
170311-21 V sobotu 17. dubna zahájí provoz kontaktní místa sčítání
220153-21 V třinácti obcích zvolili nová zastupitelstva
220159-22 Ve čtyřech obcích se uskutečnily nové obecní volby
220156-21 Ve čtyřech obcích zvolili nová zastupitelstva
130060-22 Věkové složení a pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji
130060-21 Věkové složení a pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji
130059-21 Věkové složení a pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji
130059-22 Věkové složení a pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji
130058-21 Věkové složení a pohyb obyvatelstva Zlínského kraje, jeho okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
130064-21 Věkové složení obyvatelstva
130064-22 Věkové složení obyvatelstva
340130-22 Velikostní skupiny obcí
340130-21 Velikostní skupiny obcí
170258-21 Veřejná správa a samospráva se bez dat ze Sčítání 2021 neobejdou
270201-21 Vinice (strukturální šetření)
200092-21 Vloni bylo postaveno přes 31 tisíc bytů
130218-22 Vloni zemřelo v Česku nejvíce lidí od konce války
280021-22 Vodovody, kanalizace a vodní toky
280021-21 Vodovody, kanalizace a vodní toky
220021-21 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
220027-22 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 1. díl
220029-22 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 2. díl
220052-22 Volby do Senátu Parlamentu České republiky
220026-22 Volby do Senátu Parlamentu ČR
220062-21 Volby do zastupitelstev krajů
220024-22 Volby do zastupitelstev obcí
220025-22 Volby do zastupitelstev obcí v období mezi řádnými volbami (Dodatečné, nové a opakované volby, opakované hlasování)
220154-21 Voliči rozhodli o novém složení Poslanecké sněmovny
220053-21 Voliči, účast, hlasy
220053-22 Voliči, účast, hlasy
170300-21 Všichni senioři se mohou ode dneška sečíst elektronicky. I ti se starými typy občanských průkazů
170293-21 Všichni senioři se mohou sečíst. Ti se starými doklady mohou požádat příbuzné nebo vyplnit listinný formulář
060003-22 Vybavenost domácností informačními a komunikačními technologiemi
060003-21 Vybavenost domácností informačními a komunikačními technologiemi
030016-21 Vybrané finanční ukazatele (roční) v dopravě, informačních a komunikačních činnostech
120018-21 Vybrané finanční ukazatele (roční) v obchodě
120018-22 Vybrané finanční ukazatele (roční) v obchodě
180028-22 Vybrané roční ukazatele v odvětvích služeb
180028-21 Vybrané roční ukazatele v odvětvích tržních služeb
190029-21 Vybrané údaje o sociálním zabezpečení
190029-22 Vybrané údaje o sociálním zabezpečení
280022-22 Výdaje na ochranu životního prostředí
280022-21 Výdaje na ochranu životního prostředí
190042-21 Výdaje na ošetřovné loni skokově vzrostly
330264-21 Vycházejí Krajské ročenky 2021
990240-22 Vychází první letošní Statistika & My
320334-21 Vychází Statistická ročenka 2021
241051-21 Vykazování do Intrastatu bude jednodušší
020077-22 Vykazování uprchlíků ve výkazech CR 1-12 a CR 2-04
270169-22 Výroba masa a nákup mléka
270169-21 Výroba masa a nákup mléka
270243-21 Výroba masa na jatkách
270243-22 Výroba masa na jatkách
150140-21 Výroba vybraných výrobků v průmyslu
150140-22 Výroba vybraných výrobků v průmyslu
170359-22 Výsledky sčítání 2021 - otevřená data
090005-21 Výsledky účtu kultury
090005-22 Výsledky účtu kultury
260005-21 Výsledky zdravotnických účtů ČR
170360-22 Výsledná cena IT systému pro online fázi Sčítání 2021 je nižší
230070-21 Vysoké školy u nás studuje 300 tisíc studentů, výrazně mezi nimi roste podíl cizinců
230075-22 Vysoké školy v Česku studuje cca 300 tisíc studentů, klesá zájem o techniku, v kurzu je zdravotnictví
062004-21 Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi osobami
062004-22 Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi osobami
062005-21 Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru
062005-22 Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru
110028-22 Vývoj českého trhu práce
110028-21 Vývoj českého trhu práce
320193-21 Vývoj ekonomiky České republiky
320193-22 Vývoj ekonomiky České republiky
320194-21 Vývoj ekonomiky České republiky (anglicky)
320194-22 Vývoj ekonomiky České republiky (anglicky)
011040-21 Vývoj indexů cen výrobců
011040-22 Vývoj indexů cen výrobců
013011-21 Vývoj indexů cen vývozu a dovozu
013011-22 Vývoj indexů cen vývozu a dovozu zboží
012020-22 Vývoj indexů spotřebitelských cen
012020-21 Vývoj indexů spotřebitelských cen
130069-22 Vývoj obyvatelstva České republiky
130069-21 Vývoj obyvatelstva České republiky
130210-22 Vývoj obyvatelstva hl. m. Prahy
130157-22 Vývoj obyvatelstva v krajích České republiky
130157-21 Vývoj obyvatelstva v krajích České republiky
370010-21 V4 towards Europe
062044-21 Z mobilů se vloni v rámci Česka volalo výrazně častěji
170280-21 Za dva dny startuje sčítání lidu
213011-22 Za pouhou desetinou patentů stojí žena
260030-21 Za zdraví jsme si připlatili o desetinu více
242008-21 Zahraniční obchod ČR se zbožím - roční údaje
242008-22 Zahraniční obchod ČR se zbožím - roční údaje
241014-21 Zahraniční obchod ČR se zbožím podle CZ-CPA - čtvrtletní údaje
241014-22 Zahraniční obchod ČR se zbožím podle CZ-CPA - čtvrtletní údaje
241018-21 Zahraniční obchod se zbožím
241018-22 Zahraniční obchod se zbožím
242002-22 Zahraniční obchod se zbožím
242002-21 Zahraniční obchod se zbožím
242010-21 Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí
242010-22 Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí
242013-21 Zahraniční obchod se zbožím s Polskem
090025-21 Zájem Čechů o placený streaming hudby roste
330124-22 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Karlovarského kraje
330124-21 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Karlovarského kraje
330131-22 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Královéhradeckého kraje
330130-21 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Pardubického kraje
330130-22 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Pardubického kraje
330133-22 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Plzeňského kraje
330133-21 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Plzeňského kraje
330138-22 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje hl. m. Prahy
330127-22 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihočeského kraje
330128-22 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihomoravského kraje
330132-22 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Kraje Vysočina
330243-22 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Libereckého kraje
330134-22 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Moravskoslezského kraje
330135-22 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Olomouckého kraje
330126-22 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Středočeského kraje
330006-22 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Ústeckého kraje
330129-22 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Zlínského kraje
100005-22 Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře
100005-21 Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře
220050-22 Základní údaje o termínech voleb a volební účasti
220050-21 Základní údaje o termínech voleb a volební účasti
050111-22 Základní ukazatele národních účtů
050111-21 Základní ukazatele národních účtů
100017-22 Zalesňování bylo v loňském roce rekordní
110079-21 Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví
110079-22 Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví
250180-22 Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za kraje
250180-21 Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za kraje
250145-21 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS
250145-22 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS
250128-21 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje
250128-22 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje
250129-21 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje (anglicky)
250129-22 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje (anglicky)
250132-22 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - roční průměry
250132-21 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - roční průměry
250133-21 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - roční průměry (anglicky)
250133-22 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - roční průměry (anglicky)
370011-22 Zaměstnanost v českém průmyslu je nejvyšší v celé EU
300002-21 Zaostřeno na ženy a muže
300002-22 Zaostřeno na ženy a muže
190037-21 Zařízení sociálních služeb podle obcí
190037-22 Zařízení sociálních služeb podle obcí
170328-21 Zástupci ČSÚ informovali starosty o průběhu sčítání
270258-21 Zemědělství se koncentruje do větších podniků, ubylo chovatelů hospodářských zvířat
990232-21 Zemřel Jiří Křovák, bývalý 1. místopředseda ČSÚ
130143-22 Zemřelí podle příčin smrti a pohlaví v ČR, krajích a okresech
130143-21 Zemřelí podle příčin smrti a pohlaví v ČR, krajích a okresech
130065-22 Zemřelí podle seznamu příčin smrti, pohlaví a věku v ČR, krajích a okresech
130065-21 Zemřelí podle seznamu příčin smrti, pohlaví a věku v ČR, krajích a okresech
130185-21 Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice
130185-22 Zemřelí podle věkových skupin - týdenní a měsíční data
130216-22 Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin smrti v ČR a krajích, pololetní data
130206-21 Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin smrti v ČR, krajích a okresech
130206-22 Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin smrti v ČR, krajích a okresech
120039-22 Změny v publikování dat v obchodě, dopravě a službách
990231-21 Známe nejlepší statistický plakát roku!
170269-21 Způsob bydlení se za 20 let změnil. Na koupelnu nebo počítač se už sčítání ptát nebude
280048-22 Ztráty vody se dlouhodobě daří snižovat
270144-21 Živočišná výroba
270149-22 Živočišná výroba
270144-22 Živočišná výroba
270149-21 Živočišná výroba
290026-22 Život cizinců v ČR
290026-21 Život cizinců v ČR
170332-21 Život sčítacího formuláře v deseti krocích: od tisku až po skartaci