Žádost o zasílání vybraných produktů ČSÚ

 

Prostřednictvím tohoto formuláře lze objednat zasílání odkazů na nově zveřejněné produkty. V den zveřejnění Vám bude zaslán e-mail s příslušnými odkazy.Kód Název produktu
270243-20 Výroba masa na jatkách
050124-20 Analýza čtvrtletních sektorových účtů
270126-20 Bilance rostlinných výrobků
200029-20 Bytová výstavba
011082-20 Ceny zemědělské půdy
020026-20 Cestovní ruch
250139-20 Časová řada základních ukazatelů VŠPS
070007-20 Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů
320181-20 Česká republika od roku 1989 v číslech
050057-20 Čtvrtletní sektorové účty
050039-20 Čtvrtletní sektorové účty
050061-20 Deficit a dluh vládních institucí
130053-20 Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje
020023-20 Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR
030018-20 Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní
110024-20 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy
270217-20 Historické srovnání rostlinné produkce
270218-20 Historické srovnání živočišné produkce
350004-20 Hlavní makroekonomické ukazatele
020064-20 Hosté a přenocování v hotelích podle zemí
020063-20 Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí
270136-20 Chov prasat
270135-20 Chov skotu
014005-20 Index cen bytových nemovitostí
014008-20 Index nabídkových cen bytů
150196-20 Index průmyslové produkce
200027-20 Index stavební produkce
200075-20 Index stavební produkce
011044-20 Indexy cen průmyslových výrobců
011043-20 Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015=100)
011041-20 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady
011035-20 Indexy cen v lesnictví (surové dříví)
011047-20 Indexy cen výrobců
011042-20 Indexy cen výrobců (měsíčně)
013014-20 Indexy cen vývozu a dovozu
013012-20 Indexy cen vývozu a dovozu v České republice
014007-20 Indexy realizovaných cen bytů
010022-20 Indexy spotřebitelských cen
012024-20 Indexy spotřebitelských cen - inflace
012022-20 Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (čtvrtletně)
012021-20 Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně)
012023-20 Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění
012018-20 Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění
120016-20 Indexy tržeb v maloobchodě
030030-20 Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb
013013-20 Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně)
070008-20 Konjunkturální průzkum
070013-20 Konjunkturální průzkumy
120019-20 Maloobchod
030022-20 Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech
250146-20 Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity
020019-20 Modul zaměstnanosti cestovního ruchu
280041-20 Náklady na ochranu životního prostředí a ekonomický přínos těchto aktivit
020030-20 Návštěvnost v hotelech
020022-20 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních
990016-20 Newsletter
050062-20 Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí
270150-20 Odhady sklizní
140070-20 Organizační statistika
130184-20 Počet zemřelých
130080-20 Pohyb obyvatelstva
130071-20 Pohyb obyvatelstva - měsíční ČŘ
241013-20 Pohyb zboží přes hranice ČR - měsíční údaje
241048-20 Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí
270127-20 Porážky hospodářských zvířat
280040-20 Produkce podnikových a komunálních odpadů podle krajů
110030-20 Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty
011060-20 Průměrné ceny zemědělských výrobků
110031-20 Průměrné mzdy
150153-20 Průmysl
150148-20 Průmysl - čtvrtletní data
150147-20 Průmysl - měsíční data
150149-20 Průmysl - roční data
050055-20 Předběžný odhad HDP
050101-20 Regionální účty za regiony soudržnosti a kraje
020020-20 Satelitní účet cestovního ruchu
030021-20 Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit
180030-20 Služby
180026-20 Služby - měsíční indexy tržeb
270148-20 Souhrnný zemědělský účet
150185-20 Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn
330121-20 Statistický bulletin - Hl. m. Praha
330106-20 Statistický bulletin - Jihočeský kraj
330104-20 Statistický bulletin - Jihomoravský kraj
330084-20 Statistický bulletin - Karlovarský kraj
330102-20 Statistický bulletin - Kraj Vysočina
330090-20 Statistický bulletin - Královéhradecký kraj
330088-20 Statistický bulletin - Liberecký kraj
330101-20 Statistický bulletin - Moravskoslezský kraj
330097-20 Statistický bulletin - Olomoucký kraj
330093-20 Statistický bulletin - Pardubický kraj
330109-20 Statistický bulletin - Plzeňský kraj
330111-20 Statistický bulletin - Středočeský kraj
330086-20 Statistický bulletin - Ústecký kraj
330099-20 Statistický bulletin - Zlínský kraj
320197-20 Statistika: Statistics and Economy Journal
381000-20 Statistika zahraničních afilací
320185-20 Statistika&My
130062-20 Stav a pohyb obyvatelstva v ČR
200077-20 Stavební povolení
200028-20 Stavební povolení
200076-20 Stavební zakázky
200031-20 Stavební zakázky
200035-20 Stavebnictví
270248-20 Stavy turů a prasat
012026-20 Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje
012025-20 Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky
230057-20 Školy a školská zařízení
180033-20 Tržní služby - měsíční indexy tržeb
050056-20 Tvorba a užití HDP
050038-20 Tvorba a užití HDP, zaměstnanost
250169-20 Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí
320202-20 Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky
210014-20 Ukazatele výzkumu a vývoje podle krajů
220052-20 Volby do Senátu Parlamentu České republiky
220051-20 Volby do zastupitelstev krajů
220053-20 Voliči, účast, hlasy
110028-20 Vývoj českého trhu práce
320193-20 Vývoj ekonomiky České republiky
013011-20 Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě
011040-20 Vývoj indexů cen výrobců
012020-20 Vývoj indexů spotřebitelských cen
241014-20 Zahraniční obchod ČR se zbožím podle CZ-CPA - čtvrtletní údaje
241018-20 Zahraniční obchod se zbožím
242002-20 Zahraniční obchod se zbožím
220050-20 Základní údaje o termínech voleb a volební účasti
110079-20 Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví
250180-20 Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za kraje
250145-20 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS
250128-20 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje
250129-20 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje (anglicky)
190037-20 Zařízení sociálních služeb podle obcí
270149-20 Zemědělství
130143-20 Zemřelí podle příčin smrti a pohlaví v ČR, krajích a okresech
130185-20 Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice