Žádost o zasílání vybraných produktů ČSÚ

 

Prostřednictvím tohoto formuláře lze objednat zasílání odkazů na nově zveřejněné produkty. V den zveřejnění Vám bude zaslán e-mail s příslušnými odkazy.Kód Název produktu
050124-21 Analýza čtvrtletních sektorových účtů
270126-21 Bilance rostlinných výrobků
200029-21 Bytová výstavba
011082-21 Ceny zemědělské půdy
020026-21 Cestovní ruch
250139-21 Časová řada základních ukazatelů VŠPS
070007-21 Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů
320181-21 Česká republika od roku 1989 v číslech
050039-21 Čtvrtletní sektorové účty
050057-21 Čtvrtletní sektorové účty
050061-21 Deficit a dluh vládních institucí
130053-21 Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje
020023-21 Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR
030018-21 Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní
110024-21 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy
270217-21 Historické srovnání rostlinné produkce
270218-21 Historické srovnání živočišné produkce
020064-21 Hosté a přenocování v hotelích podle zemí
020063-21 Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí
270136-21 Chov prasat
270135-21 Chov skotu
014005-21 Index cen bytových nemovitostí
014008-21 Index nabídkových cen bytů
150196-21 Index průmyslové produkce
200027-21 Index stavební produkce
200075-21 Index stavební produkce
011044-21 Indexy cen průmyslových výrobců
011043-21 Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015=100)
011041-21 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady
011035-21 Indexy cen v lesnictví (surové dříví)
011047-21 Indexy cen výrobců
011042-21 Indexy cen výrobců (měsíčně)
013014-21 Indexy cen vývozu a dovozu
014007-21 Indexy realizovaných cen bytů
010022-21 Indexy spotřebitelských cen
012024-21 Indexy spotřebitelských cen - inflace
012022-21 Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (čtvrtletně)
012021-21 Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně)
012023-21 Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění
012018-21 Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění
120016-21 Indexy tržeb v maloobchodě
120035-21 Indexy tržeb v obchodě a velkoobchodě
030030-21 Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb
013013-21 Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně)
070008-21 Konjunkturální průzkum
070013-21 Konjunkturální průzkumy
120019-21 Maloobchod
030022-21 Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech
250146-21 Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity
020019-21 Modul zaměstnanosti cestovního ruchu
020030-21 Návštěvnost v hotelech
020022-21 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních
990016-21 Newsletter
130071-21 Obyvatelstvo - měsíční ČŘ
140070-21 Organizační statistika
130184-21 Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad)
130080-21 Pohyb obyvatelstva
241048-21 Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí
270127-21 Porážky hospodářských zvířat
280040-21 Produkce podnikových a komunálních odpadů podle krajů
110030-21 Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty
011060-21 Průměrné ceny zemědělských výrobků
110031-21 Průměrné mzdy
150153-21 Průmysl
150148-21 Průmysl - čtvrtletní data
150147-21 Průmysl - měsíční data
150149-21 Průmysl - roční data
050055-21 Předběžný odhad HDP
050101-21 Regionální účty za regiony soudržnosti a kraje
140134-21 Registr ekonomických subjektů – otevřená data
020020-21 Satelitní účet cestovního ruchu
030021-21 Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit
180030-21 Služby
180026-21 Služby - měsíční indexy tržeb a produkce
150185-21 Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn
330121-21 Statistický bulletin - Hl. m. Praha
330106-21 Statistický bulletin - Jihočeský kraj
330104-21 Statistický bulletin - Jihomoravský kraj
330084-21 Statistický bulletin - Karlovarský kraj
330102-21 Statistický bulletin - Kraj Vysočina
330090-21 Statistický bulletin - Královéhradecký kraj
330088-21 Statistický bulletin - Liberecký kraj
330101-21 Statistický bulletin - Moravskoslezský kraj
330097-21 Statistický bulletin - Olomoucký kraj
330093-21 Statistický bulletin - Pardubický kraj
330109-21 Statistický bulletin - Plzeňský kraj
330111-21 Statistický bulletin - Středočeský kraj
330086-21 Statistický bulletin - Ústecký kraj
330099-21 Statistický bulletin - Zlínský kraj
320197-21 Statistika: Statistics and Economy Journal
320185-21 Statistika&My
130062-21 Stav a pohyb obyvatelstva v ČR
200028-21 Stavební povolení
200077-21 Stavební povolení
200031-21 Stavební zakázky
200076-21 Stavební zakázky
200035-21 Stavebnictví
270248-21 Stavy turů a prasat
012026-21 Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje
012025-21 Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky
230057-21 Školy a školská zařízení
180033-21 Tržní služby - měsíční indexy tržeb
050056-21 Tvorba a užití HDP
050038-21 Tvorba a užití HDP, zaměstnanost
250169-21 Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí
320202-21 Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky
210014-21 Ukazatele výzkumu a vývoje podle krajů
220021-21 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
220053-21 Voliči, účast, hlasy
270243-21 Výroba masa na jatkách
110028-21 Vývoj českého trhu práce
320193-21 Vývoj ekonomiky České republiky
320194-21 Vývoj ekonomiky České republiky (anglicky)
011040-21 Vývoj indexů cen výrobců
013011-21 Vývoj indexů cen vývozu a dovozu
012020-21 Vývoj indexů spotřebitelských cen
241014-21 Zahraniční obchod ČR se zbožím podle CZ-CPA - čtvrtletní údaje
241018-21 Zahraniční obchod se zbožím
242002-21 Zahraniční obchod se zbožím
242010-21 Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí
220050-21 Základní údaje o termínech voleb a volební účasti
110079-21 Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví
250180-21 Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za kraje
250145-21 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS
250128-21 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje
250129-21 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje (anglicky)
190037-21 Zařízení sociálních služeb podle obcí
130143-21 Zemřelí podle příčin smrti a pohlaví v ČR, krajích a okresech
130185-21 Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice
270149-21 Živočišná výroba