Žádost o zasílání vybraných produktů ČSÚ

 

Prostřednictvím tohoto formuláře lze objednat zasílání odkazů na nově zveřejněné produkty. V den zveřejnění Vám bude zaslán e-mail s příslušnými odkazy.Kód Název produktu
270126-18 Bilance rostlinných výrobků
200029-19 Bytová výstavba
200029-18 Bytová výstavba
011082-19 Ceny zemědělské půdy
020026-18 Cestovní ruch
250139-18 Časová řada základních ukazatelů VŠPS
250139-19 Časová řada základních ukazatelů VŠPS
070007-19 Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů
050057-18 Čtvrtletní sektorové účty
050039-19 Čtvrtletní sektorové účty
050039-18 Čtvrtletní sektorové účty
050061-18 Deficit a dluh vládních institucí
200072-19 Dokončené byty
200068-19 Dokončené byty v obcích
020023-18 Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR
020023-19 Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR
030018-19 Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní
030018-18 Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní
030019-19 Doprava - naturální ukazatele roční
140131-19 Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem za správní obvody Prahy a obcí s rozšířenou působností
042008-18 Ekonomické výsledky v odvětví finančního zprostředkování
110024-18 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy
270217-19 Historické srovnání rostlinné produkce
270218-19 Historické srovnání živočišné produkce
350004-19 Hlavní makroekonomické ukazatele
270136-18 Chov prasat
270135-18 Chov skotu
014005-18 Index cen bytových nemovitostí (House Price Index)
014005-19 Index cen bytových nemovitostí (House Price Index)
014008-19 Index nabídkových cen bytů
200027-19 Index stavební produkce
200027-18 Index stavební produkce
011044-18 Indexy cen průmyslových výrobců
011043-19 Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015=100)
011043-18 Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015=100)
011041-18 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady
011080-18 Indexy cen v lesnictví (dřevozpracovatelé)
011080-19 Indexy cen v lesnictví (dřevozpracovatelé)
011035-18 Indexy cen v lesnictví (surové dříví)
011047-18 Indexy cen výrobců
011042-18 Indexy cen výrobců (měsíčně)
011042-19 Indexy cen výrobců (měsíčně)
013014-18 Indexy cen vývozu a dovozu
013012-18 Indexy cen vývozu a dovozu v České republice
014007-18 Indexy realizovaných cen bytů
012022-19 Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (čtvrtletně)
012021-19 Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně)
012023-18 Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění
120016-19 Indexy tržeb v maloobchodě
120016-18 Indexy tržeb v maloobchodě
013013-18 Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně)
013013-19 Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně)
020021-19 Kapacita hromadných ubytovacích zařízení
020055-19 Kapacity hromadných ubytovacích zařízení
070013-19 Konjunkturální průzkumy
120019-18 Maloobchod
030022-18 Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech
030022-19 Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech
250146-18 Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity
020019-18 Modul zaměstnanosti cestovního ruchu
020019-19 Modul zaměstnanosti cestovního ruchu
020050-19 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení
020030-18 Návštěvnost v hotelech
020030-19 Návštěvnost v hotelech
020022-19 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních
020022-18 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních
990016-19 Newsletter
130070-19 Obyvatelstvo - roční ČŘ
130149-19 Obyvatelstvo k 31.12. podle pohlaví v obcích
130142-19 Obyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin a pohlaví v krajích a okresech
270145-19 Osevní plochy zemědělských plodin
130080-18 Pohyb obyvatelstva
130071-18 Pohyb obyvatelstva - měsíční ČŘ
130071-19 Pohyb obyvatelstva - měsíční ČŘ
270127-18 Porážky hospodářských zvířat
250138-18 Postavení českého trhu práce v rámci EU
260004-18 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice
110030-18 Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty
110030-19 Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty
011060-18 Průměrné ceny zemědělských výrobků
011060-19 Průměrné ceny zemědělských výrobků
110031-18 Průměrné mzdy
150153-18 Průmysl
150148-18 Průmysl - čtvrtletní data
150148-19 Průmysl - čtvrtletní data
150147-19 Průmysl - měsíční data
150147-18 Průmysl - měsíční data
150149-18 Průmysl - roční data
150149-19 Průmysl - roční data
150151-19 Průmysl - zaměstnanost a mzdy
150151-18 Průmysl - zaměstnanost a mzdy
050055-18 Předběžný odhad HDP
050101-19 Regionální účty za regiony soudržnosti a kraje
020020-19 Satelitní účet cestovního ruchu
020020-18 Satelitní účet cestovního ruchu
030021-19 Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit
030021-18 Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit
270146-19 Sklizeň zemědělských plodin
180030-18 Služby
180026-18 Služby - měsíční indexy tržeb
180026-19 Služby - měsíční indexy tržeb
270148-19 Souhrnný zemědělský účet
150185-18 Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn
330121-18 Statistický bulletin - Hl. m. Praha
330106-18 Statistický bulletin - Jihočeský kraj
330104-18 Statistický bulletin - Jihomoravský kraj
330084-18 Statistický bulletin - Karlovarský kraj
330102-18 Statistický bulletin - Kraj Vysočina
330090-18 Statistický bulletin - Královéhradecký kraj
330088-18 Statistický bulletin - Liberecký kraj
330101-18 Statistický bulletin - Moravskoslezský kraj
330097-18 Statistický bulletin - Olomoucký kraj
330093-18 Statistický bulletin - Pardubický kraj
330109-18 Statistický bulletin - Plzeňský kraj
330111-18 Statistický bulletin - Středočeský kraj
330086-18 Statistický bulletin - Ústecký kraj
330099-18 Statistický bulletin - Zlínský kraj
130062-18 Stav a pohyb obyvatelstva v ČR
200028-19 Stavební povolení
200028-18 Stavební povolení
200030-19 Stavební práce "S"
200031-18 Stavební zakázky
200031-19 Stavební zakázky
200035-18 Stavebnictví
200060-18 Stavebnictví - zaměstnanost a mzdy
200060-19 Stavebnictví - zaměstnanost a mzdy
270147-19 Stavy hospodářských zvířat
012026-19 Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje
012025-19 Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky
180033-18 Tržní služby - měsíční indexy tržeb
180033-19 Tržní služby - měsíční indexy tržeb
050056-18 Tvorba a užití HDP
050038-18 Tvorba a užití HDP, zaměstnanost
050038-19 Tvorba a užití HDP, zaměstnanost
250169-19 Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí
320202-18 Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky
220022-19 Volby do Evropského parlamentu
220053-19 Voliči, účast, hlasy
030016-19 Vybrané finanční ukazatele (roční) v dopravě, informačních a komunikačních činnostech
120018-19 Vybrané finanční ukazatele (roční) v obchodě
180028-19 Vybrané roční ukazatele v odvětvích tržních služeb
270169-19 Výroba masa a nákup mléka
110028-18 Vývoj českého trhu práce
320193-18 Vývoj ekonomiky České republiky
320194-18 Vývoj ekonomiky České republiky (anglicky)
013011-18 Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě
011040-18 Vývoj indexů cen výrobců
241018-18 Zahraniční obchod
241013-18 Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje
241014-18 Zahraniční obchod ČR podle CZ-CPA v národním pojetí – čtvrtletní údaje
242002-19 Zahraniční obchod se zbožím v národním pojetí
242002-18 Zahraniční obchod se zbožím v národním pojetí
241017-18 Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí
241017-19 Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí
241048-18 Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí podle vybraných zemí
030017-18 Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v dopravě, informačních a komunikačních činnostech
030017-19 Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v dopravě, informačních a komunikačních činnostech
120017-18 Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v obchodě
120017-19 Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v obchodě
180027-19 Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v tržních službách
180027-18 Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v tržních službách
220050-19 Základní údaje o termínech voleb a volební účasti
250145-18 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS
250128-18 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje
250129-18 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje (anglicky)
270149-18 Zemědělství
130143-19 Zemřelí podle příčin smrti a pohlaví v ČR, krajích a okresech
270144-19 Živočišná výroba