Žádost o zasílání vybraných produktů ČSÚ

 

Prostřednictvím tohoto formuláře lze objednat zasílání odkazů na nově zveřejněné produkty. V den zveřejnění Vám bude zaslán e-mail s příslušnými odkazy.Kód Název produktu
270126-17 Bilance rostlinných výrobků
200029-17 Bytová výstavba
020026-17 Cestovní ruch
250139-17 Časová řada základních ukazatelů VŠPS
250137-17 Čtvrtletní analýza VŠPS na aktuální téma
050057-17 Čtvrtletní sektorové účty
050039-17 Čtvrtletní sektorové účty
050061-17 Deficit a dluh vládních institucí
130053-17 Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje
020023-17 Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR
030018-17 Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní
042008-17 Ekonomické výsledky v odvětví finančního zprostředkování
190030-17 Ekonomické výsledky zdravotních pojišťoven
110024-17 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy
270136-17 Chov prasat
270135-17 Chov skotu
014005-17 Index cen bytových nemovitostí (House Price Index)
014008-17 Index nabídkových cen bytů
200027-17 Index stavební produkce
011044-17 Indexy cen průmyslových výrobců
011043-17 Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2005=100)
011041-17 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady
011080-17 Indexy cen v lesnictví (dřevozpracovatelé)
011035-17 Indexy cen v lesnictví (surové dříví)
011047-17 Indexy cen výrobců
011042-17 Indexy cen výrobců (měsíčně)
013014-17 Indexy cen vývozu a dovozu
013012-17 Indexy cen vývozu a dovozu v České republice
014007-17 Indexy realizovaných cen bytů
012024-17 Indexy spotřebitelských cen - inflace
012022-17 Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (čtvrtletně)
012021-17 Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně)
012023-17 Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění
012018-17 Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění
120016-17 Indexy tržeb v maloobchodě
013013-17 Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně)
070008-17 Konjunkturální průzkum
070006-17 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb
120019-17 Maloobchod
030022-17 Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech
250146-17 Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity
020019-17 Modul zaměstnanosti cestovního ruchu
020030-17 Návštěvnost v hotelech
020022-17 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních
990016-17 Newsletter
140070-17 Organizační statistika
130080-17 Pohyb obyvatelstva
130071-17 Pohyb obyvatelstva - měsíční ČŘ
270127-17 Porážky hospodářských zvířat
250138-17 Postavení českého trhu práce v rámci EU
260004-17 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice
110030-17 Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty
011060-17 Průměrné ceny zemědělských výrobků
110031-17 Průměrné mzdy
012052-17 Průměrné spotřebitelské ceny vybraných výrobků - potravinářské výrobky
150153-17 Průmysl
150148-17 Průmysl - čtvrtletní data
150147-17 Průmysl - měsíční data
150149-17 Průmysl - roční data
150151-17 Průmysl - zaměstnanost a mzdy
050055-17 Předběžný odhad HDP
020020-17 Satelitní účet cestovního ruchu
070007-17 Sezónně očištěná salda indikátorů důvěry
030021-17 Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit
180030-17 Služby
180026-17 Služby - měsíční indexy tržeb
150185-17 Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn
330121-17 Statistický bulletin - Hl. m. Praha
330106-17 Statistický bulletin - Jihočeský kraj
330104-17 Statistický bulletin - Jihomoravský kraj
330084-17 Statistický bulletin - Karlovarský kraj
330102-17 Statistický bulletin - Kraj Vysočina
330090-17 Statistický bulletin - Královéhradecký kraj
330088-17 Statistický bulletin - Liberecký kraj
330101-17 Statistický bulletin - Moravskoslezský kraj
330097-17 Statistický bulletin - Olomoucký kraj
330093-17 Statistický bulletin - Pardubický kraj
330109-17 Statistický bulletin - Plzeňský kraj
330111-17 Statistický bulletin - Středočeský kraj
330086-17 Statistický bulletin - Ústecký kraj
330099-17 Statistický bulletin - Zlínský kraj
320197-17 Statistika: Statistics and Economy Journal
320185-17 Statistika&My
130062-17 Stav a pohyb obyvatelstva v ČR
200028-17 Stavební povolení
200031-17 Stavební zakázky
200035-17 Stavebnictví
200060-17 Stavebnictví - zaměstnanost a mzdy
012026-17 Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje
012025-17 Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky
180033-17 Tržní služby - měsíční indexy tržeb
050056-17 Tvorba a užití HDP
050038-17 Tvorba a užití HDP, zaměstnanost
250169-17 Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí
320202-17 Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky
220021-17 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
220053-17 Voliči, účast, hlasy
320193-17 Vývoj ekonomiky České republiky
320194-17 Vývoj ekonomiky České republiky (anglicky)
013011-17 Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě
011040-17 Vývoj indexů cen výrobců
012020-17 Vývoj indexů spotřebitelských cen
110028-17 Vývoj mezd zaměstnanců
241018-17 Zahraniční obchod
241013-17 Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje
241014-17 Zahraniční obchod ČR podle CZ-CPA v národním pojetí – čtvrtletní údaje
242002-17 Zahraniční obchod se zbožím podle změny vlastnictví (národní pojetí)
241017-17 Zahraniční obchod se zbožím (přeshraniční statistika)
030017-17 Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v dopravě, informačních a komunikačních činnostech
120017-17 Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v obchodě
180027-17 Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v tržních službách
220050-17 Základní údaje o termínech voleb a volební účasti
250145-17 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS
250128-17 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje
250129-17 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje (anglicky)
270149-17 Zemědělství