Žádost o zasílání vybraných produktů ČSÚ

 

Prostřednictvím tohoto formuláře lze objednat zasílání odkazů na nově zveřejněné produkty. V den zveřejnění Vám bude zaslán e-mail s příslušnými odkazy.Kód Název produktu
050124-23 Analýza čtvrtletních sektorových účtů
050124-22 Analýza čtvrtletních sektorových účtů
090004-22 Audiovizuální a mediální sektor v ČR
270126-23 Bilance rostlinných výrobků
270126-22 Bilance rostlinných výrobků
990243-22 Březnové vydání Statistika & My se zaměřilo na inflaci
200029-22 Bytová výstavba
170370-22 Byty v Česku mají nejčastěji tři místnosti a rozlohu od 60 do 79 metrů čtverečních
200101-22 Byty v rodinných domech mají méně místností, ale jsou energeticky úspornější
014016-22 Ceny nemovitostí
014016-23 Ceny nemovitostí
011082-23 Ceny zemědělské půdy
011082-22 Ceny zemědělské půdy
020026-22 Cestovní ruch
020026-23 Cestovní ruch
025000-23 Cestovní ruch se v roce 2021 vyrovnával s následky pandemie koronaviru
290038-23 Cizinci podle státního občanství, věku a pohlaví
290038-22 Cizinci podle státního občanství, věku a pohlaví
290027-22 Cizinci v ČR
290027-23 Cizinci v ČR
330267-22 Covid výrazně ovlivnil život ve všech krajích Česka
020076-22 Covid-19 citelně postihl ekonomiku cestovního ruchu
130235-23 Covid-19 ustoupil i ve statistice příčin smrti
130226-22 Covid-19 v roce 2021 usmrtil 25,5 tisíce obyvatel Česka
990244-22 Časopis Statistika & My se zaměřil na téma závislosti
250139-22 Časová řada základních ukazatelů VŠPS
250139-23 Časová řada základních ukazatelů VŠPS
070007-22 Časové řady vybraných indikátorů důvěry
070007-23 Časové řady vybraných indikátorů důvěry
110025-23 Časové řady základních ukazatelů statistiky práce
110025-22 Časové řady základních ukazatelů statistiky práce
320337-22 Česká ekonomika v roce 2021 rostla
320181-22 Česká republika od roku 1989 v číslech
320181-23 Česká republika od roku 1989 v číslech
370012-23 Česká republika v mezinárodním srovnání
370002-23 Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje)
370002-22 Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje)
290045-22 České vysoké školy registrují zvýšený zájem studentů z Indie a Běloruska
320343-23 Česko a Slovensko mají stále mnoho společného
320203-23 Česko v číslech
130221-22 Česko zažilo nejhlubší přirozený úbytek populace
270264-22 Český mák v nové infografice ČSÚ
990257-23 Český statistický systém pod drobnohledem odborníků
220171-23 Český systém zpracování výsledků voleb je unikátní
090027-23 Češi mají čtení na webu v oblibě
062052-23 Češi si oblíbili internetové bankovnictví a nakupování
330122-22 Čísla z první ruky Praha
330122-23 Čísla z první ruky Praha
330123-22 Čísla z první ruky Praha (anglicky)
330123-23 Čísla z první ruky Praha (anglicky)
220160-22 ČSÚ a zpracování výsledků voleb
220161-22 ČSÚ nabízí během voleb vyhrazené připojení pro média
220168-22 ČSÚ nabízí médiím pro prezidentskou volbu vyhrazené připojení
990248-22 ČSÚ předsedá Pracovní skupině Rady pro statistiku
170357-22 ČSÚ představil první výsledky Sčítání 2021
050136-22 ČSÚ přináší nový pohled na domácnosti
220164-22 ČSÚ v nové publikaci zmapoval volební zajímavosti
160075-23 ČSÚ zahájil další ročník šetření životních podmínek
990247-22 ČSÚ získal Českou cenu za PR
220158-22 ČSÚ zpracoval výsledky prvních letošních voleb
220170-23 ČSÚ zpracoval výsledky prvních voleb roku 2023
220174-23 ČSÚ zpracoval výsledky voleb v obci Hrčava
170369-22 ČSÚ zveřejnil další údaje o plodnosti žen ze Sčítání 2021
170358-22 ČSÚ zveřejnil data ze Sčítání 2021 ve větším územním detailu
220163-22 ČSÚ zveřejnil kandidátní listiny pro podzimní volby
170361-22 ČSÚ zveřejnil podrobnou věkovou strukturu obyvatel
170366-22 ČSÚ zveřejnil podrobnou věkovou strukturu podle jednotek věku a pohlaví až do úrovně obcí
170367-22 ČSÚ zveřejnil podrobnou vzdělanostní strukturu a podrobné údaje o rodinném stavu do úrovně krajů
170362-22 ČSÚ zveřejnil první technické charakteristiky domů
220169-22 ČSÚ zveřejnil registr kandidátů pro volbu prezidenta
130223-22 ČSÚ zveřejnil údaje o mateřském jazyce obyvatel
170373-22 ČSÚ zveřejnil údaje o náboženské víře v kombinaci s pohlavím a věkem
170365-22 ČSÚ zveřejnil údaje o plodnosti žen ze Sčítání 2021
170372-22 ČSÚ zveřejnil údaje o způsobu bydlení vzešlé ze Sčítání 2021
170371-22 ČSÚ zveřejnil údaje za vzdělání, národnost a mateřský jazyk v kombinaci s pohlavím a věkem
050039-22 Čtvrtletní sektorové účty
050057-23 Čtvrtletní sektorové účty
050057-22 Čtvrtletní sektorové účty
050039-23 Čtvrtletní sektorové účty
310053-22 Čtyři z deseti seniorů žijí ve svém rodišti
170387-23 Čtyři z deseti zaměstnaných vyjíždí za prací mimo obec obvyklého bydliště
050048-23 Daně a sociální příspěvky
050048-22 Daně a sociální příspěvky
211003-23 Daňová podpora výzkumu a vývoje
212027-22 Daňová podpora výzkumu a vývoje klesla o 0,6 mld. Kč
990241-22 Data ČSÚ jsou nyní přístupná i v mobilní aplikaci
330270-23 Databáze KROK – otevřená data
330271-23 Databáze MOS – otevřená data
050061-22 Deficit a dluh vládních institucí
050061-23 Deficit a dluh vládních institucí
270141-23 Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin
270141-22 Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin
130055-22 Demografická příručka
130055-23 Demografická příručka
130067-22 Demografická ročenka České republiky
130067-23 Demografická ročenka České republiky
130068-23 Demografická ročenka krajů
130068-22 Demografická ročenka krajů
130066-23 Demografická ročenka měst
130066-22 Demografická ročenka měst
130056-23 Demografická ročenka okresů
130056-22 Demografická ročenka okresů
130057-23 Demografická ročenka správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem
130057-22 Demografická ročenka správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem
130054-23 Demografická ročenka správních obvodů obcí s rozšířenou působností
130054-22 Demografická ročenka správních obvodů obcí s rozšířenou působností
130053-22 Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje
130053-23 Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje
170379-22 Devět z deseti obyvatel Česka má registrovaný pobyt ve stejné obci jako skutečné bydliště
062023-22 Digitální dovednosti
063005-22 Digitální ekonomika v číslech
063005-23 Digitální ekonomika v číslech
063006-22 Digitální ekonomika v číslech (anglicky)
063006-23 Digitální ekonomika v číslech (anglicky)
050043-22 Dluh sektoru vládních institucí
050043-23 Dluh sektoru vládních institucí
200072-23 Dokončené budovy
200072-22 Dokončené byty
200068-23 Dokončené byty v obcích
200068-22 Dokončené byty v obcích
020023-23 Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR
020023-22 Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR
050145-23 Domácnosti omezují výdaje
050138-22 Domácnosti v závěru roku více spořily
030018-23 Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní
030018-22 Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní
030019-23 Doprava - naturální ukazatele roční
030019-22 Doprava - naturální ukazatele roční
170384-23 Dvě pětiny hospodařících domácností v Česku představují jednotlivci
390004-22 Dvě třetiny spotřeby energie domácností padnou na vytápění
042006-23 Ekonomické výsledky peněžních institucí (bankovních i nebankovních)
042006-22 Ekonomické výsledky peněžních institucí (bankovních i nebankovních)
042007-22 Ekonomické výsledky pojišťoven, zajišťoven, penzijních společností a fondů
042007-23 Ekonomické výsledky pojišťoven, zajišťoven, penzijních společností a fondů
150141-22 Ekonomické výsledky průmyslu ČR
150141-23 Ekonomické výsledky průmyslu ČR
020078-22 Ekonomický přínos cestovního ruchu v Praze se v roce 2020 propadl o dvě třetiny
320342-22 Ekonomiku brzdila klesající spotřeba
150143-22 Energetická náročnost výroby vybraných výrobků
150143-23 Energetická náročnost výroby vybraných výrobků
150181-22 Energetika - Energetická bilance ČR
150181-23 Energetika - Energetická bilance ČR
390001-23 Energetika - Spotřeba paliv a energií v domácnostech podle účelů užití
390001-22 Energetika - Spotřeba paliv a energií v domácnostech podle účelů užití
390000-22 Energetika prošla od roku 2010 výraznou proměnou
390005-23 Energie v infografice ČSÚ
280049-22 Environmentální výdaje loni dosáhly 116 miliard
340131-23 Euroregiony v České republice
340131-22 Euroregiony v České republice
110024-22 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy
110024-23 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy
110023-23 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v jednotlivých čtvrtletích, definitivní údaje
110023-22 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v jednotlivých čtvrtletích, definitivní údaje
990252-22 Evropská statistika slaví svůj den
050045-22 Finanční účty sektoru vládních institucí
050045-23 Finanční účty sektoru vládních institucí
270217-22 Historické srovnání rostlinné produkce
270218-22 Historické srovnání živočišné produkce
050044-23 Hlavní agregáty sektoru vládních institucí
050044-22 Hlavní agregáty sektoru vládních institucí
350004-22 Hlavní makroekonomické ukazatele
350004-23 Hlavní makroekonomické ukazatele
270230-22 Hospodářská zvířata podle krajů
270230-23 Hospodářská zvířata podle krajů
020064-23 Hosté a přenocování v hotelích podle zemí
020064-22 Hosté a přenocování v hotelích podle zemí
020063-23 Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí
020063-22 Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí
050134-22 Chod české ekonomiky se přibližuje normálu
270133-23 Chov drůbeže
270133-22 Chov drůbeže
270136-23 Chov prasat
270136-22 Chov prasat
270135-23 Chov skotu
270135-22 Chov skotu
270263-22 Chová se více skotu, méně prasat i drůbeže
062050-22 Chytrou televizi používá 44 % domácností
014005-22 Index cen bytových nemovitostí
011038-22 Index cen výrobků a služeb vstupujících do zemědělství
011038-23 Index cen výrobků a služeb vstupujících do zemědělství
014008-22 Index nabídkových cen bytů
014008-23 Index nabídkových cen bytů
150196-22 Index průmyslové produkce
150196-23 Index průmyslové produkce
200075-22 Index stavební produkce
200075-23 Index stavební produkce
200027-22 Index stavební produkce
014005-23 Indexy cen bytových nemovitostí
014017-22 Indexy cen nemovitostí
014017-23 Indexy cen nemovitostí
011044-23 Indexy cen průmyslových výrobců
011044-22 Indexy cen průmyslových výrobců
011043-23 Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015=100)
011043-22 Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015=100)
011041-22 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady
011041-23 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady
011036-22 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
011046-22 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
011036-23 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
011046-23 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
011035-22 Indexy cen v lesnictví (surové dříví)
011035-23 Indexy cen v lesnictví (surové dříví)
011047-22 Indexy cen výrobců
011047-23 Indexy cen výrobců
011042-23 Indexy cen výrobců (měsíčně)
011042-22 Indexy cen výrobců (měsíčně)
013014-23 Indexy cen vývozu a dovozu zboží
013014-22 Indexy cen vývozu a dovozu zboží
013012-23 Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice
013012-22 Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice
011045-22 Indexy cen zemědělských výrobců
011045-23 Indexy cen zemědělských výrobců
011033-22 Indexy cen zemědělských výrobců
011033-23 Indexy cen zemědělských výrobců
014007-22 Indexy realizovaných cen bytů
014007-23 Indexy realizovaných cen bytů
010022-22 Indexy spotřebitelských cen
010022-23 Indexy spotřebitelských cen
012024-22 Indexy spotřebitelských cen - inflace
012024-23 Indexy spotřebitelských cen - inflace
012022-23 Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (čtvrtletně)
012022-22 Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (čtvrtletně)
012021-22 Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně)
012021-23 Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně)
012019-22 Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění
012023-22 Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění
012019-23 Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění
012018-23 Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění
012018-22 Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění
120016-22 Indexy tržeb v maloobchodě
120016-23 Indexy tržeb v maloobchodě
120035-23 Indexy tržeb v obchodě a velkoobchodě
120035-22 Indexy tržeb v obchodě a velkoobchodě
030030-23 Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb
030030-22 Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb
013013-23 Indexy vývozních a dovozních cen zboží (měsíčně)
013013-22 Indexy vývozních a dovozních cen zboží (měsíčně)
012062-22 Inflaci výrazně zrychlily zejména ceny energií
061004-22 Informační společnost v číslech
061004-23 Informační společnost v číslech
061005-22 Informační společnost v číslech (anglicky)
061005-23 Informační společnost v číslech (anglicky)
062020-22 Informační technologie ve školách v České republice
213003-22 Inovační aktivity podniků
270168-22 Integrované šetření v zemědělství - analytické vyhodnocení
062049-22 Internet zrychluje a přesouvá se na chytré telefony
213012-22 Investice do inovací byly rekordní
020021-23 Kapacita hromadných ubytovacích zařízení
020021-22 Kapacita hromadných ubytovacích zařízení
020045-22 Kapacita hromadných ubytovacích zařízení - nižší územní celky
020045-23 Kapacita hromadných ubytovacích zařízení - nižší územní celky
020055-22 Kapacity hromadných ubytovacích zařízení
020055-23 Kapacity hromadných ubytovacích zařízení
070013-22 Konjunkturální průzkumy
070013-23 Konjunkturální průzkumy
070008-22 Konjunkturální průzkumy
070008-23 Konjunkturální průzkumy
320201-23 Kraje České republiky
320201-22 Kraje České republiky
330269-23 Kraje pohledem statistiky
330265-22 Krajské statistiky pod drobnohledem
080009-22 Kriminalita v ČR a EU
100004-23 Lesnictví
100004-22 Lesnictví
213002-22 Licence na předměty průmyslového vlastnictví
213002-23 Licence na předměty průmyslového vlastnictví
220173-23 Lidé již potřetí vybrali prezidenta České republiky v přímé volbě
260035-22 Loňský růst mezd zdravotníků ovlivnily i tzv. covidové odměny
120019-23 Maloobchod
120019-22 Maloobchod
320199-22 Malý lexikon obcí České republiky
320199-23 Malý lexikon obcí České republiky
014019-22 Meziroční index cen bytových nemovitostí ve 3. čtvrtletí 2022 zpomalil
012063-22 Mikulášská infografika ČSÚ
100018-22 Minulá lovecká sezona byla úspěšná
270262-22 Minulý rok se urodilo více obilovin, luskovin, cukrovky i chmele
250146-23 Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity
250146-22 Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity
020019-22 Modul zaměstnanosti cestovního ruchu
020019-23 Modul zaměstnanosti cestovního ruchu
050144-23 Moravskoslezskému kraji v roce 2021 vzrostl HDP nejvíce ze všech regionů Česka
220165-22 Možná omezení webových aplikací ČSÚ
230079-22 Mzdy učitelů dále rostou, ale pomaleji
230069-22 Mzdy učitelů v regionálním školství
260034-22 Mzdy ve zdravotnictví
270265-22 Na jednoho obyvatele připadlo loni v průměru více mléčných výrobků, masa, ovoce a zeleniny
212029-22 Na výzkum a vývoj se v roce 2021 vynaložila 2 % HDP
230077-22 Na základních školách studoval rekordní počet žáků
130188-23 Naděje dožití podle pohlaví - roční ČŘ
130188-22 Naděje dožití podle pohlaví - roční ČŘ
130140-23 Naděje dožití v okresech a správních obvodech ORP
130140-22 Naděje dožití v okresech a správních obvodech ORP
280041-22 Náklady na ochranu životního prostředí a ekonomický přínos těchto aktivit
280041-23 Náklady na ochranu životního prostředí a ekonomický přínos těchto aktivit
020050-22 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení
020050-23 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení
020079-22 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v oblastech destinačních managementů podle zemí
020079-23 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v oblastech destinačních managementů podle zemí
090026-22 Návštěvnost kultury klesla v prvním covidovém roce o 55 %
020030-22 Návštěvnost v hotelech
020030-23 Návštěvnost v hotelech
020022-22 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních
020022-23 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních
020046-22 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - nižší územní celky
020046-23 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - nižší územní celky
260033-22 Necelá třetina případů pracovní neschopnosti vloni souvisela s karanténou či izolací
170368-22 Neobydlený byt nemusí být prázdný
211003-22 Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje
990016-23 Newsletter
990016-22 Newsletter
050062-23 Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí
050062-22 Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí
141000-22 Nová aplikace DISRES pro prohlížení dat z RES
110089-22 Nová publikace ČSÚ poskytuje detailní pohled na výdělky zaměstnanců v loňském roce
200078-22 Nová výstavba nebytových budov podle klasifikace stavebních děl CZ-CC
320339-22 Obavy z růstu cen ochlazovaly spotřebu
330091-22 Obce Královéhradecka
330091-23 Obce Královéhradecka
321307-22 Obce Plzeňského kraje
321307-23 Obce Plzeňského kraje
242016-23 Obchodní výměna mezi Českem a Slovenskem je i po 30 letech velmi intenzivní
130071-23 Obyvatelstvo - měsíční ČŘ
130071-22 Obyvatelstvo - měsíční ČŘ
130070-22 Obyvatelstvo - roční ČŘ
130070-23 Obyvatelstvo - roční ČŘ
130149-23 Obyvatelstvo k 31. 12. podle pohlaví v obcích
130149-22 Obyvatelstvo k 31. 12. podle pohlaví v obcích
130051-23 Obyvatelstvo Plzeňského kraje
130051-22 Obyvatelstvo Plzeňského kraje
130181-22 Obyvatelstvo podle jednotek věku a pohlaví ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností
130181-23 Obyvatelstvo podle jednotek věku a pohlaví ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností
130142-22 Obyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin a pohlaví v krajích a okresech
130142-23 Obyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin a pohlaví v krajích, okresech a SO ORP
270134-22 Odhady sklizně - operativní zpráva
270130-22 Odhady sklizně - operativní zpráva
270129-23 Odhady sklizně - operativní zpráva
270129-22 Odhady sklizně - operativní zpráva
270130-23 Odhady sklizně - operativní zpráva
270128-23 Odhady sklizně - operativní zpráva
270128-22 Odhady sklizně - operativní zpráva
270134-23 Odhady sklizně - operativní zpráva
270150-23 Odhady sklizní
270150-22 Odhady sklizní
213008-22 Ochrana průmyslového vlastnictví
140070-22 Organizační statistika
270260-22 Osevní plochy ozimých plodin pro sklizeň v roce 2022
270267-23 Osevní plochy ozimých plodin pro sklizeň v roce 2023
270145-23 Osevní plochy zemědělských plodin
270145-22 Osevní plochy zemědělských plodin
270228-23 Osevní plochy zemědělských plodin podle krajů
270228-22 Osevní plochy zemědělských plodin podle krajů
213013-22 Patenty a chráněné vzory loni přinesly svým poskytovatelům miliardy
050098-23 Penzijní schémata
050098-22 Penzijní schémata
050137-22 Penzijní závazky v čase rostou
200099-22 Počet dokončených nebytových budov meziročně vzrostl
200097-22 Počet loni dokončených bytů byl na úrovni roku 2020
130072-23 Počet obyvatel v obcích
130072-22 Počet obyvatel v obcích
170383-23 Počet pracujících důchodců v Česku se za deset let více než zdvojnásobil
130228-22 Počet stotisícových měst v Česku se snížil
213014-23 Počet uznaných patentů byl loni rekordně nízký
130184-23 Počet zemřelých - týdenní a měsíční časové řady
130184-22 Počet zemřelých - týdenní a měsíční časové řady
140133-23 Počty ekonomických subjektů podle odvětví převažující činnosti za správní obvody Prahy, obcí s rozšířenou působností, obce a městské obvody a části
140133-22 Počty ekonomických subjektů podle odvětví převažující činnosti za správní obvody Prahy, obcí s rozšířenou působností, obce a městské obvody a části
140131-22 Počty ekonomických subjektů podle vybraných právních forem za správní obvody Prahy, obcí s rozšířenou působností, obce a městské obvody a části
140131-23 Počty ekonomických subjektů podle vybraných právních forem za správní obvody Prahy, obcí s rozšířenou působností, obce a městské obvody a části
170376-22 Počty obyvatel a obydlených bytů ze Sčítání 2021 i za nejmenší územní jednotky
130219-22 Počty zemřelých v lednu byly na předpandemické úrovni
050146-23 Podíl penzijních závazků na HDP se mírně zvýšil
212030-22 Podíl výdajů na výzkum ze státního rozpočtu klesá
390002-22 Podniková spotřeba černého uhlí loni narostla skoro o pětinu
050143-22 Podnikové investice výrazně rostly
050099-23 Podrobný seznam daní a sociálních příspěvků
050099-22 Podrobný seznam daní a sociálních příspěvků
130141-22 Pohyb obyvatel za ČR, kraje, okresy, SO ORP a obce
130141-23 Pohyb obyvatel za ČR, kraje, okresy, SO ORP a obce
130080-23 Pohyb obyvatelstva
130080-22 Pohyb obyvatelstva
130061-23 Pohyb obyvatelstva v obcích Jihočeského kraje
130061-22 Pohyb obyvatelstva v obcích Jihočeského kraje
241048-23 Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí
241048-22 Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí
170377-22 Polovina obyvatel Česka žila při Sčítání 2021 ve svém rodišti
270127-23 Porážky hospodářských zvířat
270127-22 Porážky hospodářských zvířat
130118-22 Porodnost a plodnost
330247-23 Porovnání krajů
330247-22 Porovnání krajů
330266-22 Pozitivní populační vývoj Prahy v poslední dekádě přerušil koronavirus
050135-22 Pozvánka na tiskovou konferenci: České domácnosti ve světle nové statistiky
110090-22 Pozvánka na tiskovou konferenci: Český trh práce: Mzdy a volná místa
390003-22 Pozvánka na tiskovou konferenci: ENERGO 2021
012061-22 Pozvánka na tiskovou konferenci: Je inflace v Česku vysoká?
130220-22 Pozvánka na tiskovou konferenci: Obyvatelstvo České republiky v roce 2021
130237-23 Pozvánka na tiskovou konferenci: Obyvatelstvo České republiky v roce 2022
230076-22 Pozvánka na tiskovou konferenci: Ohlédnutí za školním rokem 2021/22
130232-22 Pozvánka na tiskovou konferenci: Porodnost a plodnost v Česku
061013-22 Pozvánka na tiskovou konferenci: Používání informačních technologií v roce 2022
130225-22 Pozvánka na tiskovou konferenci: Příčiny smrti v roce 2021
200100-22 Pozvánka na tiskovou konferenci: Stavebnictví a bytová výstavba
320338-22 Pozvánka na tiskovou konferenci: Vývoj ekonomiky v 1. čtvrtletí 2022
212028-22 Pozvánka na tiskovou konferenci: Výzkum a vývoj v roce 2021
160071-22 Pozvánka na tiskovou konferenci: Životní podmínky českých domácností
160073-23 Pozvánka na tiskovou konferenci: Životní podmínky 2022
242015-23 Pozvánka na tiskovou konferenci: 30 let od rozdělení: zahraniční obchod se zbožím mezi Českem a Slovenskem
062047-22 Práce na dálku se i díky pandemii stává běžnou
990154-22 Pracovní místa v ČSÚ
990154-23 Pracovní místa v ČSÚ
260017-23 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle okresů a krajů
260017-22 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle okresů a krajů
260004-22 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice
260004-23 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice
130227-22 Praha měla loni druhou nejmladší populaci mezi kraji
130222-22 Právě vyšlo nové číslo odborného recenzovaného časopisu Demografie – Demografie 1/2022
130238-23 Právě vyšlo nové číslo odborného recenzovaného časopisu Demografie – Demografie 1/2023
130224-22 Právě vyšlo nové číslo odborného recenzovaného časopisu Demografie – Demografie 2/2022
130229-22 Právě vyšlo nové číslo odborného recenzovaného časopisu Demografie – Demografie 3/2022
130234-22 Právě vyšlo nové číslo odborného recenzovaného časopisu Demografie – Demografie 4/2022
990242-22 Právě vyšlo nové číslo odborného recenzovaného časopisu Statistika: Statistics and Economy Journal č. 1/2022
990258-23 Právě vyšlo nové číslo odborného recenzovaného časopisu Statistika: Statistics and Economy Journal č. 1/2023
990246-22 Právě vyšlo nové číslo odborného recenzovaného časopisu Statistika: Statistics and Economy Journal č. 2/2022
990255-22 Právě vyšlo nové číslo odborného recenzovaného časopisu Statistika: Statistics and Economy Journal č. 4/2022
990250-22 Právě vyšlo nové speciální česko-polské číslo odborného recenzovaného časopisu Statistika: Statistics and Economy Journal č. 3/2022
280020-22 Produkce, využití a odstranění odpadů
280020-23 Produkce, využití a odstranění odpadů
130139-23 Projekce obyvatelstva České republiky
050147-23 Propad spotřeby silně poznamenal loňský růst HDP
320340-22 Prudký růst cen trápí domácnosti i podniky
260036-22 Průměrná doba trvání neschopenky se v 1. pololetí letošního roku výrazně zkrátila
110030-22 Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty
110030-23 Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty
110080-22 Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd v krajích
110080-23 Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd v krajích
011060-23 Průměrné ceny zemědělských výrobků
011060-22 Průměrné ceny zemědělských výrobků
110031-23 Průměrné mzdy
110031-22 Průměrné mzdy
170374-22 Průměrný byt v Česku má i s kuchyní 3,9 obytných místností
150153-23 Průmysl
150153-22 Průmysl
150148-23 Průmysl - čtvrtletní data
150148-22 Průmysl - čtvrtletní data
150147-22 Průmysl - měsíční data
150147-23 Průmysl - měsíční data
150149-23 Průmysl - roční data
150149-22 Průmysl - roční data
220172-23 První kolo volby prezidenta provázela rekordní účast voličů
050055-22 Předběžný odhad HDP
050055-23 Předběžný odhad HDP
050046-23 Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí
050046-22 Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí
160021-22 Příjmy a životní podmínky domácností
160021-23 Příjmy a životní podmínky domácností
050141-22 Příjmy domácností i spotřeba reálně klesly
160072-22 Příjmy domácností i v prvním pandemickém roce rostly
160061-22 Příjmy domácností zaměstnanců a důchodců
160061-23 Příjmy domácností zaměstnanců a důchodců
211001-22 Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje
020068-23 Regionální satelitní účet cestovního ruchu
020068-22 Regionální satelitní účet cestovního ruchu
050040-23 Regionální účty
050040-22 Regionální účty
050101-22 Regionální účty za regiony soudržnosti a kraje
050101-23 Regionální účty za regiony soudržnosti a kraje
140134-22 Registr ekonomických subjektů – otevřená data
140134-23 Registr ekonomických subjektů – otevřená data
140136-22 Registrace ekonomických subjektů
140136-23 Registrace ekonomických subjektů
050042-23 Roční národní účty
050042-22 Roční národní účty
130239-23 Ročník narozených 2022 je nejslabší za posledních 18 let
170381-22 Rodinných domů je u nás přes dva miliony, nejvíce ve středních Čechách
170385-23 Rodiny s ekonomicky závislými dětmi představují téměř polovinu domácností tvořených jednou rodinou
130230-22 Rok 2021 výrazné oživení sňatečnosti nepřinesl
270269-23 Růst ekonomického výsledku odvětví zemědělství pokračoval
160074-23 Růst příjmů domácností po zpomalení v roce 2020 opět nabral na rychlosti
020020-23 Satelitní účet cestovního ruchu
020020-22 Satelitní účet cestovního ruchu
050050-23 Satelitní účet neziskových institucí
050050-22 Satelitní účet neziskových institucí
050100-22 Satelitní účet veřejného sektoru
050100-23 Satelitní účet veřejného sektoru
170355-22 Sčítání lidu, domů a bytů - Hl. m. Praha - analýza výsledků
170345-22 Sčítání lidu, domů a bytů - Jihočeský kraj - analýza výsledků
170343-22 Sčítání lidu, domů a bytů - Jihomoravský kraj - analýza výsledků
170350-22 Sčítání lidu, domů a bytů - Karlovarský kraj - analýza výsledků
170353-22 Sčítání lidu, domů a bytů - Kraj Vysočina - analýza výsledků
170342-22 Sčítání lidu, domů a bytů - Královéhradecký kraj - analýza výsledků
170351-22 Sčítání lidu, domů a bytů - Liberecký kraj - analýza výsledků
170344-22 Sčítání lidu, domů a bytů - Moravskoslezský kraj - analýza výsledků
170352-22 Sčítání lidu, domů a bytů - Olomoucký kraj - analýza výsledků
170347-22 Sčítání lidu, domů a bytů - Pardubický kraj - analýza výsledků
170346-22 Sčítání lidu, domů a bytů - Plzeňský kraj - analýza výsledků
170354-22 Sčítání lidu, domů a bytů - Středočeský kraj - analýza výsledků
170348-22 Sčítání lidu, domů a bytů - Ústecký kraj - analýza výsledků
170349-22 Sčítání lidu, domů a bytů - Zlínský kraj - analýza výsledků
310034-23 Senioři v ČR v datech
310034-22 Senioři v ČR v datech
030021-22 Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit
030021-23 Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit
270146-22 Sklizeň zemědělských plodin
270146-23 Sklizeň zemědělských plodin
270229-23 Sklizeň zemědělských plodin podle krajů
270229-22 Sklizeň zemědělských plodin podle krajů
180030-22 Služby
180030-23 Služby
180026-22 Služby - měsíční indexy tržeb a produkce
180026-23 Služby - měsíční indexy tržeb a produkce
130231-22 Sňatky s cizinci uzavírají převážně lidé z Prahy
270148-23 Souhrnný zemědělský účet
270148-22 Souhrnný zemědělský účet
270132-22 Souhrnný zemědělský účet - definitivní výsledky za rok 2020 a semidefinitivní výsledky za rok 2021
270132-23 Souhrnný zemědělský účet - definitivní výsledky za rok 2021 a semidefinitivní výsledky za rok 2022
270131-23 Souhrnný zemědělský účet - předběžné výsledky
270131-22 Souhrnný zemědělský účet - předběžné výsledky
270137-22 Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích - definitivní výsledky za rok 2020 a semidefinitivní výsledky roku 2021
270137-23 Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích - definitivní výsledky za rok 2021 a semidefinitivní výsledky roku 2022
270142-22 Soupis hospodářských zvířat
270143-22 Soupis ploch osevů
270143-23 Soupis ploch osevů
150142-23 Spotřeba paliv a energie
150142-22 Spotřeba paliv a energie
150189-22 Spotřeba paliv a energií v domácnostech Energo
270139-22 Spotřeba potravin
270139-23 Spotřeba potravin
150185-22 Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn
150185-23 Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn
160066-23 Spotřební výdaje domácností
160066-22 Spotřební výdaje domácností
330244-23 Správní obvody obcí s rozšířenou působností
330244-22 Správní obvody obcí s rozšířenou působností
330205-22 Srovnání krajů v České republice
330205-23 Srovnání krajů v České republice
340129-23 Statistická data pro územně analytické podklady
340129-22 Statistická data pro územně analytické podklady
320198-22 Statistická ročenka České republiky
320198-23 Statistická ročenka České republiky
330120-23 Statistická ročenka Hl. m. Prahy
330120-22 Statistická ročenka Hl. m. Prahy
330105-22 Statistická ročenka Jihočeského kraje
330105-23 Statistická ročenka Jihočeského kraje
330103-22 Statistická ročenka Jihomoravského kraje
330103-23 Statistická ročenka Jihomoravského kraje
330083-22 Statistická ročenka Karlovarského kraje
330083-23 Statistická ročenka Karlovarského kraje
330095-22 Statistická ročenka Kraje Vysočina
330095-23 Statistická ročenka Kraje Vysočina
330089-23 Statistická ročenka Královéhradeckého kraje
330089-22 Statistická ročenka Královéhradeckého kraje
330087-23 Statistická ročenka Libereckého kraje
330087-22 Statistická ročenka Libereckého kraje
330100-22 Statistická ročenka Moravskoslezského kraje
330100-23 Statistická ročenka Moravskoslezského kraje
330096-22 Statistická ročenka Olomouckého kraje
330096-23 Statistická ročenka Olomouckého kraje
330092-22 Statistická ročenka Pardubického kraje
330092-23 Statistická ročenka Pardubického kraje
330108-22 Statistická ročenka Plzeňského kraje
330108-23 Statistická ročenka Plzeňského kraje
330110-22 Statistická ročenka Středočeského kraje
330110-23 Statistická ročenka Středočeského kraje
330085-23 Statistická ročenka Ústeckého kraje
330085-22 Statistická ročenka Ústeckého kraje
330098-22 Statistická ročenka Zlínského kraje
330098-23 Statistická ročenka Zlínského kraje
330121-22 Statistický bulletin - Hl. m. Praha
330121-23 Statistický bulletin - Hl. m. Praha
330106-23 Statistický bulletin - Jihočeský kraj
330106-22 Statistický bulletin - Jihočeský kraj
330104-23 Statistický bulletin - Jihomoravský kraj
330104-22 Statistický bulletin - Jihomoravský kraj
330084-23 Statistický bulletin - Karlovarský kraj
330084-22 Statistický bulletin - Karlovarský kraj
330102-23 Statistický bulletin - Kraj Vysočina
330102-22 Statistický bulletin - Kraj Vysočina
330090-23 Statistický bulletin - Královéhradecký kraj
330090-22 Statistický bulletin - Královéhradecký kraj
330088-22 Statistický bulletin - Liberecký kraj
330088-23 Statistický bulletin - Liberecký kraj
330101-23 Statistický bulletin - Moravskoslezský kraj
330101-22 Statistický bulletin - Moravskoslezský kraj
330097-23 Statistický bulletin - Olomoucký kraj
330097-22 Statistický bulletin - Olomoucký kraj
330093-23 Statistický bulletin - Pardubický kraj
330093-22 Statistický bulletin - Pardubický kraj
330109-23 Statistický bulletin - Plzeňský kraj
330109-22 Statistický bulletin - Plzeňský kraj
330111-23 Statistický bulletin - Středočeský kraj
330111-22 Statistický bulletin - Středočeský kraj
330086-23 Statistický bulletin - Ústecký kraj
330086-22 Statistický bulletin - Ústecký kraj
330099-22 Statistický bulletin - Zlínský kraj
330099-23 Statistický bulletin - Zlínský kraj
330107-22 Statistický průvodce obcemi Jihočeského kraje
330107-23 Statistický průvodce obcemi Jihočeského kraje
990245-22 Statistika & My se podrobněji podívala na život seniorů
142000-22 Statistika demografie podniků
320197-23 Statistika: Statistics and Economy Journal
320197-22 Statistika: Statistics and Economy Journal
381000-22 Statistika zahraničních afilací
381000-23 Statistika zahraničních afilací
320185-23 Statistika&My
320185-22 Statistika&My
140070-23 Statistiky z Registru ekonomických subjektů
211001-23 Státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj
130062-22 Stav a pohyb obyvatelstva v ČR
130062-23 Stav a pohyb obyvatelstva v ČR
200028-22 Stavební povolení
200077-23 Stavební povolení
200077-22 Stavební povolení
200028-23 Stavební povolení a bytová výstavba
200030-22 Stavební práce "S"
200030-23 Stavební práce "S"
200027-23 Stavební produkce a zakázky
200076-22 Stavební zakázky
200076-23 Stavební zakázky
200031-22 Stavební zakázky
200035-22 Stavebnictví
200035-23 Stavebnictví
270147-23 Stavy hospodářských zvířat
270147-22 Stavy hospodářských zvířat
270268-23 Stavy skotu loni vzrostly, ubylo ale prasat i drůbeže
270248-23 Stavy turů a prasat
270248-22 Stavy turů a prasat
110026-23 Struktura mezd zaměstnanců
110026-22 Struktura mezd zaměstnanců
050054-23 Struktura výdajů sektoru vládních institucí
050054-22 Struktura výdajů sektoru vládních institucí
230061-23 Studenti a absolventi vysokých škol v České republice
230061-22 Studenti a absolventi vysokých škol v České republice
012026-22 Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje
012026-23 Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje
012025-23 Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky
012025-22 Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky
230057-23 Školy a školská zařízení
230057-22 Školy a školská zařízení
230042-23 Školy a školská zařízení
230042-22 Školy a školská zařízení
230078-22 Školy a vzdělání v nové infografice ČSÚ
990251-22 Tématem časopisu Statistika & My jsou volby
063017-22 Téměř třetinu studentů ICT oborů tvoří cizinci
100013-22 Těžba dřeva podle druhů dřevin a typu nahodilé těžby
100013-23 Těžba dřeva podle druhů dřevin a typu nahodilé těžby
250119-23 TRH PRÁCE (krajské srovnání)
250119-22 TRH PRÁCE (krajské srovnání)
110091-22 Trh práce oživuje, výdělky však znehodnocuje inflace
250130-22 Trh práce v ČR - časové řady
250130-23 Trh práce v ČR - časové řady
250131-23 Trh práce v ČR - časové řady (anglicky)
250131-22 Trh práce v ČR - časové řady (anglicky)
170380-22 Třetina bytů v Česku je napojena na dálkové vytápění, více než dvě třetiny má připojení na plyn
050056-22 Tvorba a užití HDP
050056-23 Tvorba a užití HDP
050038-22 Tvorba a užití HDP, zaměstnanost
050038-23 Tvorba a užití HDP, zaměstnanost
280023-22 Účty materiálových toků (vybrané indikátory)
280023-23 Účty materiálových toků (vybrané indikátory)
250169-22 Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí
250169-23 Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí
320202-23 Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky
320202-22 Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky
211002-22 Ukazatele výzkumu a vývoje
211002-23 Ukazatele výzkumu a vývoje
210014-22 Ukazatele výzkumu a vývoje podle krajů
210014-23 Ukazatele výzkumu a vývoje podle krajů
130236-23 Úmrtnost se loni vrátila na předpandemickou úroveň
130063-23 Úmrtnostní tabulky
130063-22 Úmrtnostní tabulky za ČR, regiony soudržnosti a kraje
130119-22 Úmrtnostní tabulky za okresy a naděje dožití ve správních obvodech ORP
110027-22 Úplné náklady práce
110027-23 Úplné náklady práce
110032-22 Úplné náklady práce - definitivní údaje
110032-23 Úplné náklady práce - definitivní údaje
130233-22 Úroveň plodnosti v Česku patřila loni k nejvyšším v EU
990235-22 Úřední deska ČSÚ
990235-23 Úřední deska ČSÚ
990254-22 Úspěšné předsednictví ČSÚ v Pracovní skupině Rady pro statistiku spěje do finále
062048-22 V čase covidu jsme více telefonovali i nakupovali online
270261-22 V Česku loni vzrostly stavy skotu a drůbeže i výroba mléka a snáška vajec
020075-22 V Česku se v roce 2020 prostřednictvím rezervačních portálů uskutečnilo 3,6 milionu přespání
050142-22 V prvním covidovém roce klesl objem dobrovolnické práce v neziskových institucích
130217-22 V prvním pololetí roku 2021 nejvíce zabíjel covid-19
080010-23 V roce 2021 byla kriminalita nejnižší za 10 let
200098-22 V roce 2021 se u nás prostavělo 579 miliard
220175-23 V 33 obcích zvolili v sobotu nová zastupitelstva
220159-22 Ve čtyřech obcích se uskutečnily nové obecní volby
130060-22 Věkové složení a pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji
130060-23 Věkové složení a pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji
130059-23 Věkové složení a pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji
130059-22 Věkové složení a pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji
130064-22 Věkové složení obyvatelstva
130064-23 Věkové složení obyvatelstva
340130-23 Velikostní skupiny obcí
340130-22 Velikostní skupiny obcí
170382-22 Více než polovina obydlených bytů v Česku je v bytových domech
130218-22 Vloni zemřelo v Česku nejvíce lidí od konce války
280021-23 Vodovody, kanalizace a vodní toky
280021-22 Vodovody, kanalizace a vodní toky
220162-23 Volba prezidenta republiky
220086-23 Volba prezidenta republiky
220027-22 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 1. díl
220029-22 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 2. díl
220052-22 Volby do Senátu Parlamentu České republiky
220026-22 Volby do Senátu Parlamentu ČR
220024-22 Volby do zastupitelstev obcí
220034-23 Volby do zastupitelstev obcí - I. díl
220035-23 Volby do zastupitelstev obcí - II. díl
220025-22 Volby do zastupitelstev obcí v období mezi řádnými volbami (Dodatečné, nové a opakované volby, opakované hlasování)
220167-22 Voliči rozhodli o novém složení Senátu
220053-23 Voliči, účast, hlasy
220053-22 Voliči, účast, hlasy
220166-22 Voliči vybrali nové zastupitele a zvolili tři senátory
060003-23 Vybavenost domácností informačními a komunikačními technologiemi
060003-22 Vybavenost domácností informačními a komunikačními technologiemi
120018-23 Vybrané finanční ukazatele (roční) v obchodě
120018-22 Vybrané finanční ukazatele (roční) v obchodě
180028-23 Vybrané roční ukazatele v odvětvích služeb
180028-22 Vybrané roční ukazatele v odvětvích služeb
190029-23 Vybrané údaje o sociálním zabezpečení
190029-22 Vybrané údaje o sociálním zabezpečení
190043-22 Výdaje na invalidní důchody loni přesáhly 50 miliard korun
280022-22 Výdaje na ochranu životního prostředí
280022-23 Výdaje na ochranu životního prostředí
330268-22 Vycházejí krajské statistické ročenky
320341-22 Vychází nová Statistická ročenka
990253-22 Vychází prosincové dvojčíslo časopisu Statistika & My
990240-22 Vychází první letošní Statistika & My
020077-22 Vykazování uprchlíků ve výkazech CR 1-12 a CR 2-04
270169-22 Výroba masa a nákup mléka
270169-23 Výroba masa a nákup mléka
270243-22 Výroba masa na jatkách
270243-23 Výroba masa na jatkách
150140-23 Výroba vybraných výrobků v průmyslu
150140-22 Výroba vybraných výrobků v průmyslu
170359-22 Výsledky sčítání 2021 - otevřená data
170359-23 Výsledky sčítání 2021 - otevřená data
090005-22 Výsledky účtu kultury
090005-23 Výsledky účtu kultury
260005-22 Výsledky zdravotnických účtů ČR
170360-22 Výsledná cena IT systému pro online fázi Sčítání 2021 je nižší
230075-22 Vysoké školy v Česku studuje cca 300 tisíc studentů, klesá zájem o techniku, v kurzu je zdravotnictví
300011-23 Vyšla nová ročenka genderových statistik
990249-22 Vyšlo letní dvojčíslo časopisu Statistika & My
062004-22 Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi osobami
062004-23 Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi osobami
062005-22 Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru
062005-23 Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru
110028-23 Vývoj českého trhu práce
110028-22 Vývoj českého trhu práce
320193-23 Vývoj ekonomiky České republiky
320193-22 Vývoj ekonomiky České republiky
320194-22 Vývoj ekonomiky České republiky (anglicky)
320194-23 Vývoj ekonomiky České republiky (anglicky)
011040-23 Vývoj indexů cen výrobců
011040-22 Vývoj indexů cen výrobců
013011-22 Vývoj indexů cen vývozu a dovozu zboží
013011-23 Vývoj indexů cen vývozu a dovozu zboží
012020-22 Vývoj indexů spotřebitelských cen
012020-23 Vývoj indexů spotřebitelských cen
130069-22 Vývoj obyvatelstva České republiky
130069-23 Vývoj obyvatelstva České republiky
130210-22 Vývoj obyvatelstva hl. m. Prahy
130157-22 Vývoj obyvatelstva v krajích České republiky
230052-23 Vzdělávání zaměstnanců
014018-22 Za posledních dvanáct let se nákupní cena bytů a domů více než zdvojnásobila
213011-22 Za pouhou desetinou patentů stojí žena
242008-23 Zahraniční obchod ČR se zbožím - roční údaje
242008-22 Zahraniční obchod ČR se zbožím - roční údaje
241014-23 Zahraniční obchod ČR se zbožím podle CZ-CPA - čtvrtletní údaje
241014-22 Zahraniční obchod ČR se zbožím podle CZ-CPA - čtvrtletní údaje
241018-23 Zahraniční obchod se zbožím
241018-22 Zahraniční obchod se zbožím
242002-23 Zahraniční obchod se zbožím
242002-22 Zahraniční obchod se zbožím
242010-23 Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí
242010-22 Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí
063018-22 Zájem cizinců o ICT obory na českých vysokých školách výrazně vzrostl
330124-22 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Karlovarského kraje
330124-23 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Karlovarského kraje
330131-22 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Královéhradeckého kraje
330130-23 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Pardubického kraje
330130-22 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Pardubického kraje
330133-23 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Plzeňského kraje
330133-22 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Plzeňského kraje
330138-22 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje hl. m. Prahy
330127-22 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihočeského kraje
330128-22 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihomoravského kraje
330132-22 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Kraje Vysočina
330243-22 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Libereckého kraje
330134-22 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Moravskoslezského kraje
330135-22 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Olomouckého kraje
330126-22 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Středočeského kraje
330006-22 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Ústeckého kraje
330129-22 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Zlínského kraje
100005-23 Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře
100005-22 Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře
220050-22 Základní údaje o termínech voleb a volební účasti
220050-23 Základní údaje o termínech voleb a volební účasti
170386-23 Základní údaje o vyjížďce do zaměstnání a škol
050111-23 Základní ukazatele národních účtů
050111-22 Základní ukazatele národních účtů
100017-22 Zalesňování bylo v loňském roce rekordní
110079-22 Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví
110079-23 Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví
250180-23 Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za kraje
250180-22 Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za kraje
250145-22 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS
250145-23 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS
250128-22 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje
250128-23 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje
250129-23 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje (anglicky)
250129-22 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje (anglicky)
250132-23 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - roční průměry
250132-22 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - roční průměry
250133-23 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - roční průměry (anglicky)
250133-22 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - roční průměry (anglicky)
370011-22 Zaměstnanost v českém průmyslu je nejvyšší v celé EU
300002-22 Zaostřeno na ženy a muže
300002-23 Zaostřeno na ženy a muže
190037-22 Zařízení sociálních služeb podle obcí
190037-23 Zařízení sociálních služeb podle obcí
270266-22 Zemědělci se potýkají s výrazným růstem cen vstupů
130143-23 Zemřelí podle příčin smrti a pohlaví v ČR, krajích a okresech
130143-22 Zemřelí podle příčin smrti a pohlaví v ČR, krajích a okresech
130065-22 Zemřelí podle seznamu příčin smrti, pohlaví a věku v ČR, krajích a okresech
130065-23 Zemřelí podle seznamu příčin smrti, pohlaví a věku v ČR, krajích a okresech
130185-22 Zemřelí podle věkových skupin - týdenní a měsíční data
130185-23 Zemřelí podle věkových skupin - týdenní a měsíční data
130216-23 Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin smrti v ČR a krajích, pololetní data
130216-22 Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin smrti v ČR a krajích, pololetní data
130206-23 Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin smrti v ČR, krajích a okresech
130206-22 Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin smrti v ČR, krajích a okresech
120039-22 Změny v publikování dat v obchodě, dopravě a službách
990259-23 Známe nejlepší statistické plakáty roku 2023
990256-23 Zneužití jména Českého statistického úřadu v souvislosti s údajným průzkumem
280048-22 Ztráty vody se dlouhodobě daří snižovat
270149-22 Živočišná výroba
270144-23 Živočišná výroba
270149-23 Živočišná výroba
270144-22 Živočišná výroba
290026-22 Život cizinců v ČR
290026-23 Život cizinců v ČR
062051-23 3D tisk proniká do průmyslu i do dalších oborů
170375-22 45 tisíc obyvatel Česka má dvojí či vícenásobné občanství