Žádost o zasílání vybraných produktů ČSÚ

 

Prostřednictvím tohoto formuláře lze objednat zasílání odkazů na nově zveřejněné produkty. V den zveřejnění Vám bude zaslán e-mail s příslušnými odkazy.Kód Název produktu
062060-24 Alespoň základní digitální dovednosti má 69 procent Čechů
050124-23 Analýza čtvrtletních sektorových účtů
050124-24 Analýza čtvrtletních sektorových účtů
990261-23 Anketa o využití informačních systémů a způsobech sběru dat
170409-23 ATLAS - Sčítání lidu, domů a bytů - Plzeňský kraj
270126-24 Bilance rostlinných výrobků
270126-23 Bilance rostlinných výrobků
990277-24 Březnové vydání časopisu Statistika&My se věnuje potravinám
200103-23 Bytové výstavbě se loni mimořádně dařilo
014016-23 Ceny nemovitostí
014016-24 Ceny nemovitostí
011082-24 Ceny zemědělské půdy
011082-23 Ceny zemědělské půdy
020026-24 Cestovní ruch
020026-23 Cestovní ruch
025000-23 Cestovní ruch se v roce 2021 vyrovnával s následky pandemie koronaviru
025001-23 Cestovní ruch v krajích reagoval na proticovidová omezení odlišně
290038-24 Cizinci podle státního občanství, věku a pohlaví
290038-23 Cizinci podle státního občanství, věku a pohlaví
290027-23 Cizinci v ČR
290027-24 Cizinci v ČR
130249-24 Covid-19 se v žebříčku hlavních příčin smrti propadl
130235-23 Covid-19 ustoupil i ve statistice příčin smrti
370014-24 Časopis Statistika&My ukazuje Česko v EU
990264-23 Časopisy Demografie a Statistika získaly impakt faktor
250139-24 Časová řada základních ukazatelů VŠPS
250139-23 Časová řada základních ukazatelů VŠPS
070007-24 Časové řady vybraných indikátorů důvěry
070007-23 Časové řady vybraných indikátorů důvěry
110025-23 Časové řady základních ukazatelů statistiky práce
110025-24 Časové řady základních ukazatelů statistiky práce
320344-23 Česká ekonomika balancuje na hraně
050155-24 Česká ekonomika na konci roku 2023 mírně rostla
320181-23 Česká republika od roku 1989 v číslech
320181-24 Česká republika od roku 1989 v číslech
370012-23 Česká republika v mezinárodním srovnání
370002-23 Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje)
370002-24 Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje)
200102-23 Českému stavebnictví se loni dařilo
320343-23 Česko a Slovensko mají stále mnoho společného
370013-24 Česko má nejvíce středoškolsky vzdělaných v rámci EU
320203-23 Česko v číslech
283000-23 Česko v roce 2022 vyprodukovalo 39 mil. tun odpadů
320308-24 Česko: 20 let v Evropské unii
320350-24 Česko: 20 let v Evropské unii (anglicky)
990257-23 Český statistický systém pod drobnohledem odborníků
220171-23 Český systém zpracování výsledků voleb je unikátní
090027-23 Češi mají čtení na webu v oblibě
062052-23 Češi si oblíbili internetové bankovnictví a nakupování
160076-23 Češi utratili loni více, ale koupili si toho méně
330122-23 Čísla z první ruky Praha
330122-24 Čísla z první ruky Praha
330123-23 Čísla z první ruky Praha (anglicky)
330123-24 Čísla z první ruky Praha (anglicky)
310054-23 ČSÚ přináší komplexní pohled na seniorky a seniory
011085-23 ČSÚ rozšířil statistiku cen energií o nová data
242017-23 ČSÚ spustil aplikaci zaměřenou na zahraniční obchod
990269-23 ČSÚ úspěšně prošel evropským přezkumem
160075-23 ČSÚ zahájil další ročník šetření životních podmínek
270270-23 ČSÚ zahajuje další Integrované zemědělské šetření
260038-23 ČSÚ zjišťuje, jak se žije lidem se zdravotním postižením
226002-23 ČSÚ zpracoval výsledky posledních voleb roku 2023
220170-23 ČSÚ zpracoval výsledky prvních voleb roku 2023
220174-23 ČSÚ zpracoval výsledky voleb v obci Hrčava
990273-23 ČSÚ zveřejnil kalendář statistik pro rok 2024
227000-24 ČSÚ zveřejnil kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu
330273-23 ČSÚ zveřejnil nové vydání krajských statistických ročenek
050039-24 Čtvrtletní sektorové účty
050039-23 Čtvrtletní sektorové účty
050057-23 Čtvrtletní sektorové účty
050057-24 Čtvrtletní sektorové účty
170387-23 Čtyři z deseti zaměstnaných vyjíždí za prací mimo obec obvyklého bydliště
050048-23 Daně a sociální příspěvky
050048-24 Daně a sociální příspěvky
211003-23 Daňová podpora výzkumu a vývoje
211003-24 Daňová podpora výzkumu a vývoje
040002-24 Daňová podpora výzkumu a vývoje přesáhla v roce 2022 poprvé tři miliardy korun
212031-23 Daňová podpora výzkumu a vývoje v roce 2021 dosáhla 2,4 miliardy
330270-23 Databáze KROK – otevřená data
330270-24 Databáze KROK – otevřená data
330271-23 Databáze MOS – otevřená data
330271-24 Databáze MOS – otevřená data
050061-23 Deficit a dluh vládních institucí
050061-24 Deficit a dluh vládních institucí
270141-23 Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin
270141-24 Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin
130055-24 Demografická příručka
130055-23 Demografická příručka
130067-24 Demografická ročenka České republiky
130067-23 Demografická ročenka České republiky
130068-23 Demografická ročenka krajů
130068-24 Demografická ročenka krajů
130066-23 Demografická ročenka měst
130066-24 Demografická ročenka měst
130056-23 Demografická ročenka okresů
130056-24 Demografická ročenka okresů
130057-24 Demografická ročenka správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem
130057-23 Demografická ročenka správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem
130054-23 Demografická ročenka správních obvodů obcí s rozšířenou působností
130054-24 Demografická ročenka správních obvodů obcí s rozšířenou působností
130053-23 Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje
130053-24 Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje
062023-24 Digitální dovednosti
063005-23 Digitální ekonomika v číslech
063005-24 Digitální ekonomika v číslech
063006-24 Digitální ekonomika v číslech (anglicky)
063006-23 Digitální ekonomika v číslech (anglicky)
050043-24 Dluh sektoru vládních institucí
050043-23 Dluh sektoru vládních institucí
190044-23 Do předčasného důchodu zamířil rekordní počet osob
170404-23 Dojížďka do zaměstnání a škol mezi obcemi
200072-23 Dokončené budovy
200072-24 Dokončené budovy
200068-24 Dokončené byty v obcích
200068-23 Dokončené byty v obcích
230086-24 Doktorandů je nejméně za posledních dvacet let
020023-24 Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR
020023-23 Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR
050151-23 Domácí a zahraniční poptávka byly v protikladu
284000-23 Domácnosti loni vodou šetřily, spotřeba v průmyslu naopak mírně vzrostla
050145-23 Domácnosti omezují výdaje
284001-24 Domácnosti vodou nadále šetří, v průmyslu její spotřeba mírně roste
030018-24 Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní
030018-23 Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní
030019-24 Doprava - naturální ukazatele roční
030019-23 Doprava - naturální ukazatele roční
230085-24 Dospělí se nejčastěji vzdělávají kvůli práci
170384-23 Dvě pětiny hospodařících domácností v Česku představují jednotlivci
042006-23 Ekonomické výsledky peněžních institucí (bankovních i nebankovních)
042006-24 Ekonomické výsledky peněžních institucí (bankovních i nebankovních)
042007-23 Ekonomické výsledky pojišťoven, zajišťoven, penzijních společností a fondů
042007-24 Ekonomické výsledky pojišťoven, zajišťoven, penzijních společností a fondů
150141-24 Ekonomické výsledky průmyslu ČR
150141-23 Ekonomické výsledky průmyslu ČR
200104-23 Ekonomické výsledky stavebnictví
200104-24 Ekonomické výsledky stavebnictví
025002-24 Ekonomika cestovního ruchu v roce 2022 znovu nabrala na síle
150143-23 Energetická náročnost výroby vybraných výrobků
150143-24 Energetická náročnost výroby vybraných výrobků
150181-23 Energetika - Energetická bilance ČR
150181-24 Energetika - Energetická bilance ČR
390001-23 Energetika - Spotřeba paliv a energií v domácnostech podle účelů užití
390001-24 Energetika - Spotřeba paliv a energií v domácnostech podle účelů užití
390005-23 Energie v infografice ČSÚ
340131-24 Euroregiony v České republice
340131-23 Euroregiony v České republice
110024-24 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy
110024-23 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy
110023-23 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v jednotlivých čtvrtletích, definitivní údaje
110023-24 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v jednotlivých čtvrtletích, definitivní údaje
160077-23 Finanční situace domácností
050045-23 Finanční účty sektoru vládních institucí
050045-24 Finanční účty sektoru vládních institucí
050044-23 Hlavní agregáty sektoru vládních institucí
050044-24 Hlavní agregáty sektoru vládních institucí
350004-23 Hlavní makroekonomické ukazatele
350004-24 Hlavní makroekonomické ukazatele
270230-23 Hospodářská zvířata podle krajů
270230-24 Hospodářská zvířata podle krajů
020064-24 Hosté a přenocování v hotelích podle zemí
020064-23 Hosté a přenocování v hotelích podle zemí
020063-24 Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí
020063-23 Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí
270133-23 Chov drůbeže
270133-24 Chov drůbeže
270136-23 Chov prasat
270136-24 Chov prasat
270135-24 Chov skotu
270135-23 Chov skotu
270275-24 I přes meziroční pokles sklizně většiny polních plodin nebyla jejich loňská úroda špatná
011038-23 Index cen výrobků a služeb vstupujících do zemědělství
011038-24 Index cen výrobků a služeb vstupujících do zemědělství
014008-24 Index nabídkových cen bytů
014008-23 Index nabídkových cen bytů
150196-24 Index průmyslové produkce
150196-23 Index průmyslové produkce
200075-24 Index stavební produkce
200075-23 Index stavební produkce
014005-24 Indexy cen bytových nemovitostí
014005-23 Indexy cen bytových nemovitostí
014017-24 Indexy cen nemovitostí
014017-23 Indexy cen nemovitostí
011044-23 Indexy cen průmyslových výrobců
011044-24 Indexy cen průmyslových výrobců
011043-24 Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015=100)
011043-23 Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015=100)
011041-24 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady
011041-23 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady
011046-23 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
011036-24 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
011046-24 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
011036-23 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
011035-24 Indexy cen v lesnictví (surové dříví)
011035-23 Indexy cen v lesnictví (surové dříví)
011047-23 Indexy cen výrobců
011047-24 Indexy cen výrobců
011042-24 Indexy cen výrobců (měsíčně)
011042-23 Indexy cen výrobců (měsíčně)
013014-24 Indexy cen vývozu a dovozu zboží
013014-23 Indexy cen vývozu a dovozu zboží
013012-24 Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice
013012-23 Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice
011045-23 Indexy cen zemědělských výrobců
011033-24 Indexy cen zemědělských výrobců
011033-23 Indexy cen zemědělských výrobců
011045-24 Indexy cen zemědělských výrobců
014007-24 Indexy realizovaných cen bytů
014007-23 Indexy realizovaných cen bytů
010022-24 Indexy spotřebitelských cen
010022-23 Indexy spotřebitelských cen
012024-24 Indexy spotřebitelských cen - inflace
012024-23 Indexy spotřebitelských cen - inflace
012022-23 Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (čtvrtletně)
012022-24 Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (čtvrtletně)
012021-23 Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně)
012021-24 Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně)
012019-24 Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění
012019-23 Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění
012018-23 Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění
012018-24 Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění
120016-24 Indexy tržeb v maloobchodě
120016-23 Indexy tržeb v maloobchodě
120035-23 Indexy tržeb v obchodě a velkoobchodě
120035-24 Indexy tržeb v obchodě a velkoobchodě
030030-24 Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb
030030-23 Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb
013013-24 Indexy vývozních a dovozních cen zboží (měsíčně)
013013-23 Indexy vývozních a dovozních cen zboží (měsíčně)
990280-24 Informační služby ČSÚ řeší i velmi neobvyklé dotazy
061004-24 Informační společnost v číslech
061004-23 Informační společnost v číslech
061005-24 Informační společnost v číslech (anglicky)
061005-23 Informační společnost v číslech (anglicky)
213003-24 Inovační aktivity podniků
270151-24 Integrované šetření v zemědělství
270166-24 Integrované šetření v zemědělství – regiony
100019-23 Intenzivní obnova lesů pokračovala i v loňském roce
062055-23 Internet se přesouvá na mobilní sítě a zrychluje
063020-23 Investice do ICT meziročně vzrostly o 44 miliard
024000-24 Jak Češi cestují, zjistí i letos tazatelé ČSÚ
020021-23 Kapacita hromadných ubytovacích zařízení
020021-24 Kapacita hromadných ubytovacích zařízení
020045-24 Kapacita hromadných ubytovacích zařízení - nižší územní celky
020045-23 Kapacita hromadných ubytovacích zařízení - nižší územní celky
020055-23 Kapacity hromadných ubytovacích zařízení
020055-24 Kapacity hromadných ubytovacích zařízení
062058-24 Každá třetí firma v Česku má cizojazyčný web
070013-23 Konjunkturální průzkumy
070013-24 Konjunkturální průzkumy
070008-23 Konjunkturální průzkumy
070008-24 Konjunkturální průzkumy
320201-23 Kraje České republiky
320201-24 Kraje České republiky
330269-23 Kraje pohledem statistiky
170407-23 Krajské analýzy výsledků Sčítání 2021
080009-23 Kriminalita v ČR a EU
090028-23 Kulturní subjekty přišly během pandemie o 4 miliardy
110094-23 Kvalifikovaní cizinci přicházejí do Česka za vyššími mzdami
100004-23 Lesnictví
100004-24 Lesnictví
213002-24 Licence na předměty průmyslového vlastnictví
213002-23 Licence na předměty průmyslového vlastnictví
220173-23 Lidé již potřetí vybrali prezidenta České republiky v přímé volbě
130241-23 Loňskou úmrtnost ovlivnilo doznívání pandemie a vlna respiračních onemocnění koncem roku
120019-24 Maloobchod
120019-23 Maloobchod
320199-23 Malý lexikon obcí České republiky
320199-24 Malý lexikon obcí České republiky
110092-23 Medián mezd vloni meziročně stoupnul o více než šest procent
014020-23 Meziroční růst cen nemovitostí v roce 2022 zpomalil
130243-23 Migrační vlna loni zbrzdila stárnutí Česka
250146-24 Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity
250146-23 Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity
050153-23 Množství dobrovolnické práce v neziskových institucích se v roce 2021 snížilo
020019-24 Modul zaměstnanosti cestovního ruchu
050144-23 Moravskoslezskému kraji v roce 2021 vzrostl HDP nejvíce ze všech regionů Česka
990271-23 Movember v infografice ČSÚ
230069-23 Mzdy učitelů v regionálním školství
260034-24 Mzdy ve zdravotnictví
160078-23 Na výši čistého jmění domácností má největší vliv vlastnictví nemovitostí
990270-23 Na 20. října připadá Evropský den statistiky
130188-23 Naděje dožití podle pohlaví - roční ČŘ
130188-24 Naděje dožití podle pohlaví - roční ČŘ
280041-23 Náklady na ochranu životního prostředí a ekonomický přínos těchto aktivit
280041-24 Náklady na ochranu životního prostředí a ekonomický přínos těchto aktivit
020050-24 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení
020050-23 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení
020079-23 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v oblastech destinačních managementů podle zemí
020079-24 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v oblastech destinačních managementů podle zemí
020030-23 Návštěvnost v hotelech
020030-24 Návštěvnost v hotelech
020022-24 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních
020022-23 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních
020046-24 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - nižší územní celky
020046-23 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - nižší územní celky
320348-24 Nejzajímavější údaje o naší zemi přináší čtenářům Česko v číslech
270272-23 Několikaletý růst spotřeby potravin se vloni zastavil
990016-24 Newsletter
990016-23 Newsletter
050062-23 Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí
050062-24 Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí
226001-23 Nové obecní volby se v sobotu konaly v deseti obcích
050150-23 Novinky v publikování čtvrtletního odhadu HDP
330091-23 Obce Královéhradecka
330091-24 Obce Královéhradecka
321307-23 Obce Plzeňského kraje
242016-23 Obchodní výměna mezi Českem a Slovenskem je i po 30 letech velmi intenzivní
130071-24 Obyvatelstvo - měsíční ČŘ
130071-23 Obyvatelstvo - měsíční ČŘ
130070-23 Obyvatelstvo - roční ČŘ
130070-24 Obyvatelstvo - roční ČŘ
130051-23 Obyvatelstvo Plzeňského kraje
130051-24 Obyvatelstvo Plzeňského kraje
130181-24 Obyvatelstvo podle pohlaví a jednotek věku
130181-23 Obyvatelstvo podle pohlaví a jednotek věku
130142-24 Obyvatelstvo podle pohlaví a pětiletých věkových skupin
130142-23 Obyvatelstvo podle pohlaví a pětiletých věkových skupin
130149-24 Obyvatelstvo podle pohlaví a základních věkových skupin
130149-23 Obyvatelstvo podle pohlaví a základních věkových skupin
230080-23 Od roku 2012 klesá počet absolventů vysokých škol
270134-24 Odhady sklizně - operativní zpráva
270129-24 Odhady sklizně - operativní zpráva
270130-23 Odhady sklizně - operativní zpráva
270129-23 Odhady sklizně - operativní zpráva
270128-23 Odhady sklizně - operativní zpráva
270130-24 Odhady sklizně - operativní zpráva
270134-23 Odhady sklizně - operativní zpráva
270128-24 Odhady sklizně - operativní zpráva
270150-23 Odhady sklizní
270150-24 Odhady sklizní
213016-24 Ochrana průmyslového vlastnictví
990267-23 Omezení dostupnosti pevných telefonních linek v ČSÚ
270267-23 Osevní plochy ozimých plodin pro sklizeň v roce 2023
270274-24 Osevní plochy ozimých plodin pro sklizeň v roce 2024
270145-24 Osevní plochy zemědělských plodin
270145-23 Osevní plochy zemědělských plodin
270228-24 Osevní plochy zemědělských plodin podle krajů
270228-23 Osevní plochy zemědělských plodin podle krajů
140138-24 Otevřená data ROS
250191-23 Oznámení - Změna v metodách odhadu pracovních sil
050098-23 Penzijní schémata
050098-24 Penzijní schémata
990260-23 Plánované výpadky webových prezentací ČSÚ
080011-23 Po covidovém útlumu kriminalita v roce 2022 vzrostla
260040-23 Počet neschopenek zůstává i nadále vysoký
130072-23 Počet obyvatel v obcích
130072-24 Počet obyvatel v obcích
062059-24 Počet počítačů na školách vzrostl od roku 2019 o polovinu
170383-23 Počet pracujících důchodců v Česku se za deset let více než zdvojnásobil
130247-23 Počet seniorů v příštích desetiletích výrazně vzroste
213014-23 Počet uznaných patentů byl loni rekordně nízký
130184-23 Počet zemřelých - týdenní a měsíční časové řady
130184-24 Počet zemřelých - týdenní a měsíční časové řady
140133-23 Počty ekonomických subjektů podle odvětví převažující činnosti za správní obvody Prahy, obcí s rozšířenou působností, obce a městské obvody a části
140133-24 Počty ekonomických subjektů podle odvětví převažující činnosti za správní obvody Prahy, obcí s rozšířenou působností, obce a městské obvody a části
140131-23 Počty ekonomických subjektů podle vybraných právních forem za správní obvody Prahy, obcí s rozšířenou působností, obce a městské obvody a části
140131-24 Počty ekonomických subjektů podle vybraných právních forem za správní obvody Prahy, obcí s rozšířenou působností, obce a městské obvody a části
213015-23 Podíl licencovaných patentů je v Česku stále nízký
050154-24 Podíl penzijních nároků na HDP se vrátil na předcovidovou úroveň
050146-23 Podíl penzijních závazků na HDP se mírně zvýšil
270276-24 Podnikatelský důchod zemědělců meziročně klesl
390007-23 Podniková spotřeba zemního plynu loni klesla téměř o pětinu
050099-23 Podrobný seznam daní a sociálních příspěvků
050099-24 Podrobný seznam daní a sociálních příspěvků
130141-24 Pohyb obyvatel
130141-23 Pohyb obyvatel
130080-23 Pohyb obyvatelstva
130080-24 Pohyb obyvatelstva
130061-23 Pohyb obyvatelstva v obcích Jihočeského kraje
130061-24 Pohyb obyvatelstva v obcích Jihočeského kraje
241048-24 Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí
241048-23 Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí
320347-23 Poptávka domácností na oživení zatím čeká
130245-23 Popularitě dětských jmen loni vévodili Jakub s Eliškou
270127-23 Porážky hospodářských zvířat
270127-24 Porážky hospodářských zvířat
330247-24 Porovnání krajů
330247-23 Porovnání krajů
011084-23 Pozvánka na tiskovou konferenci: Ceny energií očima statistiky
130244-23 Pozvánka na tiskovou konferenci: Dětská jména
130246-23 Pozvánka na tiskovou konferenci: Kolik nás v budoucnu bude?
130237-23 Pozvánka na tiskovou konferenci: Obyvatelstvo České republiky v roce 2022
230082-23 Pozvánka na tiskovou konferenci: Ohlédnutí za školním rokem 2022/23
200105-23 Pozvánka na tiskovou konferenci: Stavebnictví v datech
110093-23 Pozvánka na tiskovou konferenci: Trh práce a mzdy
160080-24 Pozvánka na tiskovou konferenci: Životní podmínky českých domácností
160073-23 Pozvánka na tiskovou konferenci: Životní podmínky 2022
040003-24 Pozvánka na tiskovou konferenci: 20 let Česka v EU
242018-24 Pozvánka na tiskovou konferenci: 20 let Česka v EU z pohledu zahraničního obchodu se zbožím
242015-23 Pozvánka na tiskovou konferenci: 30 let od rozdělení: zahraniční obchod se zbožím mezi Českem a Slovenskem
990154-23 Pracovní místa v ČSÚ
990154-24 Pracovní místa v ČSÚ
260017-23 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle okresů a krajů
260017-24 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle okresů a krajů
260004-23 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice
260004-24 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice
130238-23 Právě vyšlo nové číslo odborného recenzovaného časopisu Demografie – Demografie 1/2023
130250-24 Právě vyšlo nové číslo odborného recenzovaného časopisu Demografie – Demografie 1/2024
130240-23 Právě vyšlo nové číslo odborného recenzovaného časopisu Demografie – Demografie 2/2023
130242-23 Právě vyšlo nové číslo odborného recenzovaného časopisu Demografie – Demografie 3/2023
990258-23 Právě vyšlo nové číslo odborného recenzovaného časopisu Statistika: Statistics and Economy Journal č. 1/2023
990276-24 Právě vyšlo nové číslo odborného recenzovaného časopisu Statistika: Statistics and Economy Journal č. 1/2024
990263-23 Právě vyšlo nové číslo odborného recenzovaného časopisu Statistika: Statistics and Economy Journal č. 2/2023
990272-23 Právě vyšlo nové číslo odborného recenzovaného časopisu Statistika: Statistics and Economy Journal č. 4/2023
990266-23 Právě vyšlo nové speciální česko-maďarské číslo odborného recenzovaného časopisu Statistika: Statistics and Economy Journal č. 3/2023
280020-23 Produkce, využití a odstranění odpadů
280020-24 Produkce, využití a odstranění odpadů
130139-23 Projekce obyvatelstva České republiky
130052-24 Projekce obyvatelstva v krajích ČR
050147-23 Propad spotřeby silně poznamenal loňský růst HDP
260037-23 Průměrná doba na neschopence loni opět klesla
110030-23 Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty
110030-24 Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty
110080-24 Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd v krajích
110080-23 Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd v krajích
011060-23 Průměrné ceny zemědělských výrobků
011060-24 Průměrné ceny zemědělských výrobků
110031-24 Průměrné mzdy
110031-23 Průměrné mzdy
150153-23 Průmysl
150153-24 Průmysl
150148-23 Průmysl - čtvrtletní data
150148-24 Průmysl - čtvrtletní data
150147-23 Průmysl - měsíční data
150147-24 Průmysl - měsíční data
150149-23 Průmysl - roční data
150149-24 Průmysl - roční data
220172-23 První kolo volby prezidenta provázela rekordní účast voličů
270273-23 První odhad podnikatelského důchodu ze zemědělské činnosti za rok 2023
241052-24 Přebytek obchodní bilance se státy EU se za 20 let zčtyřnásobil
050055-23 Předběžný odhad HDP
050055-24 Předběžný odhad HDP
170388-23 Přes tři čtvrtiny zaměstnaných jezdí do práce alespoň pětkrát týdně, většinou automobilem
050046-23 Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí
050046-24 Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí
160021-24 Příjmy a životní podmínky domácností
160021-23 Příjmy a životní podmínky domácností
160081-24 Příjmy českých domácností reálně klesly
160061-23 Příjmy domácností zaměstnanců a důchodců
160061-24 Příjmy domácností zaměstnanců a důchodců
020068-24 Regionální satelitní účet cestovního ruchu
020068-23 Regionální satelitní účet cestovního ruchu
050040-24 Regionální účty
050040-23 Regionální účty
050101-24 Regionální účty za regiony soudržnosti a kraje
050101-23 Regionální účty za regiony soudržnosti a kraje
140134-24 Registr ekonomických subjektů – otevřená data
140134-23 Registr ekonomických subjektů – otevřená data
140137-24 Registr osob – otevřená data
140136-23 Registrace ekonomických subjektů
140136-24 Registrace ekonomických subjektů
141001-23 RES nabízí nové možnosti využití dat
050042-23 Roční národní účty
050042-24 Roční národní účty
130239-23 Ročník narozených 2022 je nejslabší za posledních 18 let
170385-23 Rodiny s ekonomicky závislými dětmi představují téměř polovinu domácností tvořených jednou rodinou
390006-23 Rok 2021 se vyznačoval rekordní konečnou spotřebou paliv a energií
050148-23 Růst cen vloni ovlivnil všechny ekonomické sektory
270269-23 Růst ekonomického výsledku odvětví zemědělství pokračoval
160074-23 Růst příjmů domácností po zpomalení v roce 2020 opět nabral na rychlosti
020020-24 Satelitní účet cestovního ruchu
050050-23 Satelitní účet neziskových institucí
050050-24 Satelitní účet neziskových institucí
050100-23 Satelitní účet veřejného sektoru
050100-24 Satelitní účet veřejného sektoru
990268-23 Sebevraždy v nové infografice ČSÚ
310034-23 Senioři v ČR v datech
990274-24 Sídlo ČSÚ se dočkalo výrazné modernizace
030021-24 Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit
030021-23 Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit
270146-24 Sklizeň zemědělských plodin
270146-23 Sklizeň zemědělských plodin
270229-23 Sklizeň zemědělských plodin podle krajů
270229-24 Sklizeň zemědělských plodin podle krajů
180030-23 Služby
180030-24 Služby
180026-24 Služby - měsíční indexy tržeb a produkce
180026-23 Služby - měsíční indexy tržeb a produkce
062061-24 Služeb e-governmentu a elektronického zdravotnictví využívá stále více lidí
240046-23 Snižování administrativní zátěže v oblasti zahraničního obchodu pokračuje
270148-24 Souhrnný zemědělský účet
270148-23 Souhrnný zemědělský účet
270132-23 Souhrnný zemědělský účet - definitivní výsledky za rok 2021 a semidefinitivní výsledky za rok 2022
270132-24 Souhrnný zemědělský účet - definitivní výsledky za rok 2022 a semidefinitivní výsledky za rok 2023
270131-23 Souhrnný zemědělský účet - předběžné výsledky
270131-24 Souhrnný zemědělský účet - předběžné výsledky
270137-23 Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích - definitivní výsledky za rok 2021 a semidefinitivní výsledky roku 2022
270137-24 Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích - definitivní výsledky za rok 2022 a semidefinitivní výsledky roku 2023
270143-23 Soupis ploch osevů
270143-24 Soupis ploch osevů
150142-23 Spotřeba paliv a energie
150142-24 Spotřeba paliv a energie
270271-23 Spotřeba potravin
270139-23 Spotřeba potravin
270139-24 Spotřeba potravin
150185-23 Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn
150185-24 Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn
160066-24 Spotřební výdaje domácností
160066-23 Spotřební výdaje domácností
330244-23 Správní obvody obcí s rozšířenou působností
330244-24 Správní obvody obcí s rozšířenou působností
330274-24 Srovnání krajů Česka v jednom pohledu
330205-24 Srovnání krajů v České republice
330205-23 Srovnání krajů v České republice
062064-24 Startuje další ročník šetření o používání informačních technologií
160079-24 Startuje další ročník šetření Životní podmínky
340129-23 Statistická data pro územně analytické podklady
340129-24 Statistická data pro územně analytické podklady
320198-24 Statistická ročenka České republiky
320198-23 Statistická ročenka České republiky
330120-24 Statistická ročenka Hl. m. Prahy
330120-23 Statistická ročenka Hl. m. Prahy
330105-24 Statistická ročenka Jihočeského kraje
330105-23 Statistická ročenka Jihočeského kraje
330103-23 Statistická ročenka Jihomoravského kraje
330103-24 Statistická ročenka Jihomoravského kraje
330083-23 Statistická ročenka Karlovarského kraje
330083-24 Statistická ročenka Karlovarského kraje
330095-23 Statistická ročenka Kraje Vysočina
330095-24 Statistická ročenka Kraje Vysočina
330089-24 Statistická ročenka Královéhradeckého kraje
330089-23 Statistická ročenka Královéhradeckého kraje
330087-24 Statistická ročenka Libereckého kraje
330087-23 Statistická ročenka Libereckého kraje
330100-23 Statistická ročenka Moravskoslezského kraje
330100-24 Statistická ročenka Moravskoslezského kraje
330096-23 Statistická ročenka Olomouckého kraje
330096-24 Statistická ročenka Olomouckého kraje
330092-24 Statistická ročenka Pardubického kraje
330092-23 Statistická ročenka Pardubického kraje
330108-24 Statistická ročenka Plzeňského kraje
330108-23 Statistická ročenka Plzeňského kraje
330110-24 Statistická ročenka Středočeského kraje
330110-23 Statistická ročenka Středočeského kraje
330085-23 Statistická ročenka Ústeckého kraje
330085-24 Statistická ročenka Ústeckého kraje
330098-23 Statistická ročenka Zlínského kraje
330098-24 Statistická ročenka Zlínského kraje
330121-23 Statistický bulletin - Hl. m. Praha
330121-24 Statistický bulletin - Hl. m. Praha
330106-24 Statistický bulletin - Jihočeský kraj
330106-23 Statistický bulletin - Jihočeský kraj
330104-24 Statistický bulletin - Jihomoravský kraj
330104-23 Statistický bulletin - Jihomoravský kraj
330084-24 Statistický bulletin - Karlovarský kraj
330084-23 Statistický bulletin - Karlovarský kraj
330102-24 Statistický bulletin - Kraj Vysočina
330102-23 Statistický bulletin - Kraj Vysočina
330090-23 Statistický bulletin - Královéhradecký kraj
330090-24 Statistický bulletin - Královéhradecký kraj
330088-24 Statistický bulletin - Liberecký kraj
330088-23 Statistický bulletin - Liberecký kraj
330101-24 Statistický bulletin - Moravskoslezský kraj
330101-23 Statistický bulletin - Moravskoslezský kraj
330097-24 Statistický bulletin - Olomoucký kraj
330097-23 Statistický bulletin - Olomoucký kraj
330093-24 Statistický bulletin - Pardubický kraj
330093-23 Statistický bulletin - Pardubický kraj
330109-23 Statistický bulletin - Plzeňský kraj
330109-24 Statistický bulletin - Plzeňský kraj
330111-23 Statistický bulletin - Středočeský kraj
330111-24 Statistický bulletin - Středočeský kraj
330086-23 Statistický bulletin - Ústecký kraj
330086-24 Statistický bulletin - Ústecký kraj
330099-24 Statistický bulletin - Zlínský kraj
330099-23 Statistický bulletin - Zlínský kraj
170410-23 Statistický geoportál je k dispozici také v angličtině
990262-23 Statistický geoportál přináší vizualizovaná data ČSÚ
990278-24 Statistický geoportál se stal IT projektem roku
990265-23 Statistický geoportál získal prestižní světové ocenění
330107-23 Statistický průvodce obcemi Jihočeského kraje
330107-24 Statistický průvodce obcemi Jihočeského kraje
142000-23 Statistika demografie podniků
320197-23 Statistika: Statistics and Economy Journal
320197-24 Statistika: Statistics and Economy Journal
381000-23 Statistika zahraničních afilací
381000-24 Statistika zahraničních afilací
320185-24 Statistika&My
320185-23 Statistika&My
140070-23 Statistiky z Registru ekonomických subjektů
140070-24 Statistiky z Registru ekonomických subjektů
211001-24 Státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj
211001-23 Státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj
130062-23 Stav a pohyb obyvatelstva v ČR
130062-24 Stav a pohyb obyvatelstva v ČR
200077-23 Stavební povolení
200077-24 Stavební povolení
200028-24 Stavební povolení a bytová výstavba
200028-23 Stavební povolení a bytová výstavba
200030-23 Stavební práce "S"
200030-24 Stavební práce "S"
200027-23 Stavební produkce a zakázky
200027-24 Stavební produkce a zakázky
200106-23 Stavební produkce letos klesá
200076-24 Stavební zakázky
200076-23 Stavební zakázky
200035-23 Stavebnictví
200035-24 Stavebnictví
270147-24 Stavy hospodářských zvířat
270147-23 Stavy hospodářských zvířat
270268-23 Stavy skotu loni vzrostly, ubylo ale prasat i drůbeže
270248-24 Stavy turů a prasat
270248-23 Stavy turů a prasat
110026-24 Struktura mezd zaměstnanců
110026-23 Struktura mezd zaměstnanců
340132-24 Struktura území České republiky
340132-23 Struktura území České republiky
050054-24 Struktura výdajů sektoru vládních institucí
050054-23 Struktura výdajů sektoru vládních institucí
230061-24 Studenti a absolventi vysokých škol v České republice
230061-23 Studenti a absolventi vysokých škol v České republice
212032-23 Studenti vysokých škol v přírodovědných, technických a ICT oborech
012026-24 Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje
012026-23 Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje
012025-24 Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky
012025-23 Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky
230057-23 Školy a školská zařízení
230042-23 Školy a školská zařízení
230042-24 Školy a školská zařízení
230057-24 Školy a školská zařízení
250192-24 Tazatelé ČSÚ zjišťují situaci mladých lidí na trhu práce
100013-23 Těžba dřeva podle druhů dřevin a typu nahodilé těžby
100013-24 Těžba dřeva podle druhů dřevin a typu nahodilé těžby
250119-23 TRH PRÁCE (krajské srovnání)
250119-24 TRH PRÁCE (krajské srovnání)
250130-24 Trh práce v ČR - časové řady
250130-23 Trh práce v ČR - časové řady
250131-23 Trh práce v ČR - časové řady (anglicky)
250131-24 Trh práce v ČR - časové řady (anglicky)
050056-23 Tvorba a užití HDP
050056-24 Tvorba a užití HDP
050038-24 Tvorba a užití HDP, zaměstnanost
050038-23 Tvorba a užití HDP, zaměstnanost
230081-23 Učitelské mzdy vloni reálně poklesly
280023-23 Účty materiálových toků (vybrané indikátory)
280023-24 Účty materiálových toků (vybrané indikátory)
250169-23 Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí
250169-24 Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí
320202-24 Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky
320202-23 Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky
211002-24 Ukazatele výzkumu a vývoje
211002-23 Ukazatele výzkumu a vývoje
210014-23 Ukazatele výzkumu a vývoje podle krajů
210014-24 Ukazatele výzkumu a vývoje podle krajů
130236-23 Úmrtnost se loni vrátila na předpandemickou úroveň
130063-23 Úmrtnostní tabulky
130063-24 Úmrtnostní tabulky
130140-23 Úmrtnostní tabulky – otevřená data
130140-24 Úmrtnostní tabulky – otevřená data
990275-24 Únorové vydání časopisu Statistika&My se zaměřilo na zdraví
110027-24 Úplné náklady práce
110027-23 Úplné náklady práce
110032-24 Úplné náklady práce - definitivní údaje
110032-23 Úplné náklady práce - definitivní údaje
990235-23 Úřední deska ČSÚ
990235-24 Úřední deska ČSÚ
170405-23 Územní profily ze Sčítání lidu, domů a bytů
990279-24 V Česku bylo nejméně patentových přihlášek od roku 1995
062057-23 V Česku používá chytré telefony již 82 % osob
100020-23 V minulé lovecké sezoně opět padaly rekordy
226003-24 V osmi obcích si v sobotu volili nové zastupitele
226000-23 V osmi obcích v sobotu volili nová zastupitelstva
080010-23 V roce 2021 byla kriminalita nejnižší za 10 let
050152-23 V 1. čtvrtletí oslabovala spotřební i investiční poptávka
220175-23 V 33 obcích zvolili v sobotu nová zastupitelstva
230083-23 Ve školství se projevil příliv dětí z Ukrajiny
320345-23 Ve 2. čtvrtletí došlo k oživení spotřeby domácností
130060-23 Věkové složení a pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji
130060-24 Věkové složení a pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji
130059-23 Věkové složení a pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji
130064-24 Věkové složení obyvatelstva
130064-23 Věkové složení obyvatelstva
340130-23 Velikostní skupiny obcí
340130-24 Velikostní skupiny obcí
290046-23 Většinu cizinců pobývajících v Česku tvořili Ukrajinci
062056-23 Více než polovina podniků má účet na sociálních sítích
280021-24 Vodovody, kanalizace a vodní toky
280021-23 Vodovody, kanalizace a vodní toky
220162-23 Volba prezidenta republiky
220086-23 Volba prezidenta republiky
220028-24 Volby do Evropského parlamentu
220022-24 Volby do Evropského parlamentu
220026-24 Volby do Senátu
220052-24 Volby do Senátu
220051-24 Volby do zastupitelstev krajů
220034-23 Volby do zastupitelstev obcí - I. díl
220035-23 Volby do zastupitelstev obcí - II. díl
220053-23 Voliči, účast, hlasy
220053-24 Voliči, účast, hlasy
320349-24 Vstup do Evropské unie proměnil Česko
060003-23 Vybavenost domácností informačními a komunikačními technologiemi
060003-24 Vybavenost domácností informačními a komunikačními technologiemi
120018-24 Vybrané finanční ukazatele (roční) v obchodě
120018-23 Vybrané finanční ukazatele (roční) v obchodě
150207-23 Vybrané finanční ukazatele (roční) v průmyslu
150207-24 Vybrané finanční ukazatele (roční) v průmyslu
180028-23 Vybrané roční ukazatele v odvětvích služeb
180028-24 Vybrané roční ukazatele v odvětvích služeb
190029-24 Vybrané údaje o sociálním zabezpečení
190029-23 Vybrané údaje o sociálním zabezpečení
280022-24 Výdaje na ochranu životního prostředí
280022-23 Výdaje na ochranu životního prostředí
212035-23 Výdaje na výzkum ze státního rozpočtu stagnují
260041-24 Výdaje na zdravotní péči v Česku
063019-23 Výdělky ICT odborníků vloni vzrostly o desetinu
270169-23 Výroba masa a nákup mléka
270169-24 Výroba masa a nákup mléka
270243-23 Výroba masa na jatkách
270243-24 Výroba masa na jatkách
150140-24 Výroba vybraných výrobků v průmyslu
150140-23 Výroba vybraných výrobků v průmyslu
150206-23 Výroba vybraných výrobků v průmyslu: předběžné údaje v členění Eurostatu
150206-24 Výroba vybraných výrobků v průmyslu: předběžné údaje v členění Eurostatu
227001-24 Výsledky evropských voleb oznámí ČSÚ 9. června večer
170359-23 Výsledky sčítání 2021 - otevřená data
170408-23 Výsledky Sčítání 2021 jsou doplněny o nové kombinace charakteristik
090005-24 Výsledky účtu kultury
090005-23 Výsledky účtu kultury
260005-23 Výsledky zdravotnických účtů ČR
212033-23 Vysokoškolští studenti technických oborů ubývají
141002-23 Výstupy z RES poskytnou i údaje o hlavní ekonomické činnosti ekonomických subjektů
300011-23 Vyšla nová ročenka genderových statistik
280050-24 Vyšla nová Zpráva o kvalitě života a její udržitelnosti, na které ČSÚ spolupracoval
320346-23 Vyšla Statistická ročenka 2023
130248-23 Vyšlo nové číslo odborného recenzovaného časopisu Demografie – Demografie 4/2023
062004-24 Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi osobami
062004-23 Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi osobami
062005-24 Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru
062005-23 Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru
110028-23 Vývoj českého trhu práce
110028-24 Vývoj českého trhu práce
320193-24 Vývoj ekonomiky České republiky
320193-23 Vývoj ekonomiky České republiky
320194-23 Vývoj ekonomiky České republiky (anglicky)
320194-24 Vývoj ekonomiky České republiky (anglicky)
011040-23 Vývoj indexů cen výrobců
011040-24 Vývoj indexů cen výrobců
013011-24 Vývoj indexů cen vývozu a dovozu zboží
013011-23 Vývoj indexů cen vývozu a dovozu zboží
012020-24 Vývoj indexů spotřebitelských cen
012020-23 Vývoj indexů spotřebitelských cen
130069-24 Vývoj obyvatelstva České republiky
130069-23 Vývoj obyvatelstva České republiky
212034-23 Výzkum a vývoj táhnou podniky
230053-24 Vzdělávání dospělých v České republice (šetření AES)
230052-23 Vzdělávání zaměstnanců
242008-24 Zahraniční obchod ČR se zbožím - roční údaje
242008-23 Zahraniční obchod ČR se zbožím - roční údaje
241014-24 Zahraniční obchod ČR se zbožím podle CZ-CPA - čtvrtletní údaje
241014-23 Zahraniční obchod ČR se zbožím podle CZ-CPA - čtvrtletní údaje
241018-24 Zahraniční obchod se zbožím
241018-23 Zahraniční obchod se zbožím
242002-24 Zahraniční obchod se zbožím
242002-23 Zahraniční obchod se zbožím
242010-23 Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí
242010-24 Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí
330124-24 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Karlovarského kraje
330124-23 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Karlovarského kraje
330131-24 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Královéhradeckého kraje
330130-23 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Pardubického kraje
330130-24 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Pardubického kraje
330133-24 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Plzeňského kraje
330133-23 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Plzeňského kraje
330127-24 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihočeského kraje
330128-24 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihomoravského kraje
330132-24 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Kraje Vysočina
330243-24 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Libereckého kraje
330134-24 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Moravskoslezského kraje
330135-24 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Olomouckého kraje
330126-24 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Středočeského kraje
330006-24 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Ústeckého kraje
330129-24 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Zlínského kraje
100005-23 Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře
100005-24 Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře
220050-23 Základní údaje o termínech voleb a volební účasti
220050-24 Základní údaje o termínech voleb a volební účasti
170386-23 Základní údaje o vyjížďce do zaměstnání a škol
050111-23 Základní ukazatele národních účtů
050111-24 Základní ukazatele národních účtů
170389-23 Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů - Česká republika
170390-23 Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů - Hlavní město Praha
170391-23 Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů - Jihočeský kraj
170392-23 Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů - Jihomoravský kraj
170393-23 Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů - Karlovarský kraj
170394-23 Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů - Kraj Vysočina
170395-23 Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů - Královéhradecký kraj
170396-23 Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů - Liberecký kraj
170397-23 Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů - Moravskoslezský kraj
170398-23 Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů - Olomoucký kraj
170399-23 Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů - Pardubický kraj
170400-23 Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů - Plzeňský kraj
170401-23 Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů - Středočeský kraj
170402-23 Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů - Ústecký kraj
170403-23 Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů - Zlínský kraj
170406-23 Základní výsledky Sčítání 2021 nově v souhrnných publikacích
110079-24 Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví
110079-23 Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví
250180-24 Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za kraje
250180-23 Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za kraje
250145-23 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS
250145-24 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS
250128-23 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje
250128-24 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje
250129-23 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje (anglicky)
250129-24 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje (anglicky)
250132-24 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - roční průměry
250132-23 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - roční průměry
250133-23 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - roční průměry (anglicky)
250133-24 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - roční průměry (anglicky)
300002-23 Zaostřeno na ženy a muže
190037-23 Zařízení sociálních služeb podle obcí
190037-24 Zařízení sociálních služeb podle obcí
260039-23 Zdravotní péče v roce 2021 vyšla na 55 tisíc korun na jednoho obyvatele
130143-24 Zemřelí podle příčin smrti a pohlaví v ČR, krajích a okresech
130143-23 Zemřelí podle příčin smrti a pohlaví v ČR, krajích a okresech
130065-24 Zemřelí podle seznamu příčin smrti, pohlaví a věku v ČR, krajích a okresech
130065-23 Zemřelí podle seznamu příčin smrti, pohlaví a věku v ČR, krajích a okresech
130185-23 Zemřelí podle věkových skupin - týdenní a měsíční data
130185-24 Zemřelí podle věkových skupin - týdenní a měsíční data
130216-24 Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin smrti v ČR a krajích, pololetní data
130216-23 Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin smrti v ČR a krajích, pololetní data
130206-23 Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin smrti v ČR, krajích a okresech
130206-24 Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin smrti v ČR, krajích a okresech
990259-23 Známe nejlepší statistické plakáty roku 2023
990256-23 Zneužití jména Českého statistického úřadu v souvislosti s údajným průzkumem
230084-23 Žáci a absolventi středních škol podle trvalého pobytu
062053-23 Ženy, muži a digitalizace
062054-23 Ženy, muži a digitalizace (anglicky)
270149-23 Živočišná výroba
270149-24 Živočišná výroba
270144-23 Živočišná výroba
270144-24 Živočišná výroba
290026-24 Život cizinců v ČR
290026-23 Život cizinců v ČR
062051-23 3D tisk proniká do průmyslu i do dalších oborů