Žádost o zasílání vybraných produktů ČSÚ

 

Prostřednictvím tohoto formuláře lze objednat zasílání odkazů na nově zveřejněné produkty. V den zveřejnění Vám bude zaslán e-mail s příslušnými odkazy.Kód Název produktu
200029-21 Bytová výstavba
014006-20 Ceny sledovaných druhů nemovitostí
011082-21 Ceny zemědělské půdy
020026-21 Cestovní ruch
290038-21 Cizinci podle státního občanství, věku a pohlaví
250139-21 Časová řada základních ukazatelů VŠPS
070007-21 Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů
110025-21 Časové řady základních ukazatelů statistiky práce
050039-21 Čtvrtletní sektorové účty
130053-21 Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje
200072-21 Dokončené byty
200068-21 Dokončené byty v obcích
020023-21 Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR
030018-21 Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní
030019-21 Doprava - naturální ukazatele roční
150181-21 Energetika - Energetická bilance ČR
340131-21 Euroregiony v České republice
270217-21 Historické srovnání rostlinné produkce
270218-21 Historické srovnání živočišné produkce
350004-21 Hlavní makroekonomické ukazatele
270230-21 Hospodářská zvířata podle krajů
020064-21 Hosté a přenocování v hotelích podle zemí
020063-21 Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí
014008-21 Index nabídkových cen bytů
150196-21 Index průmyslové produkce
200075-21 Index stavební produkce
200027-21 Index stavební produkce
011044-21 Indexy cen průmyslových výrobců
011043-21 Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015=100)
011035-21 Indexy cen v lesnictví (surové dříví)
011047-21 Indexy cen výrobců
011042-21 Indexy cen výrobců (měsíčně)
013014-21 Indexy cen vývozu a dovozu
010022-21 Indexy spotřebitelských cen
012024-21 Indexy spotřebitelských cen - inflace
012022-21 Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (čtvrtletně)
012021-21 Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně)
012023-21 Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění
012018-21 Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění
120016-21 Indexy tržeb v maloobchodě
120035-21 Indexy tržeb v obchodě a velkoobchodě
030030-21 Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb
013013-21 Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně)
020055-21 Kapacity hromadných ubytovacích zařízení
070008-21 Konjunkturální průzkum
070013-21 Konjunkturální průzkumy
120019-21 Maloobchod
030022-21 Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech
250146-21 Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity
020019-21 Modul zaměstnanosti cestovního ruchu
130188-21 Naděje dožití podle pohlaví - roční ČŘ
130140-21 Naděje dožití v okresech a správních obvodech ORP
280041-21 Náklady na ochranu životního prostředí a ekonomický přínos těchto aktivit
020050-21 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení
020030-21 Návštěvnost v hotelech
020022-21 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních
990016-21 Newsletter
050062-21 Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí
200078-21 Nová výstavba nebytových budov podle klasifikace stavebních děl CZ-CC
130071-21 Obyvatelstvo - měsíční ČŘ
130070-21 Obyvatelstvo - roční ČŘ
140070-21 Organizační statistika
270145-21 Osevní plochy zemědělských plodin
270228-21 Osevní plochy zemědělských plodin podle krajů
130184-21 Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad)
241048-21 Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí
270127-21 Porážky hospodářských zvířat
260017-21 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle okresů a krajů
260004-20 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice
280040-21 Produkce podnikových a komunálních odpadů podle krajů
110030-21 Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty
110080-21 Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd v krajích
011060-21 Průměrné ceny zemědělských výrobků
150153-21 Průmysl
150148-21 Průmysl - čtvrtletní data
150147-21 Průmysl - měsíční data
150149-21 Průmysl - roční data
050055-21 Předběžný odhad HDP
020068-21 Regionální satelitní účet cestovního ruchu
050101-21 Regionální účty za regiony soudržnosti a kraje
020020-21 Satelitní účet cestovního ruchu
030021-21 Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit
180030-21 Služby
180026-21 Služby - měsíční indexy tržeb a produkce
270148-21 Souhrnný zemědělský účet
150185-21 Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn
340129-21 Statistická data pro územně analytické podklady
320197-21 Statistika: Statistics and Economy Journal
381000-21 Statistika zahraničních afilací
320185-21 Statistika&My
200077-21 Stavební povolení
200028-21 Stavební povolení
200030-21 Stavební práce "S"
200076-21 Stavební zakázky
200031-21 Stavební zakázky
200035-21 Stavebnictví
270147-21 Stavy hospodářských zvířat
270248-21 Stavy turů a prasat
012026-21 Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje
012025-21 Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky
230057-21 Školy a školská zařízení
100013-21 Těžba dřeva podle druhů dřevin a typu nahodilé těžby
180033-21 Tržní služby - měsíční indexy tržeb
050038-21 Tvorba a užití HDP, zaměstnanost
250169-21 Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí
210014-21 Ukazatele výzkumu a vývoje podle krajů
220021-21 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
220053-21 Voliči, účast, hlasy
030016-21 Vybrané finanční ukazatele (roční) v dopravě, informačních a komunikačních činnostech
120018-21 Vybrané finanční ukazatele (roční) v obchodě
180028-21 Vybrané roční ukazatele v odvětvích tržních služeb
270243-21 Výroba masa na jatkách
011040-21 Vývoj indexů cen výrobců
012020-21 Vývoj indexů spotřebitelských cen
241014-21 Zahraniční obchod ČR se zbožím podle CZ-CPA - čtvrtletní údaje
241018-21 Zahraniční obchod se zbožím
242002-21 Zahraniční obchod se zbožím
242010-21 Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí
220050-21 Základní údaje o termínech voleb a volební účasti
050111-21 Základní ukazatele národních účtů
110079-21 Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví
250180-21 Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za kraje
250145-21 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS
190037-21 Zařízení sociálních služeb podle obcí
130143-21 Zemřelí podle příčin smrti a pohlaví v ČR, krajích a okresech
130185-21 Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice
270149-21 Živočišná výroba