Žádost o zasílání vybraných produktů ČSÚ

 

Prostřednictvím tohoto formuláře lze objednat zasílání odkazů na nově zveřejněné produkty. V den zveřejnění Vám bude zaslán e-mail s příslušnými odkazy.Kód Název produktu
270243-19 Výroba masa na jatkách
270126-19 Bilance rostlinných výrobků
200029-19 Bytová výstavba
011082-19 Ceny zemědělské půdy
020026-19 Cestovní ruch
250139-19 Časová řada základních ukazatelů VŠPS
070007-19 Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů
320181-19 Česká republika od roku 1989 v číslech
050057-19 Čtvrtletní sektorové účty
050039-19 Čtvrtletní sektorové účty
050061-19 Deficit a dluh vládních institucí
130053-19 Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje
020023-19 Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR
030018-19 Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní
110024-19 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy
270217-19 Historické srovnání rostlinné produkce
270218-19 Historické srovnání živočišné produkce
020064-19 Hosté a přenocování v hotelích podle zemí
020063-19 Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí
270136-19 Chov prasat
270135-19 Chov skotu
014005-19 Index cen bytových nemovitostí (House Price Index)
014008-19 Index nabídkových cen bytů
150196-19 Index průmyslové produkce
200027-19 Index stavební produkce
200075-19 Index stavební produkce
011044-19 Indexy cen průmyslových výrobců
011043-19 Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015=100)
011041-19 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady
011080-19 Indexy cen v lesnictví (dřevozpracovatelé)
011035-19 Indexy cen v lesnictví (surové dříví)
011047-19 Indexy cen výrobců
011042-19 Indexy cen výrobců (měsíčně)
013014-19 Indexy cen vývozu a dovozu
013012-19 Indexy cen vývozu a dovozu v České republice
014007-19 Indexy realizovaných cen bytů
010022-19 Indexy spotřebitelských cen
012024-19 Indexy spotřebitelských cen - inflace
012022-19 Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (čtvrtletně)
012021-19 Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně)
012023-19 Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění
012018-19 Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění
120016-19 Indexy tržeb v maloobchodě
030030-19 Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb
013013-19 Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně)
070008-19 Konjunkturální průzkum
070013-19 Konjunkturální průzkumy
120019-19 Maloobchod
030022-19 Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech
250146-19 Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity
020019-19 Modul zaměstnanosti cestovního ruchu
280041-19 Náklady na ochranu životního prostředí a ekonomický přínos těchto aktivit
020030-19 Návštěvnost v hotelech
020022-19 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních
990016-19 Newsletter
050062-19 Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí
270150-19 Odhady sklizní
140070-19 Organizační statistika
130080-19 Pohyb obyvatelstva
130071-19 Pohyb obyvatelstva - měsíční ČŘ
270127-19 Porážky hospodářských zvířat
250138-19 Postavení českého trhu práce v rámci EU
280040-19 Produkce podnikových a komunálních odpadů podle krajů
110030-19 Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty
011060-19 Průměrné ceny zemědělských výrobků
110031-19 Průměrné mzdy
150153-19 Průmysl
150148-19 Průmysl - čtvrtletní data
150147-19 Průmysl - měsíční data
150149-19 Průmysl - roční data
150151-19 Průmysl - zaměstnanost a mzdy
050055-19 Předběžný odhad HDP
050101-19 Regionální účty za regiony soudržnosti a kraje
020020-19 Satelitní účet cestovního ruchu
030021-19 Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit
180030-19 Služby
180026-19 Služby - měsíční indexy tržeb
270148-19 Souhrnný zemědělský účet
150185-19 Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn
330121-19 Statistický bulletin - Hl. m. Praha
330106-19 Statistický bulletin - Jihočeský kraj
330104-19 Statistický bulletin - Jihomoravský kraj
330084-19 Statistický bulletin - Karlovarský kraj
330102-19 Statistický bulletin - Kraj Vysočina
330090-19 Statistický bulletin - Královéhradecký kraj
330088-19 Statistický bulletin - Liberecký kraj
330101-19 Statistický bulletin - Moravskoslezský kraj
330097-19 Statistický bulletin - Olomoucký kraj
330093-19 Statistický bulletin - Pardubický kraj
330109-19 Statistický bulletin - Plzeňský kraj
330111-19 Statistický bulletin - Středočeský kraj
330086-19 Statistický bulletin - Ústecký kraj
330099-19 Statistický bulletin - Zlínský kraj
320197-19 Statistika: Statistics and Economy Journal
320185-19 Statistika&My
130062-19 Stav a pohyb obyvatelstva v ČR
200028-19 Stavební povolení
200077-19 Stavební povolení
200076-19 Stavební zakázky
200031-19 Stavební zakázky
200035-19 Stavebnictví
200060-19 Stavebnictví - zaměstnanost a mzdy
012026-19 Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje
012025-19 Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky
230057-19 Školy a školská zařízení
180033-19 Tržní služby - měsíční indexy tržeb
050056-19 Tvorba a užití HDP
050038-19 Tvorba a užití HDP, zaměstnanost
250169-19 Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí
320202-19 Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky
210014-19 Ukazatele výzkumu a vývoje podle krajů
220022-19 Volby do Evropského parlamentu
220053-19 Voliči, účast, hlasy
110028-19 Vývoj českého trhu práce
320193-19 Vývoj ekonomiky České republiky
013011-19 Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě
011040-19 Vývoj indexů cen výrobců
012020-19 Vývoj indexů spotřebitelských cen
241018-19 Zahraniční obchod
241013-19 Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje
241014-19 Zahraniční obchod ČR podle CZ-CPA v národním pojetí – čtvrtletní údaje
242002-19 Zahraniční obchod se zbožím v národním pojetí
241017-19 Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí
241048-19 Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí podle vybraných zemí
030017-19 Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v dopravě, informačních a komunikačních činnostech
120017-19 Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v obchodě
180027-19 Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v tržních službách
220050-19 Základní údaje o termínech voleb a volební účasti
110079-19 Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví
250180-19 Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za kraje
250145-19 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS
250128-19 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS
250129-19 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS (anglicky)
190037-19 Zařízení sociálních služeb podle obcí
270149-19 Zemědělství
130143-19 Zemřelí podle příčin smrti a pohlaví v ČR, krajích a okresech