Začíná nový ročník strukturálního šetření v zemědělství

 

2. září 2016

V pondělí 12. září začíná šetření Českého statistického úřadu o zemědělství. Týká se téměř 12 tisíc zemědělských subjektů. Probíhat bude do 15. listopadu.


Strukturální šetření se dotkne vybraných zemědělských subjektů, které vlastní nebo mají pronajato alespoň pět hektarů obhospodařované zemědělské půdy nebo jeden hektar sadů nebo 3 500 m2 vinic nebo 2 500 m2 plochy pro pěstování zeleniny, jahod a květin nebo které chovají alespoň pět kusů skotu nebo deset kusů prasat nebo deset kusů koz a ovcí nebo minimálně sto kusů drůbeže. „Obsahem šetření jsou jak údaje o výměře a využití obhospodařované půdy a stavech hospodářských zvířat, tak o počtu a struktuře pracovníků nebo o nezemědělských činnostech. Zajímají nás ale i data o zavlažování, využití ploch v ekologickém zájmu, způsobu zpracování orné půdy nebo spotřebě statkových hnojiv,“ konstatuje Jiří Hrbek, ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ.

Strukturální šetření v zemědělství 2016 se uskuteční na území celé České republiky. Zemědělské subjekty vlastnící datovou schránku budou osloveny jejím prostřednictvím, ostatní obdrží výkaz poštou nebo je navštíví tazatelé ČSÚ. Pracovníci zapojení do terénního zjišťování se budou prokazovat průkazem ČSÚ, který je ve spojení s občanským průkazem opravňuje k provedení daného šetření.

Šetření se koná již posedmé od roku 2000, z toho popáté výběrově. „Provádí se ve všech členských státech Evropské unie s cílem získat dlouhodobě srovnatelné údaje o struktuře a typologii zemědělských podniků. Výsledná data jsou podkladem k formování evropské zemědělské a environmentální politiky,“ upřesňuje Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ. Výsledky strukturálního zjišťování charakterizující české zemědělské podniky v roce 2016 zveřejní ČSÚ na začátku září 2017.

Během strukturálního šetření jsou velmi přísně dodržována pravidla ochrany důvěrnosti údajů dle příslušných právních předpisů. Všichni pracovníci ČSÚ jsou vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

 

Kontakty
Petra Báčová
tisková mluvčí ČSÚ
tel.: 274 052 017
mob.: 778 727 232

e-mail: petra.bacova@czso.cz

 

  • csu_tz160902_zacina_novy_rocnik_strukturalniho_setreni_v_zemedelstvi.docx