Začíná mezinárodní workshop o statistických šetřeních v domácnostech

 

14. září 2017

Dnes začíná seminář o statistických šetřeních v domácnostech. Zúčastní se ho nejen experti ČSÚ, ale i dalších 44 odborníků z 37 evropských zemí a zástupci Eurostatu. 

„Mezinárodní workshop bude zaměřen na statistické šetření o příjmech a životních podmínkách domácností. V rámci tohoto celoevropského statistického zjišťování se každoročně sbírají statistické údaje o situaci domácností v Evropské unii i mimo ni. Tato data jsou pak hlavním statistickým zdrojem pro výpočet ukazatelů životní úrovně domácností v jednotlivých zemích i pro mezinárodní srovnání,“ vysvětluje předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. V České republice probíhá toto šetření od roku 2005.

Za ČSÚ budou prezentovat své příspěvky Simona Měřinská a Jan Pospíchal, kteří budou hovořit o technické modernizaci související se samotným sběrem dat v domácnostech. Kromě nich vystoupí i Michaela Jirková a Lenka Křenková. Zaměří se na novou část šetření, která se týká zjišťování situace v oblasti zadlužení domácností.

 „Se svými prezentacemi vystoupí i zástupci dalších států. Představí hlavně nové trendy. Účelem semináře je vzájemně si předat nabyté zkušenosti a poznatky. Na jejich základě totiž bude společně formulován budoucí vývoj tohoto statistického šetření,“ uvádí Martin Zelený, ředitel sekce demografie a sociálních statistik ČSÚ. 

Mezinárodní workshop pořádá Český statistický úřad ve spolupráci s Eurostatem a Fakultou informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Je určen akreditovaným zájemcům z řad expertů evropských statistických úřadů. Potrvá do pátku 15. září.

 

Kontakty

Petra Báčová
tisková mluvčí ČSÚ
T 274 052 017 | M 778 727 232
petra.bacova@czso.cz   | Twitter @statistickyurad

 

 

  • csu-tz170914-zacina_mezinarodni_workshop_o_statistickych_setrenich_v_domacnostech.docx