Za zápis do Registru ekonomických subjektů se neplatí

 

Český statistický úřad považuje za nutné upozornit veřejnost na činnost společnosti Czech Statistic Center, se sídlem 100 00 Praha 10, Pod altánem 46/2405, IČ 26776014, která na svých listinách užívá i označení „České Statistické Centrum“ a firemní logo podobné ČSÚ.

Uvedená společnost doručuje nově vznikajícím společnostem bezprostředně po jejich zápisu do obchodního rejstříku listinu nazvanou „Výpis z rejstříku ekonomických subjektů vzniklých v roce 2003“. Současně s tímto výpisem jim zasílá zálohový list, jímž nově založené společnosti účtuje poplatek za zápis do rejstříku ekonomických subjektů v částce 1.970,- Kč.

K této činnosti jmenované společnosti Český statistický úřad sděluje, že je ze zákona č. 89/95 Sb. o státní statistické službě pověřen vedením Registru ekonomických subjektů, do něhož provádí zápis zcela bezplatně. Zákon žádný správní poplatek za takový zápis nestanoví.

Činnost jmenované společnosti vyvolává důvodné podezření z protiprávního jednání. Český statistický úřad proto zahájil příslušné právní kroky.


Tiskový referát
Kanceláře předsedy ČSÚ
Tel. 274 058 889

  • mmz0717.doc