Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - 2015 - 2016


Webové stránky a jejich využití
Tab. 30: Firmy s webovými stránkami Excel PDF
Tab. 31: Firmy s cizojazyčnými webovými stránkami Excel PDF
Tab. 32: Firmy s webovými stránkami v anglickém jazyce Excel PDF
Tab. 33: Firmy s webovými stránkami v německém jazyce Excel PDF
Tab. 34: Firmy nabízející webové stránky přizpůsobené pro mobilní zařízení Excel PDF
Tab. 35: Firmy, které mají pro webové stránky registrovánu českou národní doménu (.cz) Excel PDF
Tab. 36 Firmy, které mají pro webové stránky registrovánu jinou národní či nadnárodní doménu Excel PDF
Tab. 37 Firmy, které mají pro webové stránky registrovánu generickou či jinou doménu Excel PDF
Tab. 38 Firmy zveřejňující na webových stránkách katalogy a ceníky Excel PDF
Tab. 39 Firmy umožňující na webových stránkách konfigurovat produkt či službu Excel PDF
Tab. 40 Firmy umožňující na webových stránkách učinit objednávku či rezervaci Excel PDF
Tab. 41 Firmy umožňující na webových stránkách učinit platbu Excel PDF
Tab. 42 Firmy umožňující na webových stránkách sledovat stav zakázky Excel PDF
Tab. 43 Firmy umožňující webové stránky personalizovat podle preferencí zákazníků Excel PDF

Zveřejněno dne: 02.01.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.