Vzdělávání zaměstnaných osob - 2015

 
Kód: 230052-17
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Alena Hykyšová
E-mail: alena.hykysova@czso.cz

Všechna data publikace ( 3,3 MB) ZIP
Celá publikace ke stažení Word PDF
Textová část Word PDF
Tabulková část Excel PDF
Přílohy Word PDF

Textová část
Úvod Word PDF
Metodologie Word PDF
Kapitola 1: Důraz kladený na vzdělávání ve firmách v ČR Word PDF
Kapitola 2: Účast zaměstnanců na dalším odborném vzdělávání Word PDF
Kapitola 3: Výše firemních investic do vzdělávání zaměstnanců Word PDF
Kapitola 4: Omezení a překážky ve vzdělávání zaměstnanců Word PDF
Kapitola 5: Spolupráce firem a škol Word PDF
Kapitola 6: Nabírání nových zaměstnanců Word PDF
Shrnutí hlavních zjištění Word PDF

Tabulková část
Vysvětlivky a definice vybraných pojmů Excel PDF
Tab. 1 Firmy zajišťující kurzy/školení a jiné formy vzdělávání Excel PDF
Tab. 2a Účast zaměstnanců na kurzech/školeních (zaměstnanců všech firem) Excel PDF
Tab. 2b Účast zaměstnanců na kurzech/školeních (pouze zaměstnanců firem poskytujících kurzy/školení) Excel PDF
Tab. 3a Účast zaměstnanců na kurzech/školeních podle pohlaví a věku (zaměstnanců všech firem) Excel PDF
Tab. 3b Účast zaměstnanců na kurzech/školeních podle pohlaví a věku (pouze zaměstnanců firem poskytujících kurzy/školení) Excel PDF
Tab. 4 Firmy zajišťující interní a externí kurzy/školení Excel PDF
Tab. 5 Hlavní poskytovatelé externích kurzů Excel PDF
Tab. 6 Témata nejčastějších nepovinných kurzů/školení Excel PDF
Tab. 7 Firmy zajišťující jiné formy vzdělávání Excel PDF
Tab. 8a Účast zaměstnanců v jiných formách vzdělávání (zaměstnanců všech firem) Excel PDF
Tab. 8b Účast zaměstnanců v jiných formách vzdělávání (zaměstnanců firem poskytujících danou formu vzdělávání) Excel PDF
Tab. 9 Hodnocení nejdůležitějších dovedností zaměstnanců firmami Excel PDF
Tab. 10 Vybrané charakteristiky přístupu firem ke vzdělávání zaměstnanců Excel PDF
Tab. 11 Rozpočet a plánování vzdělávání ve firmách Excel PDF
Tab. 12 Finance ve firemním vzdělávání Excel PDF
Tab. 13 Důvody pro neposkytování (více) vzdělávání zaměstnanců Excel PDF
Tab. 14 Spolupráce firem a škol Excel PDF
Tab. 15 Nabírání nových zaměstnanců v 12 měsících předcházejících šetření Excel PDF

Přílohy
Definice použitých výrazů Word PDF
Seznam zahrnutých NACE Word PDF
Tabulková příloha Word PDF
Typologie firem Word PDF
Dotazník PDF
Archiv:
  • rok 2018  |  2016
  • rok 2017  |  2015
  • rok 2014  |  2011
  • rok 2013  |  2011
  • rok 2012  |  2011
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.01.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.