Vzdělávání dospělých v České republice - 2016 (šetření AES)

 
Kód: 230053-18
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Alena Hykyšová
E-mail: alena.hykysova@czso.cz

Všechna data publikace (4,5 MB) ZIP
Celá publikace ke stažení Word PDF
Textová část Word PDF
Tabulková část Excel
Dotazník PDF

Textová část
Úvod Word PDF
Formální vzdělávání Word PDF
Neformální vzdělávání Word PDF
Přístupy a postoje k dalšímu vzdělávání Word PDF
Shrnutí Word PDF

Tabulková část
Vysvětlivky a definice vybraných pojmů Excel PDF

Formální vzdělávání
Tab. 1a Účast ve formálním vzdělávání celkem a dle stupně vzdělávání (18–69 let) Excel PDF
Tab. 1b Účast ve formálním vzdělávání celkem a dle stupně vzdělávání (25–64 let) Excel PDF
Tab. 2 Účast ve formálním vzdělávání (25–64 let), 2007–2016 Excel PDF

Neformální vzdělávání
Celková účast
Tab. 3a Účast v neformálním vzdělávání celkem a dle orientace vzdělávání (18–69 let)
Údaje v této tabulce byly opraveny dne 2.3.2018
Excel PDF
Tab. 3b Účast v neformálním vzdělávání celkem a dle orientace vzdělávání (25–64 let) Excel PDF
Tab. 4 Účast v neformálním vzdělávání (25–64 let), 2007–2016 Excel PDF
Tab. 5 Účast v neformálním vzdělávání dle orientace vzdělávání (25–64 let),
2011–2016
Excel PDF
Tab. 6 Podíl pracovně a mimopracovně orientovaných aktivit neformálního vzdělávání (25–64 let), 2007–2016 Excel PDF
Tab. 7a Průměrný počet aktivit neformálního vzdělávání na osobu za rok (18–69 let) Excel PDF
Tab. 7b Průměrný počet aktivit neformálního vzdělávání na osobu za rok (25–64 let) Excel PDF
Tab. 8a Průměrný počet hodin strávený neformálním vzděláváním na osobu za rok (18–69 let) Excel PDF
Tab. 8b Průměrný počet hodin strávený neformálním vzděláváním na osobu za rok (25–64 let) Excel PDF
Tab. 9a Průměrné osobní náklady (tj. náklady hrazené účastníkem) na neformální vzdělávání na osobu za rok (18–69 let) Excel PDF
Tab. 9b Průměrné osobní náklady (tj. náklady hrazené účastníkem) na neformální vzdělávání na osobu za rok (25–64 let) Excel PDF
Tab. 10a Struktura oborů neformálního vzdělávání dle počtu aktivit a počtu hodin strávených vzděláváním (18–69 let) Excel PDF
Tab. 10b Struktura oborů neformálního vzdělávání dle počtu aktivit a počtu hodin strávených vzděláváním (25–64 let) Excel PDF
Tab. 11a Účast v jazykově zaměřeném neformálním vzdělávání celkem a dle orientace vzdělávání (18–69 let) Excel PDF
Tab. 11b Účast v jazykově zaměřeném neformálním vzdělávání celkem a dle orientace vzdělávání (25–64 let) Excel PDF
Tab. 12 Účast v neformálním vzdělávání zaměřeném na ICT celkem a dle orientace vzdělávání (25–64 let) Excel PDF
Účast – pracující
Tab. 13a Účast v neformálním vzdělávání celkem a dle orientace vzdělávání – pracující (18–69 let) Excel PDF
Tab. 13b Účast v neformálním vzdělávání celkem a dle orientace vzdělávání – pracující (25–64 let) Excel PDF
Tab. 14 Průměrná délka trvání aktivit neformálního vzdělávání na pracujícího za rok (18–69 let) Excel PDF
Účast – zaměstnanci
Tab. 15 Účast v neformálním vzdělávání celkem a dle orientace vzdělávání – zaměstnanci (18–69 let) Excel PDF
Tab. 16 Účast v pracovně orientovaném neformálním vzdělávání podporovaném zaměstnavatelem – zaměstnanci (18–69 let) Excel PDF
Tab. 17 Průměrná délka trvání aktivit neformálního vzdělávání na zaměstnance za rok (18–69 let) Excel PDF

Další vzdělávání a motivace k vyššímu zapojení 
Tab. 18a Účast ve formálním či neformálním vzdělávání a motivace účastnit se (více) vzdělávání (18–69 let) Excel PDF
Tab. 18b Účast ve formálním či neformálním vzdělávání a motivace účastnit se (více) vzdělávání (25–64 let) Excel PDF
Tab. 19 Nejčastější důvody neúčasti v (dalším) vzdělávání (18–69 let) Excel PDF

Informální učení + četba
Tab. 20 Účast v informálním učení celkem a dle zdroje (18–69 let) Excel PDF
Tab. 21 Četba knih a novin (18–69 let) Excel PDF

Znalost cizích jazyků v populaci
Tab. 22 Znalost cizích jazyků – základní přehled (18–69 let) Excel PDF
Tab. 23 Úroveň znalostí vybraných cizích jazyků v populaci (18–69 let) Excel PDF

Mezinárodní srovnání
Tab. 24 Účast a průměrný počet hodin na účastníka strávený formálním vzděláváním za měsíc (25–64 let) Excel PDF
Tab. 25 Účast a průměrný počet hodin na účastníka strávený formálním vzděláváním za měsíc – pracující (25–64 let) Excel PDF
Tab. 26 Účast a průměrný počet hodin na účastníka strávený neformálním vzděláváním za rok (25–64 let) Excel PDF
Tab. 27 Podíl pracovně a mimopracovně orientovaných aktivit neformálního vzdělávání (25–64 let) Excel PDF
Tab. 28 Účast v neformálním vzdělávání dle nejvyššího dosaženého vzdělání
(25–64 let)
Excel PDF
Tab. 29 Účast v neformálním vzdělávání dle ekonomického postavení (25–64 let) Excel PDF
Tab. 30 Účast a průměrný počet hodin na účastníka strávený neformálním vzděláváním za měsíc – pracující (25–64 let) Excel PDF
Tab. 31 Struktura aktivit neformálního vzdělávání dle plátce (25–64 let) Excel PDF
Tab. 32 Účast v pracovně orientovaném neformálním vzdělávání dle plátce (25–64 let) Excel PDF
Tab. 33 Zapojení do vzdělávání a vůle k (dalšímu) zapojení do vzdělávání (25–64 let) Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 28.02.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.