Vzdělávání dospělých: specifické výstupy z šetření Adult Education Survey - 2011

 
Kód: e-3313-13
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Úvod PDF
Vysvětlivky PDF
1. Formální vzdělávání PDF
2. Neformální vzdělávání PDF
3. Studium cizích jazyků v rámci neformálního vzdělávání PDF
4. Přístupy ke vzdělávání a důvody neúčasti PDF
5. Informální učení PDF
Celá publikace (2,0 MB) PDF
Archiv:
  • rok 2018  |  2016
  • rok 2017  |  2015
  • rok 2014  |  2011
  • rok 2013  |  2011
  • rok 2012  |  2011
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 17.05.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.