Význam zahraničního obchodu s Čínou roste

 

27. 6. 2013

Obrat zahraničního obchodu s Čínou vzrostl v roce 2012 proti roku 2005 více než 3krát. Čína se tak stala s podílem 5,8 % nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky ze států mimo Evropskou unii. Nejvíce se dováží i vyváží strojírenské výrobky.

„Rozsah zahraničního obchodu s Čínou byl v letech 2005 až 2012 z více než devíti desetin určován dovozem, který u některých výrobků kryl značnou část dovozních potřeb České republiky. V uvedeném období vzrostl dovoz z Číny z 94,1 mld. Kč na 305,2 mld. Kč,“ zhodnotil vývoj obchodování s Čínou Karel Král, ředitel odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ. Vývoz se v roce 2012 proti roku 2005 zvýšil pouze o 25,5 mld. Kč. Výrazně vyšší hodnoty dovozu oproti hodnotám vývozu ovlivnily nárůst schodku zahraničního obchodu s Čínou (v roce 2012 proti roku 2005 o 148,6 mld. Kč), což negativně působilo na vývoj celkové obchodní bilance České republiky.

Vývoz ČR do Číny zaznamenal mírné navýšení
Pozice Číny na celkovém českém vývozu se v letech 2005 až 2012 sice mírně zvyšovala, zůstala však stále nevýznamná. S podílem 1,1 % obsadila Čína v roce 2012 na celkovém českém vývozu 19. místo. Nejsilnější pozici (63,1 % v roce 2012) vývozu do Číny si dlouhodobě udržovaly elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče. Významný podíl měly i stroje a zařízení k výrobě energie; odborné, vědecké a řídicí přístroje a zařízení; a silniční vozidla.

Z Číny se do ČR dováží především výpočetní technika
„Český dovoz ovlivňuje Čína opravdu výrazně. V roce 2012 byla Čína s podílem 11,1 % náš druhý nejvýznamnější obchodní partner. První bylo Německo s podílem 25,2 % na celkovém dovozu do ČR,“ uvedl Karel Král.
Dominantní postavení (75,7 % v roce 2012) patřilo strojírenským výrobkům, které určovaly dynamiku celkového dovozu z Číny a současně byly největším nositelem deficitu obchodní bilance s Čínou. K nejvýznamnějším položkám v dovozu patřily výpočetní technika (Čína je dlouhodobě jejím největším dovozcem do České republiky), díly a příslušenství výpočetní techniky, paměťové jednotky, telefonní přístroje (včetně mobilních) a elektrické stroje. Důležitý je i dovoz průmyslového spotřebního zboží (dětské hračky, sportovní potřeby, nábytek, oděvní výrobky a doplňky, obuv, cestovní galanterie a kabelky, fotografické přístroje, optické výrobky a hodiny).

Celá „Analýza zahraničního obchodu s Čínou v letech 2005 až 2012“, včetně doplňujících tabulek, je volně dostupná na webových stránkách ČSÚ:
http://www.czso.cz/csu/czso/zahranicni-obchod-s-cinou-2005-az-2012-63zz81k8k1


Kontakt:
Mgr. Karel Král
odbor statistiky zahraničního obchodu
Tel.: 274 052 161
E-mail: karel.kral@czso.cz

  • ČSÚ TZ ZO Čína OVK_1.doc