Výzkum o příjmech, výdajích a remitencích cizinců žijících v ČR

 

Číslo projektu: TITSCSU118

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky

Program: Program BETA2

Číslo smlouvy: 2023005, https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23238709

Hlavní vědní obor: Ekonomie (AH)

Vedlejší vědní obor: Sociologie, demografie (AO)

Název výzkumné potřeby: Výzkum o příjmech, výdajích a remitencích cizinců žijících v ČR

Cíl potřeby: Výzkum v oblasti šetření mezi cizinci žijícími v ČR o jejich příjmech, výdajích a remitencích posílaných do zahraničí. Výsledky šetření budou následně využity Českým statistickým úřadem při odhadu remitencí cizinců žijících v ČR.

Doba řešení: 01.02.2023 – 31.07.2024

Maximální určená finanční alokace v Kč: 2 472 308,00 Kč

Realizace tohoto šetření proběhne formou dotazníku. Cizinci budou zkoumáni podle vybraných zemí původu a dalších specifikovaných faktorů. Výsledky šetření budou následně využity Českým statistickým úřadem při odhadu remitencí cizinců žijících v ČR. Projekt by měl volně navázat na šetření Sociologického ústavu AV ČR z roku 2010. V souladu s tímto postupem by měly být ukotveny metodologické postupy šetření.

Hlavní výsledek: Výzkumná zpráva k výzkumu o příjmech, výdajích a remitencích cizinců žijících v ČR