Vývoj základních demografických ukazatelů za územně správní celky ČR - 1919-2007

 
Kód: w-4023-09
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Jan Bílík
E-mail: jan.bilik@czso.cz

Soubory ke stažení ZIP
Metodická poznámka Word PDF
Úvod Word PDF

Tab.1 Základní demografické ukazatele za okresy Hlavního města Prahy
v letech 1919-1948 Excel PDF
v letech 1949-2007 Excel PDF

Tab.2 Základní demografické ukazatele za okresy Středočeského kraje
v letech 1919-1948 Excel PDF
v letech 1949-2007 Excel PDF

Tab.3 Základní demografické ukazatele za okresy Jihočeského kraje
v letech 1919-1948 Excel PDF
v letech 1949-2007 Excel PDF

Tab.4 Základní demografické ukazatele za okresy Plzeňského kraje
v letech 1919-1948 Excel PDF
v letech 1949-2007 Excel PDF

Tab.5 Základní demografické ukazatele za okresy Karlovarského kraje
v letech 1919-1948 Excel PDF
v letech 1949-2007 Excel PDF

Tab.6 Základní demografické ukazatele za okresy Ústeckého kraje
v letech 1919-1948 Excel PDF
v letech 1949-2007 Excel PDF

Tab.7 Základní demografické ukazatele za okresy Libereckého kraje
v letech 1919-1948 Excel PDF
v letech 1949-2007 Excel PDF

Tab.8 Základní demografické ukazatele za okresy Královéhradeckého kraje
v letech 1919-1948 Excel PDF
v letech 1949-2007 Excel PDF

Tab.9 Základní demografické ukazatele za okresy Pardubického kraje
v letech 1919-1948 Excel PDF
v letech 1949-2007 Excel PDF

Tab.10 Základní demografické ukazatele za okresy Vysočiny
v letech 1919-1948 Excel PDF
v letech 1949-2007 Excel PDF

Tab.11 Základní demografické ukazatele za okresy Jihomoravského kraje
v letech 1919-1948 Excel PDF
v letech 1949-2007 Excel PDF

Tab.12 Základní demografické ukazatele za okresy Olomouckého kraje
v letech 1919-1948 Excel PDF
v letech 1949-2007 Excel PDF

Tab.13 Základní demografické ukazatele za okresy Zlínského kraje
v letech 1919-1948 Excel PDF
v letech 1949-2007 Excel PDF

Tab.14 Základní demografické ukazatele za okresy Moravskoslezského kraje
v letech 1919-1948 Excel PDF
v letech 1949-2007 Excel PDF

Zveřejněno dne: 16.02.2009
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.