Vývoj věkové struktury obyvatelstva a její tendence - 2001

 
Kód: e-4109-03
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Úvod PDF
Základní charakteristiky věkové struktury obyvatelstva PDF
Vývoj struktury obyvatelstva podle hlavních věkových skupin PDF
Vývoj věkové struktury podle pětiletých věkových skupin PDF
Struktura obyvatelstva podle roku narození PDF
Věková struktura a ekonomická aktivita PDF
Věková struktura a rodinný stav PDF
Územní diferenciace věkové struktury PDF
Závěr PDF

Přílohová část
Graf 1: Věkové složení obyvatelstva ČR z výsledků sčítání lidu 2001 Excel
Tab. 1 Věková struktura obyvatelstva ČR z výsledků sčítání lidu 2001 Excel PDF

Sčítání lidu 2001 - struktura obyvatelstva podle pohlaví a pětiletých věkových skupin
Hl.město Praha Excel PDF
Středočeský kraj Excel PDF
Jihočeský kraj Excel PDF
Plzeňský kraj Excel PDF
Karlovarský kraj Excel PDF
Ústecký kraj Excel PDF
Liberecký kraj Excel PDF
Královéhradecký kraj Excel PDF
Pardubický kraj Excel PDF
Vysočina Excel PDF
Jihomoravský kraj Excel PDF
Olomoucký kraj Excel PDF
Zlínský kraj Excel PDF
Moravskoslezský kraj Excel PDF
Mapa 1: Průměrný věk obyvatelstva okresů ČR z výsledků sčítání lidu 2001 PDF

Zveřejněno dne: 31.03.2003
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.