Vývoj úmrtnosti mladších věkových skupin - 1994 - 2007

 
Kód: e-4011-08
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Vladimír Polášek
E-mail: vladimir.polasek@czso.cz

1. Úvod Word PDF
2. Metodické poznámky a zdroje údajů Word PDF
3. Počet osob Word PDF
4. Počet zemřelých Word PDF
5. Zemřelí podle pohlaví Word PDF
6. Zemřelí podle věku Word PDF
7. Zemřelí podle příčin úmrtí Word PDF
8. Zemřelí do 1 roku – demografické a porodní charakteristiky matek a narozených Word PDF
9. Zemřelí podle krajů Word PDF
10. Závěr Word PDF
Přílohové tabulky
Tab. 1 Zemřelí celkem podle věku za roky 1919-2007 Excel PDF
Tab. 2 Zemřelí na vnitřní příčiny podle věku za roky 1919-2007 Excel PDF
Tab. 3 Zemřelí podle skupin vnitřních příčin za roky 1919-2007 Excel PDF
Příloha k tab. 3. - Přehled skupin vnitřních příčin v jednotlivých revizích podle zařazení do tabulky tab. 3. Excel PDF
Tab. 4 Zemřelí na vnější příčiny podle věku za roky 1919-2007 Excel PDF
Tab. 5 Zemřelí podle vybraných skupin vnějších příčin za roky 1919-2007 Excel PDF
Tab. 6 Zemřelí podle pohlaví a věku za roky 1994-2007 Excel PDF
Tab. 7 Zemřelí podle pohlaví a věku na 100 tis. obyvatel za roky 1994-2007 Excel PDF
Tab. 8 Zemřelí podle kapitol, podkapitol a skupin příčin za roky 1994-2007 Excel PDF
Tab. 9 Zemřelí podle krajů za roky 1994-2007 Excel PDF
Tab. 10 Zemřelí na 100 tis. obyvatel podle krajů za roky 1994-2007 Excel PDF
Tab. 11 Zemřelí podle okresů za roky 1994-2007 Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.06.2008
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.