Vývoj potratovosti v České republice - 2003 - 2014

 
Kód: 130083-15
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Roman Kurkin Ph.D.
E-mail: roman.kurkin@czso.cz

Celá publikace (0,4 MB) PDF
1. Úvod a legislativa Word PDF
2. Potraty podle druhu potratu Word PDF
3. Potraty podle věku a analytické indikátory Word PDF
4. Potraty podle rodinného stavu a počtu předchozích dětí/potratů Word PDF
5. Potraty podle vzdělání a státního občanství Word PDF
6. Územní rozdíly indukované potratovosti Word PDF
7. Mezinárodní srovnání indukované potratovosti Word PDF
8. Závěr Word PDF
9. Tabulky
Tab. 1 Potraty podle druhu potratu v letech 1953–2014 Excel PDF
Tab. 2 Ukončená těhotenství podle věkové skupiny ženy v letech 1958–2014 Excel PDF
Tab. 3 Ukončená těhotenství podle způsobu ukončení v letech 1958–2014 Excel PDF
Tab. 4 Potraty podle věkové skupiny ženy v letech 1958–2014 Excel PDF
Tab. 5 Indukované potraty podle věkové skupiny ženy v letech 1958–2014 Excel PDF
Tab. 6 Míry potratovosti na 1 000 žen podle věku a druhu potratu v letech 2003–2014 Excel PDF
Tab. 7 Mininterrupce a indukované potraty ze zdravotních důvodů v letech 1987–2014 Excel PDF
Tab. 8 Podíl potratů z ukončených těhotenství podle věku žen v letech 1990–2014 Excel PDF
Tab. 9 Podíl indukovaných potratů z ukončených těhotenství podle věku ženy v letech 1990–2014 Excel PDF
Tab. 10 Podíl samovolných potratů z ukončených těhotenství podle věku ženy v letech 1990–2014 Excel PDF
Tab. 11 Potraty podle rodinného stavu ženy v letech 1960–2014 Excel PDF
Tab. 12 Indukované potraty podle rodinného stavu ženy v letech 1960–2014 Excel PDF
Tab. 13 Indukované potraty podle počtu dětí ženy v letech 1990–2014 Excel PDF
Tab. 14 Indukované potraty podle pořadí zákroku v letech 1990–2014 Excel PDF
Tab. 15 Potraty podle vzdělání a druhu potratu v letech 2003–2014 Excel PDF
Tab. 16 Potraty žen s cizím státním občanstvím v letech 2003–2014 Excel PDF
Tab. 17 Úhrnná indukovaná potratovost podle krajů a okresů v letech 2003–2014 Excel PDF
Tab. 18 Průměrný věk ženy při indukovaném potratu podle krajů v letech 2003–2014 Excel PDF
Tab. 19 Index indukované potratovosti v evropských zemích v letech 2003–2013 Excel PDF
10. Mapy
Mapa 1 Okresy České republiky PDF PNG
Mapa 2 Úhrnná indukovaná potratovost podle okresů v období 2003–2005 PDF PNG
Mapa 3 Úhrnná indukovaná potratovost podle okresů v období 2006–2008 PDF PNG
Mapa 4 Úhrnná indukovaná potratovost podle okresů v období 2009–2011 PDF PNG
Mapa 5 Úhrnná indukovaná potratovost podle okresů v období 2012–2014 PDF PNG

Zveřejněno dne: 10.12.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.