Vývoj obyvatelstva v krajích České republiky - 2020

 
Kód: 130157-21
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Michaela Němečková
E-mail: michaela.nemeckova@czso.cz

Celá publikace (7,5 MB) PDF
Úvod PDF
1. Počet obyvatel a věkové složení PDF
2. Sňatečnost PDF
3. Rozvodovost PDF
4. Porodnost PDF
5. Úmrtnost PDF
6. Migrace PDF
Příloha PDF
Zdroje dat PDF
Archiv:
  • rok 2021  |  2020
  • rok 2020  |  2019
  • rok 2019  |  2018
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.10.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.