Vývoj obyvatelstva hl. m. Prahy - 2001 až 2010

 
Kód: e-104007-11
Informační služby: tel: 274 052 673
E-mail: infoservispraha@czso.cz
Kontakt: Mgr. Jana Podhorská
E-mail: jana.podhorska@czso.cz


Zveřejněno dne: 15.11.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.