Vývoj lidských zdrojů v Pardubickém kraji - vybrané kapitoly - 2000 až 2009

 
Kód: e-531363-10
Informační služby: tel: 466 743 418
E-mail: infoservispa@czso.cz
Kontakt: Ing. Hedvika Fialová
E-mail: hedvika.fialova@czso.cz

Úvod PDF
1. Velikost pracovní síly PDF
2. Kvalita pracovní síly PDF
3. Využití pracovní síly PDF
Hlavní poznatky z analýzy PDF
Publikace v pdf (1,6 MB) PDF
Tabulková příloha
Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů v roce 2009
Tab. A-1. Obyvatelstvo Excel
Tab. A-2. Cizinci Excel
Tab. A-3. Výběrové šetření pracovních sil Excel
Tab. A-4. Vzdělávání Excel
Tab. A-5. Ekonomika Excel
Tab. A-6. Nezaměstnanost (MPSV) Excel
Vybrané ukazatele v časové řadě 2000 až 2009
Tab. B-1. Obyvatelstvo Excel
Tab. B-2. Cizinci Excel
Tab. B-3. Výběrové šetření pracovních sil Excel
Tab. B-4. Vzdělávání Excel
Tab. B-5. Ekonomika Excel
Tab. B-6. Nezaměstnanost (MPSV) Excel
Kartogramy
1. Ekonomická aktivita obyvatel a struktura zaměstnaných podle krajů v roce 2009 JPG
2. Změna počtu obyvatel stěhováním podle správních obvodů ORP v letech 2000 – 2009 JPG
3. Změna počtu obyvatel stěhováním podle obcí v letech 2000 – 2009 JPG
4. Cizinci podle obcí k 31. 12. 2009 JPG
5. Cizinci ze zemí Evropské unie podle obcí k 31. 12. 2009 JPG
6. Vzdělání obyvatel ve věku 15 a více let podle krajů v roce 2009 JPG
7. Žáci středních škol podle krajů v roce 2009 JPG
8. Studenti vysokých škol podle krajů v roce 2009 JPG
9. Uchazeči o zaměstnání s úspěšně ukončenou rekvalifikací podle okresů v roce 2009 JPG
10. Míra nezaměstnanosti podle obcí k 31. 12. 2009 JPG
11. Změna míry nezaměstnanosti podle správních obvodů ORP v období 2007 – 2009 (stav k 31. 12.) JPG
12. Změna počtu zaměstnanců podle obcí v letech 2001 – 2009 JPG
13. Změna míry zaměstnanosti podle krajů v letech 2002 – 2007 JPG
14. Změna míry zaměstnanosti podle krajů v letech 2007 – 2009 JPG
15. Obecná míra nezaměstnanosti podle krajů v roce 2009 JPG
16. Produktivita práce podle krajů v letech 2000 – 2009 JPG
17. Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů v letech 2000 – 2008 JPG
18. Změna počtu studentů vysokých škol podle krajů v letech 2000 – 2009 JPG

Zveřejněno dne: 31.12.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.