Vývoj lidských zdrojů v Olomouckém kraji - vybrané kapitoly - 2000 až 2009

 
Kód: e-711363-10
Informační služby: tel: 585 731 511
E-mail: infoservisolom@czso.cz
Kontakt: Naděžda Demlová

Úvod PDF
1. Velikost pracovní síly PDF
2. Kvalita pracovní síly PDF
3. Využití pracovní síly PDF
Publikace v pdf (1,5 MB) PDF
Tabulková příloha
Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů v roce 2009
Tab. A-1. Obyvatelstvo Excel PDF
Tab. A-2. Cizinci Excel PDF
Tab. A-3. Výběrové šetření pracovních sil Excel PDF
Tab. A-4. Vzdělávání Excel PDF
Tab. A-5. Ekonomika Excel PDF
Tab. A-6. Nezaměstnanost (MPSV) Excel PDF
Vybrané ukazatele v časové řadě 2000 až 2009
Tab. B-1. Obyvatelstvo Excel PDF
Tab. B-2. Cizinci Excel PDF
Tab. B-3. Výběrové šetření pracovních sil Excel PDF
Tab. B-4. Vzdělávání Excel PDF
Tab. B-5. Ekonomika Excel PDF
Tab. B-6. Nezaměstnanost (MPSV) Excel PDF
Kartogramy
Ekonomická aktivita obyvatel a struktura zaměstnaných osob podle krajů v roce 2009 JPG
Studenti vysokých škol podle krajů v roce 2009 JPG
Uchazeči o zaměstnání s úspěšně ukončenou rekvalifikací podle okresů v roce 2009 JPG
Produktivita práce podle krajů v letech 2000 – 2009 JPG

Zveřejněno dne: 31.12.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.