Vývoj bytové výstavby v Pardubickém kraji - 1998 - 2007

 
Kód: e-13-5342-08
Informační služby: tel: 466 743 418
E-mail: infoservispa@czso.cz
Kontakt: Ing. Hedvika Fialová
E-mail: hedvika.fialova@czso.cz

1. Bytová výstavba v České republice PDF
2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Pardubickém kraji PDF
3. Bytová výstavba v okresech Pardubického kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) PDF
4. Dokončená bytová výstavba v Pardubickém kraji (podle územní struktury platné k 1. 1. 2007) PDF
5. Rozmístění dokončené bytové výstavby v Pardubickém kraji (podle územní struktury platné k 1. 1. 2007) PDF
Závěr PDF
Seznam použité literatury a informačních zdrojů PDF
Publikace v PDF (14,3 MB) PDF
tabulky - PŘÍLOHOVÉ
GRAFY
KARTOGRAMY, MAPY, OBRÁZKY

Zveřejněno dne: 31.10.2008
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.