Vývoj bytové výstavby v Olomouckém kraji - 1998 - 2007

 
Kód: e-13-7134-08
Informační služby: tel: 585 731 511
E-mail: infoservisolom@czso.cz
Kontakt: Mgr. Kateřina Káňová
E-mail: katerina.kanova@czso.cz

Publikace v PDF (8,3 MB) PDF
Úvod PDF
Metodické vysvětlivky PDF
1. Bytová výstavba v České republice PDF
2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Olomouckém kraji PDF
3. Bytová výstavba v okresech Olomouckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) PDF
4. Dokončená bytová výstavba v Olomouckém kraji (podle územní struktury platné k 1.1.2007) PDF
5. Rozmístění dokončené bytové výstavby v Olomouckém kraji (podle územní struktury platné k 1.1.2007) PDF
Závěr PDF
Seznam použité literatury a informačních zdrojů PDF
Zkratky názvů krajů a okresů PDF
PŘÍLOHOVÉ TABULKY
GRAFY
KARTOGRAMY

Zveřejněno dne: 31.10.2008
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.