Využívání internetu k vyhledávání informací o zdraví

 

Český statistický úřad provádí od roku 2003 pravidelné roční „Výběrové šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci“. Toto šetření je realizováno v rámci Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) pořádaného ČSÚ, formou osobního interview (Computer Assisted Personal Interviewing – CAPI). Šetření probíhá vždy ve 2. čtvrtletí a na otázky týkající se ICT odpovídá okolo 9 tisíc jednotlivců starších 16 let. Díky návaznosti na VŠPS, je možné získat informace za jednotlivce v různém socio-demografickém členění. V šetření je mimo jiné také kladen dotaz na využívání internetu k vyhledávání informací o zdraví.

Od roku 2006 probíhá výše zmiňované šetření dle Nařízení Evropské komise a Evropského parlamentu ke statistikám informační společnosti: “REGULATION No 808/2004“, čímž je umožněno přinášet srovnatelné údaje s jednotlivými zeměmi EU, Islandem a Norskem.

Pro podrobné informace a výsledky přejděte na následující odkazy: