Využívání ICT v organizacích veřejné správy

 

Český statistický úřad prováděl od roku 2004 pravidelné roční šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního statistického výkazu organizačních složek státu. Výkazem byly obesílány veškeré organizační složky státu, kraje a obce a jednalo se tedy o vyčerpávající šetření, které umožňovalo získat srovnání ve využívání ICT napříč celou veřejnou správou. Cílem tohoto šetření bylo zjistit přístup a vybavenost orgánů veřejné správy informačními a komunikačními technologiemi a způsob využívání těchto moderních technologií ve vztahu k občanům a firmám. V současnosti je toto šetření neaktivní a poslední získaná data obsahují údaje za rok 2011.

Pro podrobné informace a výsledky přejděte na následující odkazy:

  • Přílohy
  • Metodologie
  • Využívání ICT ve veřejné správě v datech
  • Kontaktní osoba Českého statistického úřadu pro tuto oblast:

    Ing. Karel Novotný
    tel.: 274 054 243
    e-mail: karel.novotny@czso.cz