Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - rok 2017, leden 2018


Používání 3D tisku
Tab. 47: Firmy, které využívaly 3D tisku celkem Excel PDF
Tab. 48: Firmy s vlastní či pronajatou 3D tiskárnou Excel PDF
Tab. 49: Firmy, které využily 3D tisku na zakázku (nakoupily 3D tisk jako službu) Excel PDF
Tab. 50 : Firmy, které využívaly 3D tisk k výrobě prototypů či modelů Excel PDF
Tab. 51: Firmy, které využívaly 3D tisk k výrobě polotovarů, součástek a dalších výrobků Excel PDF

Zveřejněno dne: 22.01.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.