Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2017


Nakupování přes internet jednotlivci pro soukromé účely
Tab. 97: Jednotlivci v ČR nakupující na internetu, 2017 Excel PDF
Tab. 98: Jednotlivci v krajích ČR nakupující na internetu, 2016 Excel PDF
Tab. 99: Jednotlivci v ČR nakupující na internetu, 2012 až 2017 Excel PDF
Tab. 100: Jednotlivci v zemích EU nakupující na internetu (v posledních 12 měsících), 2009 až 2016 Excel PDF
Tab. 101: Počet nákupů na internetu uskutečněných jednotlivci v ČR během 3 měs., 1.čtvrtletí 2017 Excel PDF
Tab. 102: Jednotlivci v zemích EU nakupující na internetu více než 3x během 3 měsíců, 2016 Excel PDF
Tab. 103: Útrata jednotlivců v ČR za nákupy přes internet během 3 měsíců, 1.čtvrtletí 2017 Excel PDF
Tab. 104: Jednotlivci v zemích EU, kteří nakoupili na internetu v posledních 3 měsících před šetřením za 100 EUR a více, 2016 Excel PDF
Tab. 105: Země původu prodejců zboží/služeb zakoupených jednotlivci v ČR přes internet, 2017 Excel PDF
Tab. 106: Jednotlivci v zemích EU nakupující zboží/služby online od prodejců z jiné země EU, 2016 Excel PDF
Tab. 107: Jednotlivci v ČR nakupující na internetu vybrané druhy zboží každodenní spotřeby, 2017 Excel PDF
Tab. 108: Jednotlivci v ČR nakupující na internetu vybrané druhy zboží k trávení volného času, 2017 Excel PDF
Tab. 109: Jednotlivci v ČR nakupující na internetu vybrané druhy zboží do domácnosti, 2017 Excel PDF
Tab. 110: Jednotlivci v zemích EU nakupující na internetu vybrané druhy zboží, 2016 (1) Excel PDF
Tab. 111: Jednotlivci v zemích EU nakupující na internetu vybrané druhy zboží, 2016 (2) Excel PDF
Tab. 112: Jednotlivci v ČR nakupující na internetu vybrané služby, 2017 Excel PDF
Tab. 113: Jednotlivci v zemích EU nakupující na internetu vybrané služby, 2016 Excel PDF

Zveřejněno dne: 20.11.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.