Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - 2014

 
Kód: 062005-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Eva Myšková Skarlandtová
E-mail: eva.myskova@czso.cz

METODOLOGICKÝ ÚVOD
Metodologický úvod Word PDF
Základní údaje o šetření
Výběrový soubor
Sledované ukazatele
ANALYTICKÁ ČÁST
1. Firemní počítačová síť a související technologie Word PDF
2. Internet Word PDF
3. Použití internetu ve vztahu k veřejné správě Word PDF
4. Webové stránky a jejich využití Word PDF
5. Zaměstnanci a informační technologie Word PDF
6. Automatizované sdílení dat uvnitř podniku – integrace vnitropodnikových procesů Word PDF
7. Elektronický prodej Word PDF
8. Elektronické nakupování Word PDF
9. Elektronická fakturace Word PDF
10. Elektronická výměna dat s externími subjekty
11. Elektronické sdílení informací k řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů Word PDF
12. Cloud computing Word PDF
13. Identifikace na radiové frekvenci Word PDF
TABULKOVÁ ČÁST
Údaje o základním souboru
Firemní počítačová síť a související technologie
Internet
Použití internetu ve vztahu k veřejné správě
Webové stránky a jejich využití
Zaměstnanci a informační technologie
Automatizované sdílení dat uvnitř podniku – integrace vnitropodnikových procesů
Elektronická fakturace
Elektronická výměna dat s externími subjekty
Elektronické sdílení informací k řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů
Identifikace na radiové frekvenci
Cloud computing
Elektronické nakupování
Elektronický prodej
Použitá terminologie Word PDF
Dotazník PDF
Celá publikace ke stažení (velikost souboru 5,0 MB) PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.12.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.