Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - 2013

 
Kód: e-9702-13
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Eva Myšková Skarlandtová
E-mail: eva.myskova@czso.cz


METODOLOGICKÝ ÚVOD
Metodologický úvod Word PDF
Základní údaje o šetření
Výběrový soubor
Sledované ukazatele

ANALYTICKÁ ČÁST
1. Firemní počítačová síť a související technologie Word PDF
2. Internet Word PDF
3. Použití internetu ve vztahu k veřejné správě Word PDF
4. Webové stránky a jejich využití Word PDF
5. Zaměstnanci a informační technologie Word PDF
6. Automatizované sdílení dat uvnitř podniku – integrace podnikových procesů Word PDF
7. Elektronické nakupování Word PDF
8. Elektronický prodej Word PDF
9. Elektronická fakturace Word PDF
10. Sociální média Word PDF

TABULKOVÁ ČÁST
Údaje o základním souboru
Firemní počítačová síť a související technologie
Internet
Použití internetu ve vztahu k veřejné správě
Webové stránky a jejich využití
Zaměstnanci a informační technologie
Automatizované sdílení dat uvnitř podniku – integrace vnitropodnikových procesů
Elektronická fakturace
Sociální média
Elektronické nakupování
Elektronický prodej

Použitá terminologie

Dotazník

Celá publikace ke stažení (velikost souboru 6,7 MB)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.12.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.