Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - 2010

 
Kód: e-9702-11
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis


METODOLOGICKÝ ÚVOD
Metodologický úvod Word PDF
Základní údaje o šetření
Výběrový soubor
Sledované ukazatele

ANALYTICKÁ ČÁST
1. Firemní počítačová síť Word PDF
2. Internet a jeho využití Word PDF
3. Použití internetu ve vztahu k veřejné správě Word PDF
4. Webové stránky a jejich využití Word PDF
5. Zaměstnanci a informační technologie Word PDF
6. Automatizované sdílení dat uvnitř podniku integrace podnikových procesů Word PDF
7. Elektronická výměna dat a elektronická fakturace Word PDF
8. Elektronický nákup Word PDF
9. Elektronický prodej Word PDF
10. Bezpečnost informačního systému Word PDF
11. Identifikace na rádiové frekvenci Word PDF
12. Informační a komunikační technologie a životní prostředí Word PDF

TABULKOVÁ ČÁST
Údaje o základním souboru
Firemní počítačová síť a související technologie
Použití internetu ve vztahu k veřejné správě
Webové stránky a jejich využití
Zaměstnanci a informační technologie
Automatizované sdílení dat uvnitř podniku – integrace podnikových procesů
Elektronická výměna dat mezi podniky
Elektronický nákup
Elektronický prodej
Identifikace na rádiové frekvenci
Informační a komunikační technologie a životní prostředí
Bezpečnost informačního systému

POUŽITÁ TERMINOLOGIE

DOTAZNÍK

CELÁ PUBLIKACE (0,9 MB)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.12.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.