Vysvětlivky ke klasifikaci (CZ-COFOG)

 

Vysvětlivky ke klasifikaci (uvedené v části IV.) obsahují věcné a adresné definiční vymezení až do hloubky tříd klasifikace (4 místa). Slouží zejména pro snazší orientaci při zatřiďování.

Upozornění:

V rámci zjednodušení se u vysvětlivek v textu používá:
- pojem „subjekt“ - rozumí se vládní instituce zahrnující příslušné úřady, organizace, orgány a případně i jejich dílčí organizační celky, útvary, agentury apod.

- pojem „správa“ - může představovat kromě vlastní správy dané záležitosti rovněž další činnosti, jako řízení, vedení, dohled, provoz, regulaci, inspekci, podporu (ve formě dotací, půjček, grantů, případně jiných forem), poskytování zařízení apod.; některé podstatné činnosti mohou být podle důležitosti přímo zdůrazněny v textu jednotlivých tříd.