Výstavba nebytových budov v České republice - v letech 2006 až 2011

 
Kód: e-8212-13
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Silvie Lukavcová
E-mail: silvie.lukavcova@czso.cz

textová část Word PDF

Tabulky
Tab 1 Počet nebytových budov v letech 2006-2011 podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností a podle skupin klasifikace CZ-CC Excel PDF
Tab 2 Počet nebytových budov v letech 2006-2011 podle krajů, velikostních skupin obcí a podle skupin klasifikace CZ-CC Excel PDF
Tab 3 Vybrané ukazatele za hotely a obdobné budovy dokončené v letech 2006-2011 podle krajů Excel PDF
Tab 4 Vybrané ukazatele za administrativní budovy dokončené v letech 2006-2011 podle krajů Excel PDF
Tab 5 Vybrané ukazatele za budovy pro obchod dokončené v letech 2006-2011 podle krajů Excel PDF
Tab 6 Vybrané ukazatele za budovy pro dopravu a telekomunikace dokončené v letech 2006-2011 podle krajů Excel PDF
Tab 7 Vybrané ukazatele za budovy pro průmysl a skladování dokončené v letech 2006-2011 podle krajů Excel PDF
Tab 8 Vybrané ukazatele za budovy pro kulturu a vzdělávání dokončené v letech 2006-2011 podle krajů Excel PDF
Tab 9 Struktura nových nebytových budov dokončených v období 2006-2011 v krajích ČR podle skupin (CZ-CC) a podle nosné konstrukce Excel PDF

Grafy
Graf 1 Nové nebytové budovy dokončené v letech 2006-2011 Word
Graf 2 Počet dokončených nových nebytových budov v letech 2006-2011 podle skupin klasifikace CZ-CC Word
Graf 3 Počet nových nebytových budov dokončených v letech 2006-2011 podle krajů a podle skupin dle klasifikace CZ-CC Word
Graf 4 Počet nových nebytových budov dokončených v letech 2006-2011 podle velikostních skupin obcí a podle skupin dle klasifikace CZ-CC Word
Graf 5 Průměrná zastavěna plocha nebytových budov dokončených v období 2006-2011 (v m2) Word
Graf 6 Průměrný obestavěný prostor nebytových budov dokončených v období 2006-2011 (v m3) Word
Graf 7 Průměrná doba výstavby nebytových budov dokončených v období 2006-2011 (v měsících) Word
Graf 8 Průměrná pořizovací hodnota nebytových budov dokončených v období 2006-2011 (v tis. Kč) Word
Graf 9 Struktura nových nebytových budov dokončených v letech 2006-2011 podle nosné konstrukce a podle skupin dle klasifikace CZ-CC (v %) Word
Graf 10 Struktura nových nebytových budov dokončených v letech 2006-2011 podle nosné konstrukce a podle krajů (v %) Word

Kartogramy
Kartogram 1 Počet dokončených nových nebytových budov v letech 2006-2011 podle obcí JPG
Kartogram 2 Počet dokončených nových nebytových budov ve správních obvodech ORP podle klasifikace CZ-CC v letech 2006-2011 JPG
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.01.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.