Vyspělé technologie

 

Oblasti špičkových/vyspělých (high-tech) technologií jako jsou např. ICT, biotechnologie nebo nanotechnologie věnují ve všech vyspělých státech zvýšenou pozornost jak podniky, tak i státní instituce. Podporou této oblasti jsou sledovány nejen cíle technologické, ale z podstatné části i specifické cíle státu (např. vnější bezpečnost, zdraví atd.).

Rozsah existujících statistických ukazatelů, které by umožnily přímo měřit vliv vědy a výzkumu ve vztahu ke konkurenceschopnosti a tím i růstu ekonomiky je v současné době značně omezený. Existují pouze nepřímé ukazatele vycházející například právě z níže uvedených statistických údajů o technologicky náročných odvětvích, produktech, vynálezech a technických řešeních (high-tech statistiky).

High-tech statistiku sledujeme v následujících oblastech: