Vysokoškolský výzkum a vývoj

 

Výzkum a vývoj prováděný na vysokých školách by měl být v každé zemi klíčový jak pro produkci a především pro šíření nových vědeckých a technologických znalostí tak i pro rozvoj kvalifikovaných lidských zdrojů. Tyto faktory následně významným způsobem ovlivňují ekonomický a technologický rozvoj společnosti a její konkurenceschopnost, a to prostřednictvím jak aplikovaného výzkumu, tak i experimentálního vývoje a inovací, jež jsou prováděny především v podnikatelském sektoru. Spolupráce vysokoškolského sektoru, jako dodavatele nových znalostí a kvalifikovaných lidských zdrojů, se sektorem podnikatelským, jako jejich spotřebitelem, by tak měla být v každé vyspělé společnosti samozřejmostí.

Cílem této rozsáhlé studie vypracované Českým statistickým úřadem je poskytnout jak laické tak především odborné veřejnosti podrobný statistický přehled o vývoji a postavení vysokoškolského výzkumu a vývoje včetně jeho výsledků v posledních letech v České republice a ve světě. Poprvé byly zpracovány nejen finanční a lidské vstupy směřující do vysokoškolského výzkumu a vývoje, ale za pomoci administrativních dat i výsledky výzkumné a vývojové činnosti jako jsou odborné články a jejich citace a udělené patenty.

Součástí studie je i rozsáhlá metodologická a tabulková příloha včetně údajů za jednotlivé vysoké školy pocházející z veřejně dostupných administrativních dat.

Pro stáhnutí celé studie včetně jejich příloh přejděte na následující odkazy:

 • Analytická část - studie
 • Metodologická příloha
 • Tabulková příloha
 • Celá studie
 • Kontaktní osoba:
  Ing. Martin Mana
  Tel: 274 05 2369
  E-mail: martin.mana@czso.cz