Vysokoškoláci z demografického pohledu - 1991 - 2006

 
Kód: e-4036-07
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Úvod PDF
Metodické poznámky PDF
Počty vysokoškoláků PDF
Sňatky PDF
Rozvody PDF
Živě narození PDF
Potraty PDF
Zemřelí PDF
Vnitřní stěhování PDF
Závěr PDF

Přílohové tabulky
Tab. 1 Sňatky snoubenců s vysokoškolským vzděláním Excel PDF
Tab. 2 Rozvody manželů s vysokoškolským vzděláním Excel PDF
Tab. 3 Živě narození matkám s vysokoškolským vzděláním Excel PDF
Tab. 4 Potraty žen s vysokoškolským vzděláním Excel PDF
Tab. 5 Zemřelí s vysokoškolským vzděláním Excel PDF
Tab. 6 Vnitřní stěhování (v ČR) osob s vysokoškolským vzděláním Excel PDF
Tab. 7 Sňatky s mužem s vysokoškolským vzděláním za ČR, kraje a okresy Excel PDF
Tab. 8 Sňatky s ženou s vysokoškolským vzděláním za ČR, kraje a okresy Excel PDF
Tab. 9 Sňatky obou snoubenců s vysokoškolským vzděláním za ČR, kraje a okresy Excel PDF
Tab. 10 Rozvody manželství s mužem s vysokoškolským vzděláním za ČR, kraje a okresy Excel PDF
Tab. 11 Rozvody manželství s ženou s vysokoškolským vzděláním za ČR, kraje a okresy Excel PDF
Tab. 12 Rozvody manželství obou manželů s vysokoškolským vzděláním za ČR, kraje a okresy Excel PDF
Tab. 13 Živě narození matkám s vysokoškolským vzděláním za ČR, kraje a okresy Excel PDF
Tab. 14 Potraty žen s vysokoškolským vzděláním za ČR, kraje a okresy Excel PDF
Tab. 15 Umělá přerušení těhotenství žen s vysokoškolským vzděláním za ČR, kraje a okresy Excel PDF
Tab. 16 Zemřelí s vysokoškolským vzděláním za ČR, kraje a okresy Excel PDF
Tab. 17 Přistěhovalí s vysokoškolským vzděláním ( bez zahraničního stěhování) za kraje a okresy Excel PDF
Tab. 18 Vystěhovalí s vysokoškolským vzděláními (bez zahraničního stěhování) za kraje a okresy Excel PDF
Tab. 19 Saldo stěhování osob s vysokoškolským vzděláním ( bez zahraničního stěhování) za kraje a okresy Excel PDF

Zveřejněno dne: 01.10.2007
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.