Vybrané údaje za obce Pardubického kraje podle správních obvodů - 2013


Vysoké Mýto
Základní údaje o správním obvodu PDF
Tab. 1.1 Základní charakteristika obcí k 31. 12. 2013 Excel
Tab. 1.2 Číselník obcí, správních obvodů ORP, POU a okresů k 31. 12. 2013 Excel
Tab. 1.3 Struktura pozemků podle druhu k 31. 12. 2013 Excel
Tab. 1.4 Vybavenost obcí vybranými druhy zařízení (počet zařízení k 31. 12. 2013) Excel
Tab. 1.5 Bilance obyvatel v roce 2013 Excel
Tab. 1.6 Počet obyvatel podle věkových skupin k 31. 12. 2013 Excel
Tab. 1.7 Nezaměstnanost, počty uchazečů o zaměstnání a volná pracovní místa k 31. 3. 2014 Excel
Tab. 1.8 Ekonomické subjekty se sídlem na území obcí k 31. 12. 2013 Excel
Tab. 1.9 Bytová výstavba v letech 2004 – 2013 Excel
Tab. 1.10 Volební účast a podíly hlasů pro kandidáty a volební strany ve volbě prezidenta ČR a ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2013 Excel

Zveřejněno dne: 31.03.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.