Výsledky voleb na webu ČSÚ jsou přístupné i pro nevidomé a slabozraké

 


9. října 2008

Výsledky voleb na webu ČSÚ jsou přístupné i pro nevidomé a slabozraké


S výsledky krajských a senátních voleb se budou moci v letošním roce bez problémů seznámit i handicapovaní uživatelé webu tak, jak to požaduje vyhláška č. 64/2008 o přístupnosti webových stránek orgánů veřejné správy. Úpravy webu www.volby.cz, které vedly k jeho lepší přístupnosti pro handicapované návštěvníky, jsou výsledkem více než tříměsíční spolupráce TyfloCentra Brno, o. p. s., Českého statistického úřadu a firmy Orsia, s. r. o.

"Při testování jsme se zaměřili na tzv. reálnou přístupnost webu, kdy je brána v potaz nejen vyhláška o přístupnosti, ale i aktuální situace na poli asistivních technologií, požadavky handicapovaných uživatelů či charakter webové prezentace," říká Radek Pavlíček, metodik projektu Blind Friendly Web.

"Pouhé splnění požadavků, kladených vyhláškou, nemusí být pro reálnou přístupnost webu dostačující a web s výsledky voleb je jeden z příkladů, kdy je pro reálnou přístupnost webu třeba udělat něco více," vysvětluje Pavlíček.

Výsledky voleb jsou prezentovány převážně formou tabulkových dat a pro jejich zpřístupnění bylo třeba provést úpravy, které zajistily jejich bezproblémovou přístupnost i v odečítacích programech pro nevidomé. "Bez zpřístupnění nad rámec vyhlášky by pro mě tabulky byly velmi obtížně čitelné," dodává Michal Jelínek, nevidomý lektor a jeden z testérů, kteří na zpřístupnění webu spolupracovali.
Při úpravách nebyli opomenuti ani slabozrací návštěvníci. Obsah webu lze bez obtíží číst i pomocí softwarové lupy, web má dostatečně kontrastní barvy popředí a pozadí či dostatečnou výchozí velikost písma, kterou lze i pohodlně měnit dle potřeb uživatele.

"Těší nás, že Český statistický úřad bere přístupnost webových stránek opravdu vážně a po zpřístupnění velké části své webové prezentace www.czso.cz v roce 2005 se letos rozhodl zpřístupnit i výsledky voleb," dodává Radek Pavlíček.

(Zkrácená tisková zpráva, která vyšla na www.blindfriendly.cz)

Tiskový referát
Kanceláře předsedy ČSÚ

  • TZ 081009 blind friendly.doc