Výsledky ankety uživatelů webových stránek ČSÚ 2008

 


15. prosince 2008

Základní výsledky ankety uživatelů webových stránek ČSÚ 2008

Anketa proběhla 19. – 21. 11. 2008, získali jsme 1634 odpovědí.

Více než polovinu anketou oslovených návštěvníků webu ČSÚ tvořili studenti, s velkým odstupem se zúčastnili zaměstnanci v soukromé sféře, zástupci státní správy a analytici.

Graf Uživatelé podle kategorie - počet a podíl na celku

Uživatelé měli sami sebe zařadit do stupně odborné znalosti statistiky ve škále 0-5 (0=žádná, 5=nejvyšší).

Největší část (třetina) uživatelů se zařadila do úrovně 3, 26,5 % pak do úrovně 2.


Graf Odborné znalosti uživatele - úroveň


Zajímavé je hodnocení vlastní úrovně odbornosti v souvislosti s jednotlivými kategoriemi uživatelů.

Graf Odborné znalosti podle kategorie uživatele

Jako nejpřínosnější části / informace webu ČSÚ byly uživateli jednoznačně zvoleny: téma Obyvatelstvo a makroekonomické údaje.

Graf Nejpřínosnější stránky - podíl na všech odpovědích v %

Ohledně podnětů pro zlepšení stránek byla potěšující téměř 20% odezva od spokojených návštěvníků, kteří by na stránkách neměnili nic. Velkou výzvou je 17,3 % doporučení ke zlepšení přehlednosti stránek.

Graf Co byste na těchto stránkách ještě uvítali, co vám zde chybí nebo vadí? - podíl odpovědí v %

Všem zúčastněným děkujeme za ochotu a spolupráci na letošní anketě, jejíž podrobné výsledky budou využity k dalším úpravám internetových stránek Českého statistického úřadu.


  • 151208tzwebanketa.doc